Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektet handläggarstöd för Fiskutsättningar (FISKUT)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektet handläggarstöd för Fiskutsättningar (FISKUT)"— Presentationens avskrift:

1 Projektet handläggarstöd för Fiskutsättningar (FISKUT)

2 Prövning av fiskutsättningar Registrera ansökan Bedöma ansökan Besluta ansökan Enligt fiskelagstiftningen kräver all flyttning och utsättning av fisk tillstånd från Lst. Beslut kan överklagas till Havs och vattenmyndigheten som också har förskriftsrätt på området.

3 Bakgrund Behov av ett likriktat, samlat och digitaliserat handläggningsförfarande gällande ansökningar om fiskutsättning sedan länge identifierat hos Länsstyrelser och centrala myndigheter. Medel från G7 (Länsrådsgrupp 7) till framtagande av kravspecifikation inklusive lösningsspecifikation av nationell databas samt tillhörande handläggarstöd.

4 Projektets nuläge KravspecifikationLösningsspecifikation Utveckling/produktion Förvaltning

5 Inte med i denna version E-tjänst Extern åtkomst Administratörsgränssnitt

6 Vad har vi gjort fram tills nu? Målgruppsanalys och personas Syfte och effektmål Möte med styr-, referens- och arbetsgrupperna Tagit fram: –Förslag på användargränssnitt –Användningsfall för alla scenarion –Behörighetsstruktur –Kravspecifikationer –Dokument för fältbeskrivning –Dokument för integration med Platina (egna kravspecifikationer) –Dokument efter Riskanalys/informationsklassning av FISKUT

7 Målgruppsanalys och personas –Sökande: Gerd Gädda och Göran Gös –Handläggare lst: Olle Ofta och Sally Sällan –Personal HaV: Harren Harriet Vilka behov, drivkrafter och förväntningar har våra målgrupper?

8 Syfte och effektmål Kommentar: Då e-tjänsten är avgränsad från projektet kommer inte effektmål 6 att uppfyllas fullt ut. Syfte: IT-stödet ska bidra till en korrekt och effektiv handläggning av fiskutsättningsärenden Effektmål 1: Effektivare ärendehandläggning Effektmål 2: Snabbare ärendehandläggning Effektmål 3: Ökad användarnöjdhet för systemanvändarna Effektmål 4: Ökad rättssäkerhet Effektmål 5: Ökad servicekvalitet Effektmål 6: Förenkla och förtydliga ansökningsförfarandet för sökanden

9 Ansöka om fiskutsättningar En och samma blankett för alla län Sökande: –Namn –Kontaktperson –c/o –Adress –Postadress –Telefonnr –Mobilnr –E-post –Påminnelse om återrapportering via SMS

10 Forts. Ansökan om fiskutsättning Uppgifter om vatten och utsättning: Typ av vatten Namn på vattnet Huvudavrinningsområde Bifogad karta (J/N) Rotenonbehandlat + år Utsättningsplats Utsättningsvattnets/platsens koordinater Kommun Fastighetsbeteckning Ungefärlig tidpunkt för utsättning Syfte med utsättningen Fiskerättsägarna underrättade (J/N) Nuvarande bestånd Art, Stam, Ålder, Antal (st), Totalt (kg/l) Utsättningsmaterialets ursprung Kontaktperson, Adress, Postadress, Telefonnr, Transportör En ansökan kan innehålla flera vatten, arter, leverantörer osv

11 Återrapportering om genomförd utsättning En och samma blankett för alla län: Datum för utsättningen Namn på vattnet Utsättningsvattnets/platsens koordinater Art, Stam, Ålder, Antal (st), Totalt (kg/l) Ursprung, Kontaktperson, Adress, Postnr, Ort, Telefonnr, Transportör osv Sökandens namn, kontaktperson, Telefon, Mobilnr och E-postadress

12 FISKUT Ansökan Återrapportering Ärendet skapas i FISKUT PLATINA -Ett ärende skapas för ansökan. -En handling skapas på det avslutade ärendet för återrapporten. - Ansökan registreras manuellt Statusändring Handlingar Diarieförs Bilagor/dokument Platinaintegrerat

13 FISKUT Ansökan Återrapportering Ärendet skapas i FISKUT PLATINA -Ett ärende skapas för ansökan. -En handling skapas på det avslutade ärendet för återrapporten. - Ansökan registreras manuellt Statusändring Handlingar Diarieförs Bilagor/dokument Integrerad kartfunktion

14 FISKUT… Likriktar handläggningen Kunna följa ett ärende (handlingar och annan information) Rättssäkert –Checklista/bedömningspunkter Personoberoende –Kan gå in och arbeta med någon annans ärende vid t.ex. sjukdom Integreras med Platina –Inte behöva hoppa mellan olika system Kunna ta ut statistik/data för olika behov Erbjuda information samt funktioner via kartfunktion ”Komplett” register –Hela landet använder samma system –SMS påminnelse om återrapporteringen –Migrera in historiska utsättningsdata från länen

15 FISKUT Innehålla all nödvändig information för handläggarna –Personifierad information –Lagstiftning –Mallar och dokument Hjälpa handläggarna att göra rätt –Formathjälp –Systemkontroller –Felmeddelanden Hjälpa handläggarna att göra en korrekt bedömning av en ansökan Möjliggör att handläggarna kan lägga tid på rätt saker Beslutsbrev i systemet: –Kunna förhandsgranska beslutsbrevet i FISKUT –All information som visas och skickas ut i beslutsbrevet finns i systemet Underlätta vid återkommande ansökningar –Kunna kopiera beslutsinformation (villkor m.m.) från ett beslutat ärende

16 Funktioner i FISKUT Ansökan –Registrera/ändra/titta Bedöma ansökan –Registrera/ändra/titta Besluta ansökan –Registrera/ändra/titta Förhandsgranska beslutsbrev Kopiera beslutsinformation från ett avslutat ärende Handlingar –Registrera/ändra/titta Återrapportering –Registrera/ändra/titta

17 Forts. funktioner i FISKUT Läsa information, t.ex: –länkar till t.ex. lagstiftning –Driftsättningar –Kontakinformation/support Skicka påminnelse om återrapportering via SMS Söka historisk information om ansökta, beslutade och återrapporterade utsättningar Filtreringsmöjligheter för Län, kommun, Haro, art, stam, utsättningstyp, typ av vatten, utsättningsmaterialets ursprung, beslutstyp, Beslutsår Kartfunktioner Exportera sökresultat till excel

18 Förslag på användargränssnitt

19 Startsida

20 Titta på en ansökan

21 Besluta

22 sök i FISKUT

23 Frågor/kommentarer Låter det vettigt? Ska vi gå vidare i processen? Har ni några övriga frågor?


Ladda ner ppt "Projektet handläggarstöd för Fiskutsättningar (FISKUT)"

Liknande presentationer


Google-annonser