Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Komplettering i Historia åk 8 2015 För att jag ska kunna bedöma dig i historia ska du läsa igenom den här powerpointen och besvara frågorna. Svaren skrivs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Komplettering i Historia åk 8 2015 För att jag ska kunna bedöma dig i historia ska du läsa igenom den här powerpointen och besvara frågorna. Svaren skrivs."— Presentationens avskrift:

1 Komplettering i Historia åk 8 2015 För att jag ska kunna bedöma dig i historia ska du läsa igenom den här powerpointen och besvara frågorna. Svaren skrivs i ett googledrive- dokument som du döper till ”Historiska kompletteringar 2015 ditt namn”. Dokumentet delas med perweh@edu.umea.seperweh@edu.umea.se Svaren på dina frågor ska vara skrivna med egna ord och källor anges till varje svar.

2 Nya tiden 1500-1776 I veckan kommer du att få träna förmågan att : -Resonera kring orsaker och konsekvenser av människors handlingar och förändringar i samhället. Dina kunskaper om historiska förhållanden, skeenden, gestalter och levnadsförhållanden under olika tidsperioder.

3 Kolonisation Kolonisation = ockupation av ett avlägset främmande land, där kolonisatörerna också bosätter sig. (källa: SO-rummet) Orsak: Européerna hade fått smak för lyxvaror från andra länder. Genom att kolonisera andra länder fick man tag i lyxvarorna -billigt! Konsekvens: Områden över hela världen förtrycktes av europeiska länder.

4 Traingelhandeln Orsak: I de amerikanska kolonierna fanns det socker, tobak och guld. Triangelhandeln var ett sätt att snabbt tjäna grova pengar. Konsekvens: Miljontals afrikaner tillfångatogs i Afrika och skeppades till nord- och sydamerika.

5 Industrialismen Orsaker: Efterfrågan på lyxvaror som tobak, socker och bomullskläder. Stor tillgång till järn och kol i Storbrittannien Stor arbetslöshet p.g.a effektivare jordbruk och att människor flyttade till städerna för att få jobb. Konsekvens: Spinning Jenny, ångmaskiner, fabriker, fackföreningar.

6 Historia arbetsuppgifter v.47 Använd egna ord och med bilder, källor skall anges. A)Beskriv kolonialismens orsaker och konsekvenser. Använd www.so-rummet.se,sökord ”kolonisation” och sammanfattningen i SO- direkt Historia 2.www.so-rummet.se B)Beskriv triangelhandelns orsaker och konsekvenser. Använd www.so-rummet.se,sökord ”triangelhandel” och s.76-79 i SO- direkt Historia 2.www.so-rummet.se C) Beskriv Industrialismens orsaker och konsekvenser. Använd www.so-rummet.se,sökord ”Industrialismen” och S.98-99 i SO- direkt Historia 2.www.so-rummet.se

7 Upplysningstiden http://www.so-rummet.se/content/tidigmodern-tid-1500-1700-nationalstater-och- envaldiga-furstar http://www.so-rummet.se/content/ekonomisk-historia-tidigmodern-tid-1500-1700- upptackter-kapitalism-och-merkantilism Se filmerna!

8 ”Krigarkungarna” – Sverige är en stormakt! Religionskrig - Katolicism /protestantism Vetenskap/religion - Isaac Newton Ideologierna -Konservatismen, Liberalismen Nya statskick 1600-talet: Maktkamp i Europa

9 ”Krigarkungarna” – Sverige är en stormakt! Orsaker Gustav Vasa enar Sverige Under Vasatiden utvecklades Sverige till ett mer enat rike där kungen hade större makt än tidigare. Dessa båda faktorer ledde till en djärvare svensk utrikespolitik vars främsta var att få kontroll över den lönsamma Östersjöhandeln. Splittrade stater vid östersjön I början av 1600-talet var många av staterna runt Östersjön politiskt splittrade. Sverige kunde därför ganska snabbt bygga upp ett herravälde i Baltikum. När sedan Gustav II Adolf (1594-1632) anslöt sig till den Tysk-romerska kejsarens motståndare i det trettioåriga kriget och efter att den svenska krigsmakten med sina allierade senare lyckades vinna kriget, kom Sverige över ytterligare besittningar i norra Tyskland. Konsekvenser Stormaktspolitiken innebar samtidigt att skattetrycket ökade i Sverige. Bondebefolkningen drabbades dessutom hårt av militära utskrivningar. Adeln däremot blev rikare. Riket blir för stort att kontrollera –kollaps! http://www.so-rummet.se/content/stormaktstiden-varfor-blev-sverige-en-stormakt http://www.so-rummet.se/content/stormaktstiden-varfor-blev-sverige-en-stormakt (källa: SO-rummet)

10 Religionskrig - Katolicism /protestantism Orsak Påven har stor makt över Europa och anses vara ”Guds ställföreträdare” på jorden. Katolska kyrkan säljer avlatsbrev för att kunna betala byggandet av Peterskyrkan i Rom. Kungar som inte håller med Påven kan bli bannlysta (Gud skyddar dem inte). Martin Luther och protestantismen anser att Påven är en vanlig människa. Endast Gud kan förlåta och bannlysa, inte någon människa. Konsekvenser Krig mellan det katolska Väst-romerska riket (Tyskland) och protestantiska kungar (Sverige). Sverige står på den vinnande sidan.

11 Vetenskap/ Religion Orsaker Nya uppfinningar och vetenskapliga teorier utmanar kyrkans makt. (Columbus trodde på Kopernikus teori om att allting kretsar kring solen och att jorden var rund) Konsekvenser Isaac Newton upptäcker gravitationen. Anders Celsius uppfinner termometern Man ifrågasätter kyrkans monopol på kunskap.

12 Vetenskap/religion - Isaac Newton

13 Arbetsuppgifter: Använd egna ord och med bilder, källor skall anges. A)Beskriv vad envälde var under 1500-1700-talet. Använd dig av filmen i länken nedan. Använd http://www.so-rummet.se/content/tidigmodern-tid-1500-1700-nationalstater-och-envaldiga-furstar http://www.so-rummet.se/content/tidigmodern-tid-1500-1700-nationalstater-och-envaldiga-furstar B)Beskriv orsaker och konsekvenser av den förändrade synen på vetenskap, teknik kommunikationer. http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/vetenskap-teknik-och-kommunikationer- 1500-1776# http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/vetenskap-teknik-och-kommunikationer- 1500-1776# och s.86-93 i SO- direkt Historia 2. C) Beskriv konsekvenser av kolonialismen. Använd SO- direkt Historia 2 S.128-131 för att finna svaret!

14 Revolutionerna Varför är de viktiga? Den amerikanska revolutionen var den första moderna republiken. Man visade världen att folket kan styra utan att kung eller religion kan påverka. Den franska revolutionen införde lagar om allas lika värde.

15 Revolutionerna Lita inte på kung och kyrka! Rätt att göra uppror! Idéer om yttrandefrihet och människans frihet

16 Upplysningens idéer Locke Montesquieu Hur ska makten i samhället fördelas? Voltaire Rätten till yttrandefrihet! Rosseau Rätten till ägande! Rätten att göra uppror!

17 http://www.so-rummet.se/content/amerikanska-revolutionen-en-oversikt

18 Amerikanska revolutionen Orsaker -Många kolonister kände sig förföljda. -Hård beskattning p.g.a sjuårskriget –skattevägran! -Missnöje med monarkin. -Kolonisterna hade inget inflytande över beslut som gällde kolonierna. -Brittiska armén försökte skrämma till lydnad –misslyckades! Konsekvenser -Republiken USA bildades. -Rösträtt (men inte för kvinnor och enkelt folk). - Maktdelning med tre delar: Styrande,beslutande,kontrolerande. -Landets grundlag (konstitutionen) = Alla är lika inför lagen.(Gäller inte svarta och indianer).

19 Franska revolutionen http://www.so-rummet.se/content/franska-revolutionen-och-orsakerna-till-den https://www.youtube.com/watch?v=mNdx2UqwuOM

20 Franska revolutionen Orsaker -Fransmän hade deltagit i amerikanska frihetskriget och visste att det var möjligt att ta makten. -Ineffektivt jordbruk + missväxt =hungersnöd! -Hög arbetslöshet! -Staten ekonomi var körd i botten p.g.a krig, dåliga handelsavtal och hovets dyra leverne. -Kungen vägrar gå med på lagförslaget 1man-1 röst! Resultat -Frankrike blir republik. -Frihet! Jämlikhet och Broderskap -Alla är lika inför lagen! -Adelns privilegier avskaffades. -Kungafamiljen avrättas. -Frankrike försöker sprida revolutionen till andra länder genom krig. -Skräckvälde (40000 avrättas),Napoleon tar makten. -Metersystemet införs. -Idéen att folkvalda skall styra breder ut sig.

21 Wienkongressen Orsak Wienkongressen var en internationell konferens som hölls i Wien i början av 1800-talet. Ett av målen var att återställa ordningen och maktbalansen i Europa efter franska revolutionen och Napoleonkrigen. Resultat Europa delades upp bland stormakterna i olika intressesfärer. Den nya ordningen såg också till att hejda de nya liberala strömningarna i Europa vilket skulle leda till oroligheter senare under 1800-talet.

22 Europas gränser före och efter Wienkongressen. 18141815

23 Arbetsuppgifter: Använd egna ord och med bilder, källor skall anges. A)Beskriv orsaker till- och konsekvenser av den det amerikanska frihetskriget. Använd http://www.so-rummet.se/content/amerikanska-revolutionen-en-oversikthttp://www.so-rummet.se/content/amerikanska-revolutionen-en-oversikt och SO- direkt Historia 2 för att finna svaret! B) Beskriv orsaker och konsekvenser till den franska revolutionen. Använd http://www.so-rummet.se/content/franska-revolutionen-och-orsakerna-till-den http://www.so-rummet.se/content/franska-revolutionen-och-orsakerna-till-den och SO- direkt Historia 2. C) Beskriv orsaker och konsekvenser av Wienkongressen. https://www.youtube.com/watch?v=YA70e2X5jZc&list=UUqJKlxQMaWiCoZ2ao3OkG0w&index=21 https://www.youtube.com/watch?v=YA70e2X5jZc&list=UUqJKlxQMaWiCoZ2ao3OkG0w&index=21


Ladda ner ppt "Komplettering i Historia åk 8 2015 För att jag ska kunna bedöma dig i historia ska du läsa igenom den här powerpointen och besvara frågorna. Svaren skrivs."

Liknande presentationer


Google-annonser