Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Primärt omhändertagande av för tidigt födda barn NeoHLR-dagarna, Eskilstuna oktober 2015 Gunnar Sjörs, neonatolog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Primärt omhändertagande av för tidigt födda barn NeoHLR-dagarna, Eskilstuna oktober 2015 Gunnar Sjörs, neonatolog."— Presentationens avskrift:

1 Primärt omhändertagande av för tidigt födda barn NeoHLR-dagarna, Eskilstuna oktober 2015 Gunnar Sjörs, neonatolog

2 Den oförlösta arbetsgruppen  NeoHLR-ARG  Neonatalföreningens arbetsgrupp  uppdraget finns  koncensus?

3 Revision av ILCOR n kommer 15 oktober n sannolikt mer om prematura n ev inte helt applicerbart

4 Revision av svenska riktlinjer n innan sommaren 2016 n neohlrutbildning.se u mer om underburna u utökad transportdel u mer om stabilisering och ssk tillstånd n nytt asfyxikompendium u 2017?

5 Primärt omhändertagande av för tidigt födda barn

6 Existerande rekommendationer n asfyxikompendiet n publikationer n svenska textböcker n lokala/regionala riktlinjer

7 Sällan asfyxi, ofta tagen n = sällan neoHLR n = primärt omhändertagande

8 Thoraxkompressioner primärt per GA

9 Varning för ”extrapolering” n v22 är inte en liten v25 n v24 är inte en liten v28 n v30 är inte en liten v40

10 Vi gör inte lika n Inte primärt …

11 Primärt intuberade per GA och region

12 Extra O 2 primärt per GA och region

13 Navelartärkateter per GA och region

14 Vi gör inte lika n … och inte senare heller

15 Inotrop behandling per GA och region

16 Postnatala steroider per GA och region

17 Insulinbehandling per GA och region

18 Vi gör inte lika n olika förfaranden, snarlika resultat n gemensam bas? n ”homogen” population??

19 Vi gör inte som andra n aktiva vid lägre GA n större föräldranärvaro n mindre traumatisk handläggning n tidigare nutrition

20 Aktuella frågeställningar n följande är områden att fundera över/diskutera n reflektioner, inte rekommendationer

21 Individualiserad handläggning n tagen vs asfyktisk n Inte baserat påm initialt intryck n klinisk bild, inte siffror (GA, vikt, BT, …) styr n överagera inte n … men reagera i tid

22 Så hur ska vi göra? n acceptera successiv omställning n lita på den genomtänkta kliniska bedömningen n ge barnet en rimlig chans

23 Aktuella frågeställningar Energibalans n Plastpåse fr v 28 (?)

24 Aktuella frågeställningar Omvårdnad n minimera trauma n … men säkerställ god/adekvat kontroll n samordna provtagning n NAK initialt – GA? Duration? n NVK initialt – GA? Duration?

25 Infektionsepisoder per sjukhus 2014

26 Aktuella frågeställningar Andning n intubation – GA? n surfaktant – GA? u INSURE el. am modi Köln ? n respirator – mode ?

27 Surfaktantbehandling per GA och region

28 Aktuella frågeställningar Cirkulation n tidig avnavling – min? n inotropt stöd – baserat på ? n volym (plasma) – baserat på? n farmaka för PDA – baserat på ? n op PDA – vilka patienter ?

29 Farmakologisk behandling av PDA per GA och region

30 Operation av PDA per GA och region

31 Aktuella frågeställningar Nutrition och vätska n tidig mat p.o. F när? F hur mycket? F hur snabb ökning? n total volym F ökningstakt?

32 Aktuella frågeställningar Föräldrarnas roll n KMC – från när ? n närvaro och delaktighet n boende/livsutrymme n socialt stöd u långsiktigt ansvar för barnets blivande hemmiljö

33 Aktuella frågeställningar Centralisering n evidensstöd för centraliserat primärt vårdtillfälle F { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/40/11158415/slides/slide_33.jpg", "name": "Aktuella frågeställningar Centralisering n evidensstöd för centraliserat primärt vårdtillfälle F

34 Aktuella frågeställningar Centralisering n behov av fortsatt kompetens på länsnivå F icke transportabla fall F regionala team n utbildningsbehov


Ladda ner ppt "Primärt omhändertagande av för tidigt födda barn NeoHLR-dagarna, Eskilstuna oktober 2015 Gunnar Sjörs, neonatolog."

Liknande presentationer


Google-annonser