Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till pilotprojektet. Lite om bakgrunden till projektet Vilka omfattas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till pilotprojektet. Lite om bakgrunden till projektet Vilka omfattas."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till pilotprojektet

2 Lite om bakgrunden till projektet Vilka omfattas

3 Deltagare i pilotprojekt Lust att läsa Totalt anmäldes ca 2 200 elever och 300 förskolebarn Förskola, ca 80 förskolebarn Västra Bodarna förskola F-6, ca 1000 elever -Alla skolor skolår 3 -Alla skolor skolår 5 -F-6 i Bjärke; Sollebrunn, Magra Mellby -SU-grupper; Klockareskolan och Parkskolan 6-9, ca 100 elever -Nolhagaskolan, ca 100 elever Totalt ca 1205 barn/elever

4 Parter i Alingsås pilotprojekt -Alingsås kommun - Barn- och ungdomsförvaltningen -Författaren Susanne MacFie -Alingsås kommun - Turistbyrån -Sparbanksstiftelsen Alingsås -Memo Förlag AB

5 Syfte Att med olika medel inspirera till att läsa, skriva och utveckla läsförståelsen så att eleverna: - Får ökat självförtroende i sitt läsande och skrivande. - Förstår varför de bör läsa böcker. - Blir nyfikna på språket, ord och böcker. - Finner glädje i att läsa, skriva och diskutera texter. - Blir inspirerade till att spontant läsa böcker. - Får lättare att ta till sig texter. - Öka läskonditionen.

6 Förskola 1 -5 år - Bok inkl. pedagogiskt material - Föräldramöte

7 F-klass – årskurs 3 - Lokalt pedagogiskt material som kompletterar En läsande klass - Personlig bok - Pedagogisk handledning till personlig bok - Webbapplikation kopplad till den personliga boken - Skrivarskola - Deckarvandring - Föräldramöte - Informationsdag för pedagoger

8 Årskurs 4 - 6 - Lokalt pedagogiskt material som kompletterar En läsande klass - Personlig bok - Pedagogisk handledning till personlig bok - Webbapplikation kopplad till den personliga boken - Skrivarskola - Föräldramöte - Informationsdag för pedagoger

9 Årskurs 7 – 9 - Lokalt pedagogiskt material som kompletterar En läsande klass - Personlig bok - Pedagogisk handledning till personlig bok - Webbapplikation kopplad till den personliga boken - Skrivarskola - Föräldramöte - Informationsdag för pedagoger

10 … följer läroplanen, är forskningsbaserat och utgår från skolornas arbetssätt. … utvecklar elevernas läsförståelse utifrån vetenskaplig grund och beprövad vetenskap. Lust att läsa

11 Det pedagogiska materialet i Lust att läsa arbetar på samma sätt med lässtrategierna som materialet i En läsande klass dvs de utgår från forskningsbaserade modeller. Skillnaden är att materialet i Lust att läsa har en lokal anknytning till Alingsås och dess närområde. Lokalt pedagogiskt material

12

13 Under hösten har alla elever i projektet fått sin personlig bok, som de jobbar med i klassrummet men även kan ta med hem. Läsandet utgår ifrån ett läsförståelseperspektiv där pedagog och elever tar hjälp av ”läsfixarna” såsom spågumman, detektiven, cowboyen, konstnären och reportern. I den personliga boken kan eleven göra noteringar och stryka under viktiga delar och arbeta med boken på ett helt annat sätt än ett vanligt läromedel i skolan som oftast är till låns. För en del elever är detta deras första egna bok i livet. Personlig bok till elever

14 Koppling till webbapplikation Vilken bok fick eleverna i Alingsås? Personlig bok till elever Åk 3 Åk 5 Åk 7

15 Redan från början har tillgängligheten för alla elever varit en viktig fråga och därför ställde vi frågan till MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) att tillgängliggöra elevens personliga bok i projektet för de elever som är i behov av detta stöd. MTM – Myndigheten för tillgängliga medier Samtliga böcker i Lust att läsa- projektet och flertalet andra titlar av Susanne MacFie finns nu som talbok via MTMs digitala bibliotek legimus.se och gratis tillgängliga för de elever som behöver detta. Ett legimus-konto för eleven ordnas via biblioteket.

16 I förskoleklass har vi arbetat med böckerna Allis Sprallis och Trippe. Personlig bok till elever

17 Med hjälp av språkutvecklarna Birgitta Kroon, Ann Granat och Siv Hildor har vi tagit fram handledningar för de personliga böckerna för åk F‐7. I dessa Lust att läsa‐handledningar har också olika teorier lyfts in som gynnar elevernas språkutveckling bl.a. Judith Langers teorier om föreställningsvärldar och Barbro Westerlunds ”läsfixarna”. Pedagogisk handledning till personlig bok Dessutom kopplas den kompetens- utveckling in, som Alingsås skolor haft i flera år med de lokala Språk- utvecklarna och det tidigare samarbetet med Borås högskola. Handledningarna finns tillgängliga för pedagogerna via Lust att läsas webbapplikation.

18 Plattformsoberoende applikation Syftet med webbapplikationen är läsförståelse utifrån lässtrategierna men även att koppla ihop den personliga boken med digitala verktyg. Webbapplikationen

19 - I applikationen kan eleven svara på frågor utifrån elevens bok och utifrån lässtrategierna. - Eleven kan ange ett av fyra svarsalternativ, ibland kan flera alternativ vara korrekt. - Eleven får positiv och konstruktiv respons utifrån vilket svar som avges. - Pedagogen och elev har individuella inloggningar till applikationen. - Pedagogen kan se och följa elevens respons via pedagogmodulen. - Pedagog och elev kan skicka meddelande till varandra i applikationen. - Endast elevens pedagog(-er) kan se elevens respons och chatt. - Kan användas både i skolan och på fritiden. Webbapplikationen

20 Elev vy Pedagog vy

21 Eleverna får av författaren Susanne MacFie, som håller i skrivarskolan, insikt i hur man lägger upp en berättelse och hur man bygger upp stämning, omgivning och händelser. Hon berättar bl.a. om frågor hon ställer till sig själv, visar hur hon konkret schemalägger innehållet i en bok och visar prylar hon använt sig av i sitt skrivande. Skrivarskola Hon tar också upp hur man kan börja och sluta en berättelse, hur man ger karaktärerna liv, hur man kan måla upp en intressant miljö och hur man bygger upp spänningen.

22 Skrivarskola Tillsammans gör klassen och Susanne, grunden till en berättelse och eleverna får sedan också börja skriva själva under skrivarskolan.

23 Samma dag som eleverna i årskurs 3 får en skrivarskola får de också en deckarvandring där de får lösa ett klurigt deckarfall bland Alingsås innergårdar och kullerstensgator tillsammans med Moa och Måns och Hemliga Klubben. ”Fallet med den stulna nyckeln” är nyskrivet av Susanne MacFie, och eleverna får bl.a. komma till platser som också finns med i den personliga boken. Allt för att skapa en lokal igenkänning. Deckarvandringar

24 Alingsås Turistbyrå har utbildade guider som spelar Moa och Måns. Tanken med deckarvandringen är att koppla den litterära upplevelsen med en verklig aktivitet i miljöer de har läst om och för att det är riktigt roligt. Deckarvandringar

25 I pilotprojektet har vi haft olika upplägg för att se vilken variant som gett bäst genomslag. Föräldramöten

26 Vi startade pilotprojektet genom att ha en kick-off / informationsdag om projektet där vi samlade uppemot 100 pedagoger. Där gick vi igenom tankar, bakgrund och innehåll i projektet. Det fanns även utrymme för frågor och så planerade vi för höstens föräldramöten. Informationsdag för pedagoger

27 Under höst- och vårtermin har vi haft uppföljningsmöten med pedagogerna i projektet tillsammans med språkutvecklarnätverket för att gå igenom handledningen och olika lässtrategier. Utbildningsdagar för pedagoger

28 Under projektets gång har vi informerat pedagogerna och övriga i pilotprojektet via nyhetsbrev och haft dialog via Lust att läsas egna administrationsmejl: info@lustattlasa.se Nyhetsbrev till pedagoger, rektorer och förvaltning

29 Pilotprojektet har en egen webbsida: www.lustattlasa.se Webbsida Här kan man läsa om projektet och även logga in i webbapplikationen. Sidan är anpassnings- bar för olika skärmar så den fungerar oavsett skärmstorlek, webbläsare och operativsystem. Se även: www.alingsas.se http://www.alingsas.se/utbildni ng-barnomsorg/grundskola-och- fritidshem/verksamhetsutveckli ng/lust-att-lasa

30 Tack! Frågor eller oklarheter? Ring Roland MacFie på telefon 0705-730045 eller mejla: roland.macfie@memoforlag.se alt. info@lustattlasa.se

31 Roland MacFie, Susanne MacFie, Cecilia Knutsson


Ladda ner ppt "Välkommen till pilotprojektet. Lite om bakgrunden till projektet Vilka omfattas."

Liknande presentationer


Google-annonser