Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LIVET I VÄRLDEN Arbetsgång 1 1. Läs tillsammans sidorna 13-17. 2. Beskriv enskilt begreppen i rutan på sid 17. 3. Sätt er i expertgruppen och hjälp varandra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LIVET I VÄRLDEN Arbetsgång 1 1. Läs tillsammans sidorna 13-17. 2. Beskriv enskilt begreppen i rutan på sid 17. 3. Sätt er i expertgruppen och hjälp varandra."— Presentationens avskrift:

1 LIVET I VÄRLDEN Arbetsgång 1 1. Läs tillsammans sidorna 13-17. 2. Beskriv enskilt begreppen i rutan på sid 17. 3. Sätt er i expertgruppen och hjälp varandra att reda ut begreppen. Fråga gärna mig om något är oklart. 4. Vi går igenom begreppen i helklass.

2 Begrepp Demografi – betyder folkbeskrivning och handlar om förändringar i folkmängd och orsaker till dessa. Handlar om var människor bor, befolkningstillväxt, folkomflyttningar, stadstillväxt mm.

3 Nativitet – eller födelsetal är ett begrepp. Det används för att beskriva antalet barn som föds per invånare och år. Brukar anges i promille (tusendelar) Om det föds 30 barn per 1000 invånare under ett år säger man att nativiteten är 30 promille.

4 Dödstal - ett begrepp som anger dödligheten. Kallas även för mortalitet. Anges ofta i promille Det naturliga födelseöverskottet = Födelsetalet minus dödstalet Nativitet 30 promille minus mortalitet 25 promille= det naturliga födelseöverskottet 5 promille.

5 Migration - när människor flyttar och slår sig ned på andra ställen. Emigration = utflyttning Ex. ”Många svenskar emigrerade till USA på 1800-talet” Immigration = inflyttning Ex. ”Det är många utlänningar som immigrerar till Sverige idag”.

6 ”Freden, vaccinet och potäterna” -Ett uttryck som sas utav biskopen Esaias Tegner då han beskrev varför Sveriges befolkning ökade under mitten av 1800-talet. -Det var för att Sverige inte hade varit i krig länge, man hade fått potatisen som ny basföda (fler kunde äta sig mätta) och man hade infört vaccination mot smittkoppor, så färre dog av denna sjukdom. Alltså överlevde fler människor och blev äldre än tidigare.

7 Demografisk transition övergången mellan olika förhållanden i länders befolkningsutveckling. -Denna utveckling delas in i fyra steg: -Steg 1: Långsam befolkningstillväxt -Steg 2: ökande befolkningstillväxt -Steg 3: minskande befolkningstillväxt -Steg 4: långsam befolkningstillväxt

8 LIVET I VÄRLDEN ARBETSGÅNG 2 1. Tillsammans läser ni sidorna 18-27 i boken Geografi B. 2. Skriv enskilt ner begrepp som du anser viktiga i texten. Skriv även ner sådant du undrar över kring textens innehåll. 3. Sätt er tillsammans i expertgruppen. Berätta för varandra vilka begrepp ni skrivit ner. Kom överens om vilka ni finner viktiga att lära sig. 4. Skriv sedan enskilt ner betydelsen av begreppen. 5. Expertgruppen går sedan igenom begreppen muntligt tillsammans och hjälper varandra. Tillsammans ser ni till att ni förstår innebörden av de begrepp ni samtalar kring.


Ladda ner ppt "LIVET I VÄRLDEN Arbetsgång 1 1. Läs tillsammans sidorna 13-17. 2. Beskriv enskilt begreppen i rutan på sid 17. 3. Sätt er i expertgruppen och hjälp varandra."

Liknande presentationer


Google-annonser