Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt."— Presentationens avskrift:

1 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap IUP-arbete och Vittrabok Exempel från Vittra Jakobsberg

2 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Lite om oss... Irina Sarantcha Arbetat inom Vittra sedan 2001 Utbildad montessorilärare, förskollärare och grundskollärare. Arbetar på förskolan Tidigare arbetat i miniorlaget i 4 år Intressen i yrket/livet: Utflykter, teater sång/samlingar, Emma Palmqvist Arbetat inom Vittra sedan 2011 Utbildad grundskollärare (Ma/NO 4-9) Arbetar på seniorerna (Matematik) Förstelärare & handledare i Ma-lyftet Intressen i yrket/livet: Personlig utveckling, #vågafejla, Färg/form (miljö), utvidgade kollegiet (twitter, facebook, övriga sociala medier) Likheter: Starka, Tydliga, Ärliga Brinner för Vittrakulturen Gillar Vittraboken & IUP-arbetet

3 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vi kommer att prata om - Hur vi arbetar med IUP & Vittraboken - Vikten av bra start - Mål/handlingar med exempel från PU, LL, KU (FG) - Vem & hur vi skriver i Vittraboken? - Tips på vägen & Konkreta exempel på hur det kan se ut - Utvärderingslathund Om vi hinner vill vi gärna ha feedback :)

4 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Hur vi arbetar med IUP/Vittrabok - viktigt oavsett ålder... - Digitalt eller analogt... ?! Barnens bok, Olika alternativ, Portfolio osv. - Unika, individuella kommentarer - Triosamtal (mer nästa bild) - Sammanfattning/IUP-mål och -handlingar - 2 samtal/år: Barn/elev, ansvarspedagog & Vårdnadshavare Förskolan: Ht - utan barnet - Elevledda IUP-samtal

5 5 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Tydlighet från början  Information på höstens föräldramöte (föreläsning)  Träna under träningslägret  Reflektion på olika sätt  ”Din bok” = Viktig! En gåva!  Förväntningar på vårdnadshavare att ta del av boken Vårdnadshavare Elev Ansvarspedagog Maximal utveckling Vårt ansvar (4-9) Utveckling ? Förskolan till en början... Maximal utveckling

6 6 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Förberedelser inför IUP-samtalet exempelfrågor: (förslag på Strukturtorget) - Hur trivs barnet på förskolan? - I vilka situationer utvecklas och lär sig ditt barn? - Vad tycker ditt barn är roligt? - Hur upplever du att ditt barn fungerar i grupp? - Hur blir ditt barn uppmärksammad och sedd? - Övrigt? - Att jobba med? Förskolan/Minior - Ansvarspedagog skriver observationer under/efter träningslägret - Eleven (f-3) skriver förslag på mål/handlingar innan samtalet - Vårdnadshavare svarar på frågor:

7 7 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Exempel

8 8 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Förberedelser inför IUP-samtalet Senior/Junior: - Ansvarspedagog stöttar eleven i formulering av mål & handlingar. - Pedagoger i laget har workshops om olika delar i IUP-häftet. PU: värderingsövningar eller att skatta sig själv inom olika delar av personlig utveckling ex. - Eleven skriver utifrån IUP-häftet förslag på mål/handlingar innan samtalet. - Eleven gör dagordning för samtalet och tränar igenom med en kompis. - Vårdnadshavare svarar på frågor/tar med sig funderingar till samtalet. EgenskapNuläge: (1-10)Ambition (1-10)Differens: Självständighet5105 Ledaregenskaper253 Vårterminen: Utvärdera mål/handlingar justera/revidera

9 9 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Bra mål och handlingar Ett bra mål ska vara:  Elevinitierat  ”Lagom” jobbigt  Relevant för elevens utveckling  Nåbart alternativt strävansmål? MÖT UNGEN DÄR DEN ÄR... En bra handling ska vara:  Konkret  Utvärderingsbart  Tydligt  Möjligt att utveckla under terminen/åren  Rutor/symboler för att se utvecklingen över tid (ex: smileys eller * för att markera agerande i situation).

10 10 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Exempel på bra mål & handlingar  Förslag på mål och handlingar Förslag på mål och handlingar

11 11 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vem skriver i Vittraboken?  Barn/elev?  Ansvarspedagog?  Ämnespedagog?  Annan personal?  Vårdnadshavare? Krav?

12 12 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vittrakulturen  Dokumentera i Vittraboken = Förtydliga Vittrakulturen/Vittrabegrepp Exempel:  Jag har observerat dig och sett att du tycker om/är intresserad...  Du verkar trivas...  Du verkar känna dig trygg... ( med en pedagog/lärmiljön osv)  Du förklarar för mig...  Du arbetar aktivt med..  Jag följer din utveckling genom att..  Jag hjälper dig att utveckla din förmåga att.. (upptäcka och lösa problem)  Du har möjlighet att påverka innehållet (elevinflytande)..  Du hjälper oss utveckla lärmiljön genom att... Kvalitetsundersökningar!! 97,3 % svarande!

13 13 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Exempel

14 14 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Exempel

15 15 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Exempel

16 16 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Exempel

17 17 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Exempel

18 18 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Exempel

19 19 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap

20 20 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap

21 21 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap

22 22 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Exempel

23 23 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Tips på vägen..  Organisera ansvarsgruppen (ta hjälp av varandra)  Ha IUP-dokumentet i vittraboken OCH i pärm.  Ha enskilda samtal (tid?)  Hjälpa varandra i laget  Behovet hos eleven?  ex. Elina 8.35 ”Hjälp mig att komma igång!?”  (elever emellan)  Hugo 9.20 ”Nu är jag är klar”!  Rutin att läsa/kommentera (kommentar var minst 3:e vecka)  Kommunicera att det är viktigt på riktigt!  fortsätta att utmana..  Planering/Utvärdering blir en RUTIN!  Livschanser; Grunden för en strukturerad vardag i framtiden (med anpassningar..) UTRYMME FÖR INDIVIDEN ATT SJÄLV PÅVERKA (häfte, rita, osv)

24 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Hjälp: Utvärderingslathund a) Hur har veckan varit och varför? b) Vad har känts bra i skolan den här veckan? c) Vilket pass har varit roligast och varför tycker du så? d) Vad har du lärt dig den här veckan? e) När känner du att du får utmaning i skolan? f) När tycker du att du lär dig mest? g) Hur har du varit en bra kompis den här veckan? h) Hur har du bidragit till arbetsro denna vecka? i) Berätta något som du känner dig nöjd med. j) Berätta något som du kan göra annorlunda. k) Något annat som du vill berätta?

25 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Hjälp: Utvärderingslathund

26 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Hjälp: Utvärderingslathund Utgå som steg 2 från din IUP och dina mål i alla 4 delar (PU, LL, KU, FG) Varför då? På vilket sätt? Vad berodde det på? Vad gjorde du? Vad ska du göra annorlunda? Vad tror du händer då? Hur påverkar det här dig? Vad tänkte du? (har din tanke ändrats? - hur isf) Hur kändes det? (har din känsla ändrats - hur isf) Vad behöver du justera i ditt agerande för att det ska bli ännu bättre? Byt perspektiv; hur kan någon annan i situationen ha tolkat det som hände? Hur tror du att du uppfattades och varför? Egna frågor, tankar, reflektioner osv... Lite mer reflekterande/Utmanande - kan gälla enskilda situationer/händelser:

27 27 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Om vi hinner... (feedback till oss)  3 saker som du tar med dig  Vad saknade du & Vad kan bli bättre (hur?) Ta fram smartphone eller annan device..


Ladda ner ppt "NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt."

Liknande presentationer


Google-annonser