Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mätning och enheter Synnöve Carlsson.  Mätningens 4 grundprinciper  Olika typer av skalor  Lokala mått och standardiserade mått  Metersystemet och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mätning och enheter Synnöve Carlsson.  Mätningens 4 grundprinciper  Olika typer av skalor  Lokala mått och standardiserade mått  Metersystemet och."— Presentationens avskrift:

1 Mätning och enheter Synnöve Carlsson

2  Mätningens 4 grundprinciper  Olika typer av skalor  Lokala mått och standardiserade mått  Metersystemet och SI- enheter  Prefix  Olika storheter

3 1. Jämföra och ordna. Att sortera efter någon egenskap. 2. Transitivitet. Om A>B och B>C så är A>C. 3. Konstans. Bevarande av egenskaper. 4. Enhet. Hur många enheter av något som motsvarar egenskaperna hos ett objekt.

4  Nominalskala  Ordinalskala  Intervallskala  Kvotskala

5 (ej nämnd i Suggate m fl)  Används för att klassificera.  Finns ingen ordning.  Till exempel: ◦ Kön ◦ Husdjurssort ◦ Villa – bostadsrätt - hyresrätt ◦ Anställd – pensionär – arbetslös – studerande - egen företagare

6  Används för att rangordna. Till exempel UNT:s kajor, 4 kajor är bättre än 3 kajor, men det går inte att säga hur mycket bättre. Till exempel skolbetyg, F, E, D, C, B, A A är bättre än B men det går inte att säga hur mycket bättre.

7  Går att rangordna och jämföra.  Fasta avstånd. Till exempel:  Klockan 10 är senare än klockan 5.  Det är 5 timmars skillnad mellan kl 10 och kl 5.  Det går inte att säga att kl 10 är dubbelt så mycket som kl 5.  10° är varmare än 1°, det är 9 grader varmare men det är inte10 gånger varmare. Ingen riktig nollpunkt. ( t ex vattnets fryspunkt har satts till 0° i Celsiusskalan)

8  Har absolut nollpunkt, fasta avstånd  Vanligast och mest användbart ◦ Längd ◦ Vikt ◦ Tidsintervall ◦ Temperatur i Kelvin ◦ med mera

9

10  Frankrike 1700-tal, 250 000 olika mått för längd, vikt och volym  Metersystemet infördes efter franska revolutionen 1789. 1 meter = 1/10 000 000 av avståndet mellan nordpolen och ekvatorn.

11 En meter En liter – en kubikdecimeter Ett kilogram – vikten av 1 liter vatten vid 4° Metersystemet infördes i Sverige 1879 - 1888

12  7 Grundenheter  Längd – meter (m)  Massa – kilogram (kg)  Tid – sekund (s)  Elektrisk ström – ampere (A)  Temperatur – kelvin (K)  Ljusstyrka – candela (cd)  Materiemängd – mol SI betyder Système International d’Unités, d v s det internationella måttenhetssystemet. Bokstäverna SI används på alla språk för att beteckna detta system.

13

14

15 Vanliga prefix till SI-enheter kilo, k tusen1 000 hekto, hhundra100 deci, dtiondel 0,1 centi, chundradel0,01 milli, mtusendel0,001

16  1 kilogram = 1 000 gram  1 kilometer = 1 000 meter  1 deciliter = 0,1 liter  1 decimeter = 0,1 meter  1 milliliter = 0,001 liter  1 millimeter = 0,001 meter  1 milligram = 0,001 gram

17

18  Direkt jämförelse  Ett till ett jämförelse

19 Mätetal och enhet

20 Lämplig enhet: Hur pålitlig blir mätning av en skola med ett gem? Gemensam enhet  SI NoK Pixel 1A

21  Hur linjalen används är viktigt.

22 Elin är 130 _____ Ett motionsspår i skogen kan vara 2,5 ____ En penna kan vara 2 _____ En myra kan vara 30 _____

23  Steglängd (för en vuxen en meter, för ett barn en halv meter)  Fingerbredd, en centimeter  Klassrummets längd 10 meter  Fler……….

24  Direkt jämförelse

25  …….och så vidare….

26  SI-enheten för massa är kilogram.  Den enda grundenheten som har ett prefix.  I kilogram = 1 000 gram  1 hektogram = 100 gram  1 000 kg = 1 ton (Vi kallar ofta massa för tyngd, men tyngden beror av jordens dragningskraft och mäts med dynamometer och mäts i Newton)

27  Ett fullt mjölkpaket väger 1 kilogram  Ett strösockerpaket väger 2 kilogram  En påse godis kan väga 2 hektogram…..  Fler referenspunkter….

28  Direkt jämförelse

29

30

31  En liter mjölk  Måttsats – dl, msk, tsk, krm  En flaska nagellack – 15 ml  Stor flaska läsk – 1, 5 liter, 150 cl  Fler…..

32  1 år – 365 ¼ dygn  1 dygn = 24 timmar  1 timme = 60 minuter  1 minut = 60 sekunder  MEN …delar av sekunder är decimala.  Världsrekordet på 100 m = 9,58 s

33  Namn på veckans dagar - torsdag  Datum -14 november 201314/11 -13  Klockslag: hel timme, halv timme, kvart över, kvart i 2013-11-14

34  En film börjar kl 21.45 och slutar kl 23.20. Hur lång är filmen?  21.45 till 22.00 = 15 min  22.00 till 23.20 = 1 h 20 min  Totalt 1 h 35 min  Uppställning?

35  Timglas  Pendel  Rytm  ……..

36

37

38

39  Till stan är det ……det tar……att……  Till skolan är det…….det tar ………att…….  Fler referenspunkter:

40 Litteratur: Tal och tanke s 321 - 340 Mathematical knowledge for primary teachers 4th ed. s 175 -189, s 207 - 211, s 214 - 215 och 220 - 227.


Ladda ner ppt "Mätning och enheter Synnöve Carlsson.  Mätningens 4 grundprinciper  Olika typer av skalor  Lokala mått och standardiserade mått  Metersystemet och."

Liknande presentationer


Google-annonser