Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sprututbyte ur infektionssynpunkt Stephan Stenmark Infektionsläkare Smittskyddsläkare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sprututbyte ur infektionssynpunkt Stephan Stenmark Infektionsläkare Smittskyddsläkare."— Presentationens avskrift:

1 Sprututbyte ur infektionssynpunkt Stephan Stenmark Infektionsläkare Smittskyddsläkare

2 Smittskyddslag (2004:168)

3

4

5

6 Infektioner vid iv missbruk Lokala bakteriella infektioner i hud/mjukdelar Bakterier ut i blodbanan –Blodförgiftning, hjärtklaffsinfektion, bakteriehärdar i lungorna Virusorsakad blodsmitta

7 Blodsmitta AgensSmittvägAkut/kroniskVaccinBehandlingBot hiv sex iv missbruk 100% kronisk nejjanej hepatit B sex iv missbruk 95% akut 5% kronisk ja nja hepatit C iv missbruk 70% kronisknejja

8 2015 10 nya fall till idag i VLL

9

10

11 Hepatit C i Sverige

12 Årsrapport hepatit C 2014 Folkhälsomyndigheten 2014 rapporterades 1 896 nya fall med hepatit C- infektion ”Hos unga och unga vuxna märks däremot ingen minskning i incidens” ”En fjärdedel av alla rapporterade fall 2014 var ungdomar/unga vuxna i åldern 15-24 år och av dessa hade 86% smittats via injektionsberoende” ” Detta ger en tydlig indikation på fortsatt nyrekrytering till injektionsberoende bland unga och fortgående smittspridning av hepatit C inom gruppen.”

13

14 Källa: Hälsoframjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger En vägledning från Folkhälsomyndigheten 2015

15 Utveckling vid kronisk hepatit Normal lever Kronisk hepatit Cirros/skrumplever Levercancer

16 Iv missbruk Blodsmitta Sluta med iv missbruk Byte till annan drog än iv Sprututbytesprogram Opiatsubstitutionsprogram, LARO Primär prevention

17 Blodsmitta Ej infekterad Sluta med iv missbruk Byte till annan drog än iv Sprututbytesprogram Minska smittsamhet via behandling och bot Opiatsubstitutionsprogram, LARO Sekundär prevention

18 Behandlingsrevolution! Tablettbehandlingar med få biverkningar De flesta kan behandlas i 12 veckor >90% av alla blir friska Viktig att hitta alla sjuka Dyra läkemedel om än kostnadseffektiva –Ännu bättre att förebygga sjukdom Harvoni®Viekirax® & Exviera® Daklinza® Moderiba®

19 Hälsomottagning för aktiva missbrukare inklusive sprututbyte i Västerbotten Hög täckningsgrad av sprututbyte Riskreducerande samtal (Infektionskliniken) Hög tillgänglighet till Beroendebehandling (Beroendepsyk och Socialtjänst) Hög tillgänglighet Till LARO behandling (LARO team på psykiatrin) Hög tillgänglighet till: Vaccination mot Hep B Behandling mot HIV och Hep C Infektionskompetens (Infektionskliniken) Tandvård Barnmorska

20 2015

21 ”Uttalandet görs i samband med den rapport som hennes kontor nyligen presenterat inför FN:s råd för mänskliga rättigheter.den rapport I den betonas att människor som använder droger har lika stor rätt till vård som alla andra och att insatser som begränsar skador av missbruk, bland annat sprututbyte, ska betraktas som grundläggande mänskliga rättigheter.”

22 Publicerat 15 12 01


Ladda ner ppt "Sprututbyte ur infektionssynpunkt Stephan Stenmark Infektionsläkare Smittskyddsläkare."

Liknande presentationer


Google-annonser