Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The Capital of Scandinavia Det här är ett utbildningsmaterial om utredande samtal med barn och unga. Materialet är framtaget av socialförvaltningen i Stockholms.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The Capital of Scandinavia Det här är ett utbildningsmaterial om utredande samtal med barn och unga. Materialet är framtaget av socialförvaltningen i Stockholms."— Presentationens avskrift:

1 The Capital of Scandinavia Det här är ett utbildningsmaterial om utredande samtal med barn och unga. Materialet är framtaget av socialförvaltningen i Stockholms stad och riktar sig främst till dig som jobbar inom socialtjänsten. Här hittar du filmade exempel på hur ett utredande samtal kan gå till och en teoretisk del med reflektioner kring samtalen. Utredande samtal med barn och unga Startsida Barnsamtal Ungdomssamtal Teorisamtal Ungdomssamtal Barnsamtal TeorisamtalLästipsOm materialet

2 The Capital of Scandinavia Barnsamtal Del 1: Förberedelser Tid: 8.54 Ungdomssamtal Barnsamtal Startsida TeorisamtalLästips I den här filmen får vi träffa åttaåriga Malin som kommer till socialkontoret med sin pappa då hennes bror har anmält oro för hur hon påverkas av deras mammas alkoholproblem. Samtliga personer och händelser i filmen är fiktiva. Eva Redemo och Marta Nannskog kommenterar under samtalets gång. Del 2: Att förbereda ett utredande samtal Tid: 3.57 Del 3: Samtalets inledning Tid: 14.15 Del 4: Dialogfas Tid: 26.51 Del 5: Samtalets avslutning Tid: 10.35 Om materialet Tips på hur du kan jobba med filmerna

3 The Capital of Scandinavia Ungdomssamtal Barnsamtal Startsida TeorisamtalLästips I den här filmen får vi träffa femtonåriga Mario som har berättat för sin lärare att hans mamma har slagit honom. Han kommer senare samma dag till socialkontoret tillsammans med läraren som har gjort en orosanmälan. Samtliga personer och händelser i filmen är fiktiva. Eva Redemo och Marta Nannskog kommenterar under samtalets gång. Del 1: Förberedelser Tid: 5.17 Del 2: Att förbereda ett utredande samtal Tid: 7.40 Del 3: Samtalets inledning Tid: 22.15 Del 4: Dialogfas Tid: 14.56 Del 5: Samtalets avslutning Tid: 10.48 Om materialet Tips på hur du kan jobba med filmerna

4 The Capital of Scandinavia Teorisamtal Del 1: Filmens syfte Tid: 7.11 Ungdomssamtal Barnsamtal Startsida TeorisamtalLästips Del 2: Vikten av att prata med barn Tid: 13.03 Del 3: Utvecklingsstödjand e principer Tid: 10.54 Del 4: Vanliga frågor från socialsekreterare Tid: 10.36 Eva Redemo och Marta Nannskog samtalar och reflekterar kring utredande samtal med barn och ungdomar i socialtjänsten. Vad bör man tänka på när man förbereder sig och genomför samtalet? Tips på hur du kan jobba med filmerna Om materialet

5 The Capital of Scandinavia Lästips Samtala med barn och unga En skrift från Barnombudsmannen som innehåller tips och råd till dig som är vuxen och träffar barn och unga i din yrkesroll. Har du frågor kring materialet? Kontakta oss Ungdomssamtal Barnsamtal Startsida Teorisamtal Frågar man inget får man inget veta En intervjustudie med 50 ungdomar av Maskrosbarn. Lästips Besök vår webbplats Snakk med meg ! Norsk utbildningsfilm om hur man håller samtal med barn och ungdomar i Socialtjänsten. Samtal med barn En bok om samtal med barn i svåra livssituationer av Haldor Øvreeide. Samtal med barn i socialtjänsten En kunskapsöversikt från Socialstyrelsen som syftar till att ge eftertanke och att göra det lättare för personal inom socialtjänsten att samtala med barn. Den vanskelige samtalen En dialogisk samtalsmetod för barnsamtal i socialtjänsten av A ̊ se Langballe, Kari Trøften Gamst och Marit Jacobsen. Om materialet

6 The Capital of Scandinavia Om det här materialet Socialsekreterare efterfrågar ofta utbildning och handledning i utredande samtal med barn och unga. Vi har därför tagit fram detta utbildnings- material som kan användas på flera olika sätt och är tillgängligt för alla. Idén är hämtad från den norska regeringens film ”Snakk med meg” som togs fram i samarbete med psykolog Haldor Øvreeide 2009. Det här materialet fokuserar på den typ av samtal som är vanligast inom socialtjänsten – ett samtal på socialkontoret med ett barn och/eller ungdom vid en utredning enligt 11 kap 1 § SoL. Ungdomssamtal Barnsamtal Startsida TeorisamtalLästips Personerna i samtalen är skådespelare, men dialogerna i filmerna bygger på autentiska samtal med barn och unga i socialtjänsten. Sakkunnig i materialet är Eva Redemo som är socionom, familjeterapeut, handledare och utbildare. Hon har sedan många år arbetat med att handleda och utbilda personal inom framförallt socialtjänst, skola och behandling, samt hållit utbildningar i att samtala med barn tillsammans med Øvreeide. Eva intervjuas av Marta Nannskog som arbetar som utvecklingsledare inom myndighetsområdet för barn och unga. Marta är socionom och har arbetat som socialsekreterare, metodutvecklare och chef inom den sociala barnavården. Om det här materialet Olika sätt att använda filmerna Syftet med materialet Om materialet

7 The Capital of Scandinavia Syftet med materialet Materialet är tänkt att kunna användas både som en introduktion till barnsamtal för socialsekreterare som är nya i sitt yrke, och som fördjupnings- eller diskussionsmaterial för mer erfarna social- sekreterare. Det ska också kunna användas i arbetsgrupper som ett underlag för reflektion kring hur man gör när man samtalar med barn i utsatta situationer. Materialet presenterar inte en specifik metod eller modell för samtal med barn, utan snarare ett förhållningssätt och ett antal aspekter som bygger på bland annat utvecklingspsykologisk forskning. Samtalet kan givetvis även kompletteras med hjälpmedel som t ex nallekort, tre hus (Signs of Safety), tejpingdockor m.m vid behov. Har du frågor kring materialet? Kontakta oss Ungdomssamtal Barnsamtal Startsida TeorisamtalLästips Besök vår webbplats Om materialet Om det här materialet Olika sätt att använda filmerna Syftet med materialet

8 The Capital of Scandinavia Olika sätt att använda filmerna Exempel 1: Titta på ett av kapitlen tillsammans med din arbetsgrupp. Diskutera sedan med gruppen hur ni brukar göra och om det är något ni behöver/vill bli bättre på eller utveckla. Ni kan även testa att rollspela samma episod som ni just har sett utifrån de aspekter som har tagits upp i filmen. Antingen två och två, eller låta två personer rollspela framför resten av gruppen som agerar reflekterande team och ger feedback när ni är färdiga. Exempel 2: Se något av kapitlen inför att du ska ha ett samtal med ett barn eller en ungdom. Försök sedan i samtalet fokusera på de aspekter som har tagits upp i just den fasen av filmen. Reflektera kring hur du själv kan/vill göra det. Ungdomssamtal Barnsamtal Startsida TeorisamtalLästips Exempel 3: Använd materialet eller delar av materialet vid till exempel temadagar, planeringsdagar, utbildningar eller handledning med intern eller extern ledare. Låt materialet fungera som diskussionsunderlag och ett exempel på hur ett samtal kan gå till. Exempel 4: Titta på samtalen i sin helhet och reflektera sedan med en mentor/chef/kollega kring det du såg och de tankar du fick. Se sedan på det teoretiska samtalet för att lära dig mer om den teoretiska grund som samtalen är uppbyggda kring. Om materialet Om det här materialet Olika sätt att använda filmerna Syftet med materialet


Ladda ner ppt "The Capital of Scandinavia Det här är ett utbildningsmaterial om utredande samtal med barn och unga. Materialet är framtaget av socialförvaltningen i Stockholms."

Liknande presentationer


Google-annonser