Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Periodiska systemet Se länk. GRUPPGRUPP Grundämnen i samma GRUPP - samma antal valenselektroner PERIOD Grundämnen i samma PERIOD - samma antal skal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Periodiska systemet Se länk. GRUPPGRUPP Grundämnen i samma GRUPP - samma antal valenselektroner PERIOD Grundämnen i samma PERIOD - samma antal skal."— Presentationens avskrift:

1 Periodiska systemet Se länk

2 GRUPPGRUPP Grundämnen i samma GRUPP - samma antal valenselektroner PERIOD Grundämnen i samma PERIOD - samma antal skal

3 Vad kan vi utläsa av P.S? Hur många valenselektroner ett grundämne har Hur många skal med elektroner som ett grundämne har Hur många protoner ett grundämne har = atomnummer Hur många elektroner ett grundämne har totalt Vilken kemisk symbol ett grundämne har Vilken atommassa i enheten u som ett grundämne har Om grundämnet är en metall, halvmetall eller ickemetall Vilken huvudgrupp grundämnet tillhör Vilken period ett grundämne tillhör Om alla isotoper är radioaktiva eller ej

4 Grupp 1 8 huvudgrupper med speciella namn: Grupp 1: Alkalimetallerna Grupp 2 Grupp 2: Alkaliska jordartsmetallerna Grupp 13: Bor-gruppen Grupp 14 Grupp 14: Kol-gruppen Grupp 15 Grupp 15: Kväve-gruppen Grupp 16 Grupp 16: Syre-gruppen Grupp 17 Grupp 17: Halogenerna Grupp 18 Grupp 18: Ädelgaserna Grupp 3-12 undergrupper övergångsmetalle Grupp 3-12 kallas undergrupper eller övergångsmetaller. Dessa har 1-2 valenselektroner

5 TRENDER Periodiska systemet

6 Metallers reaktivitet

7 Metallers egenskaper Leder elektrisk ström Leder värme Smidbara (böjbara) Metallglans Bildar positivt laddade joner Metallerna finns i periodiska systemets vänstra och centrala del

8 Icke-metallers reaktivitet

9 Atomradie

10 Atomradien Gruppvis Atomradien ökar nedåt i varje grupp Fler skal blir besatta av elektroner ju längre ner i gruppen, därav ökar atomradien Periodvis Atomradien minskar åt höger i varje period. I varje period ökar antalet protoner med 1 åt höger. Kärnladdningen blir alltså större, men antalet skal som innehåller elektroner är samma. Attraktionskraften mellan kärnan och elektronerna ökar alltså åt höger på grund av skilda kärnladdningar i en period.

11 Energi Huvudnivåer(skal) Undernivåer: s,p,d,f-orbitaler,max 2e i varje orbital N(32) M(18) L(8) K(2) s s p s p d s p d f

12

13 Periodiska systemet elektronkonfiguration http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/a2.htmlLänkar

14 ELEKTRONFORMLER - består av ämnets kemiska tecken omgiven av valenselektronerna


Ladda ner ppt "Periodiska systemet Se länk. GRUPPGRUPP Grundämnen i samma GRUPP - samma antal valenselektroner PERIOD Grundämnen i samma PERIOD - samma antal skal."

Liknande presentationer


Google-annonser