Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Alla ord hör till en ordklass.  Till vilken ordklass ett ord hör beror på: - vad ordet betyder - hur det böjs - hur det används.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Alla ord hör till en ordklass.  Till vilken ordklass ett ord hör beror på: - vad ordet betyder - hur det böjs - hur det används."— Presentationens avskrift:

1  Alla ord hör till en ordklass.  Till vilken ordklass ett ord hör beror på: - vad ordet betyder - hur det böjs - hur det används

2  Vi kan: - sätta en eller ett framför ordet - böja ordet i plural (flertal) - se om det är en sak, ett namn, en känsla eller en sinnesstämning.

3  Konkreta substantiv - en sak - ett namn  Abstrakta substantiv - en känsla - en sinnesstämning

4  A) Utrum en gård  B) Neutrum ett hus

5 singular (sing.) =ental ex. en lus plural (plur) = flertal ex. flera löss

6  nominativ = grundformen ex. en mamma ett blad  genitiv slutar på –s och anger ägare ex. mammas bladets (färg)

7  Obestämd form en flicka ett brev En och ett är obestämd artikel (o.a)  Bestämd form flickan / den flickan brevet / det brevet Den och det är bestämd artikel (b.a)

8  Svarar på frågorna hurdan och hurdant.  Anger en egenskap hos t.ex. ett substantiv. ex. en flitig elev

9  1. Kongruens Adjektivet kongruensböjs så att det stämmer överens med det ord det beskriver. en gammal stol den gamla stolen ett gammalt bord det gamla bordet gamla bord de gamla borden

10  2. Komparation De flesta adjektiven kan kompareras = man kan ange en högre och en högsta grad av egenskapen. Komparationsformerna heter: Positiv glad vacker energisk Komparativ gladare vackrare mer energisk Superlativ gladast vackrast mest energisk

11 Vissa adjektiv har vokalväxling: grov, grövre, grövst Vissa adjektiv har oregelbunden komparation: liten, mindre minst Vissa adjektiv kan inte alls kompareras: ex.

12  anger något man gör eller något som händer  Grundformen heter infinitiv t.ex. att hoppa  att= infinitivmärke (inf.märke) då det följs av ett verb.

13  presenshoppar  imperfekthoppade  perfekthar hoppat  pluskvamperfekthade hoppat  futurumskall hoppa  futurum preteritiskulle hoppa

14 a) infinitivgrundformen att se b) imperfekten tempusformsåg c) supinumta bort har/hade från perfekt/plus- kvamperfektsett d) perfekt participtänk dig ordet ”är” framför verbetsedd

15 InfinitivImperfektSupinumPerf.part. sy visade fört

16  Ord som ensamma svarar på frågorna: Var?här,borta, uteplatsadv. Vart?hit, in, upp, utplatsadv. Varifrån?därifrån, inifrånplatsadv. När?nu, nyligen, oftatidsadv. Hur?väl, illa, gärnasättsadv. Hur mycket?lite, mycketgradsadv. Varför?därförorsaksadv.

17 Frågeorden är också adverb. (interrogativa adv.) Nekningsord är adverb, t.ex. inte, icke, ej.

18  Adverb Fågeln flyger högt. Frågeord:  Adjektiv Huset är högt. Frågeord:

19  Fåglarna flög __________. Adverbet kongruensböjs inte!  Husen är __________. Adjektivet har kongruensböjning.

20 Svenskan har två slags räkneord: a) grundtal: ett, två, tre… b) ordningstal: första, andra, tredje… Räkneord upp till 13 skrivs med bokstäver i en löpande text.

21 Datum skrivs på följande sätt: den 4 november 2015 4.11.2015 Klockslag skrivs: 7.35 eller 07.35 Ordningstal förkortas: 2:a, 3:e, 15:e

22  Ord som binder ihop ord och satser. Stina och Pelle leker. Vi knackade på men ingen var hemma. Vanliga konjunktioner: och, men, eller, utan, samt, ty, för, så, antingen-eller, både-och, varken-eller


Ladda ner ppt " Alla ord hör till en ordklass.  Till vilken ordklass ett ord hör beror på: - vad ordet betyder - hur det böjs - hur det används."

Liknande presentationer


Google-annonser