Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 NVF-Temagrupp B: Handikappfrågor. 2 Vad är Temagrupp B?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 NVF-Temagrupp B: Handikappfrågor. 2 Vad är Temagrupp B?"— Presentationens avskrift:

1 1 NVF-Temagrupp B: Handikappfrågor

2 2 Vad är Temagrupp B?

3 3 Medlemmar 3 + 1 från Sverige (ordförande Margitta Schelin & sekreterare Wolfgang Liepack) 2 + 1 från Finland 2 + 1 från Norge 2 från Danmark 1 från Island 1 från Färöarna Representerar vägmyndigheter, konsulter, kollektiv- trafiken, högskola, kommuner, hjälpmedelsråd- givning, handikapporganisationer

4 4 NVF:s vision: Kompetens utan gränser Temagrupp B:s vision: Alla skall komma fram! Mål: Senast år 2008 arbetar alla nordiska utskott med handikappfrågor

5 5 Arbetsområden 2004-2008 Tydliggöra handikappfrågorna och integrera dem i samtliga utskotts arbeten Verka för att öka intresset för arbetet med handikappfrågor i de nordiska länderna Temagruppen skall avvecklas när handikappfrågorna är integrerade, dock senast 2008

6 6 Koordineringsansvar för utskotten 12 Wolfgang Liepack SE 13 Tytti Viinikainen FI 21 Tytti Viinikainen FI 22 Åsa Enberg FI 23 Jan Moberg SE, Roger Johansson SE 31 Jan Moberg SE 32 Jan Moberg SE 33 Björn Kåre Steinset NO 41 Jens Pedersen DK, Mogens Möller DK 51 Astrid Eide NO 52 Roger Johansson SE, Bente Skjetne NO 53 Jens Pedersen DK Tema A Åsa Enberg FI

7 7 Temagrupp B är en Värderingsgrupp! - resurser INSIKT - vilja åtgärd - KUNSKAP

8 8 Varför handikappfrågor?

9 9

10 10 "Universal design" -principen Temagruppen vill bidra till att vägtransportsystemet får en universell design/utformning Det innebär att - produkter, - kommunikationsmedel, - byggnader - fysiska miljöer utformas på ett sådant sätt att det i största möjliga grad kan användas av alla människor i alla åldrar och med olika färdigheter, utan behov av anpassning eller speciell utformning. Universell design/utformning är till nytta inte bara för funktionshindrade utan för alla.

11 11 Brukbarhetspyramiden Personlig assistanse/hjelpeteknologi Kan brukes med tilpassing Kan brukes av alle

12 12 Universal design Personlig assistanse/hjelpeteknologi Kan brukes med tilpassing Kan brukes av alle ”Universell utforming”

13 13 Handikappfrågor är en del av kundperspektiv Rörlighets- och transportbehov av de äldre, synskadade, hörselskadade, rörelsehindrade... MEN Varje människa är nästan 40% av sitt liv på något sätt "hindrade": som barn, med barnvagn, med bagage, med tillfälliga hinder, som äldre Dialog och samverkan med kunderna själva är viktigt!

14 14...och en del av trafiksystemsplaneringen Tillgänglighet måste behandlas tillsammans med den övriga samhällsplaneringen, TIDIGT i planeringsprocessen Mål: att skapa ett sådant samhälle där också de "svaga" grupperna har möjlighet att röra sig tillgängligt och säkert till service, arbetsplatser etc. Hela resekedjan är viktig! bostadshus -> gårdar -> närmiljö -> infrastruktur & underhåll -> trafikmedel -> hållplatser / parkering / stationer -> gångförbindelser -> ingång till byggnader (offentiga och kommerciella) Tillgänglighet = kvalitet även de minsta detaljerna spelar en viktig roll

15 15 Universal design i praktiken?... i vinterväghållning

16 16 Design av övergångsställen - hittar man över gatan?

17 17... och hinner man?

18 18... och är det möjligt att fara över kantstenen?

19 19 Tillgänglig ingång - eller inte?

20 20 Inte bara funktionshindrade och äldre

21 21 Tillgänglig kollektivtrafik

22 22 Trygghet och säkerhet påverkar också tillgänglighet

23 23 Handikapppolicy i transportsektorn i Norden

24 24 Finland Land Use and Building Act "The objective in land use planning is to promote the following, through interactive planning and sufficient assessment of impact: 1) a safe, healthy, pleasant, socially functional living and working environment, which provides for the needs of various population groups, such as children, the elderly and the handicapped...." The accessibility strategy for the transportation sector (published in 2003) http://www.elsa.fi/strategia/pdf/strategy_english.pdf

25 25 Norsk handikappolitikk o Regjeringen legger vekt på å skape et samfunn preget av aktiv deltakelse og full likestilling for alle o Strategien universell utforming skal forankres i regelverk, administrativ bevissthet og kompetanse på alle sektorområder

26 26 Dansk handicappolitik Den overordnede målsætning: er det tilgængelige samfund, hvor også handicappede har mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

27 27 Sverige Vägverkets policy för handikappfrågor Syfte: Funktionshindrade har samma behov som andra av att kunna använda den fysiska miljön och samma rätt att använda den. Förhållningssätt: Vi skall genom samverkan och samråd skapa förutsättningar för funktionshindrades delaktighet och jämlikhet inom vägtransportsystemet undanröja hinder för funktionshindrade att använda vägtransportsystemet ställa krav på tillgänglighet från början, när fysisk miljö planeras, projekteras och byggs göra information och dokumentation tillgänglig stimulera alla aktörer att ta hänsyn till funktionshindrades behov av tillgänglighet inom hela vägtransportsystemet

28 28 Mera information om NVF och handikappfrågor?

29 29 http://ptl.fi/NVFnorden/priv/temagruppB/index.htm


Ladda ner ppt "1 NVF-Temagrupp B: Handikappfrågor. 2 Vad är Temagrupp B?"

Liknande presentationer


Google-annonser