Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SLPSLP Screening - Linking - Planning. INSPIRATIONSKÄLLA TILL DET PROCESSINRIKTADE NÄTVERKSTÄNKANDET SOCIALANTROPOLOGERNA BARNS (1954) BOLL (1957.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SLPSLP Screening - Linking - Planning. INSPIRATIONSKÄLLA TILL DET PROCESSINRIKTADE NÄTVERKSTÄNKANDET SOCIALANTROPOLOGERNA BARNS (1954) BOLL (1957."— Presentationens avskrift:

1 SLPSLP Screening - Linking - Planning

2 INSPIRATIONSKÄLLA TILL DET PROCESSINRIKTADE NÄTVERKSTÄNKANDET SOCIALANTROPOLOGERNA BARNS (1954) BOLL (1957

3 DEN PROCESSINRIKTADE NÄTVERKSTERAPINS UTVECKLING ROSS SPECK och CAROLYN ATTNEAVE ”Family Networks”, 1966 Översatt till svenska 1975: ”Det sociala nätverket”

4 DEN FÖRSTA PROCESSINRIKTADE NÄTVERKSTERAPI- UTBILDNINGEN I SVERIGE DAVID TRIMBLE från Boston USA, utbildade personalen på Botkyrka PBU 1980

5 OLIKA PROCESSINRIKTADE FAMILJE- OCH NÄTVERKSTERAPIMETODER TOM ANDERSENS FAMILJESAMTAL MED REFLEKTERANDE TEAM. Metoden beskrivs i hans bok ”REFLEKTERANDE PROCESSER - samtal om samtalet” JACCU SEIKKULAS DIALOGISKA NÄTVERKSMÖTEN Metoden beskrivs i hans bok ”ÖPPNA SAMTAL” DET PROCESSORIENTERADE MÖTET samt s.k. FAMILJERÅDSLAG inom socialtjänsten Metoderna beskrivs bl.a. i ”NÄTVERKSBOKEN” av Gunnar Forsberg och Johan Wallmark från Botkyrka PBU

6 STRUKTURINRIKTAT SAMORDNINGSMÖTE SLP SCREENING - LINKING - PLANNING FÖRGRUNDSGESTALTER: HANSEL (1970) JOHN GARRISON, ph.d. (1974) ”Network techniques: case studies in the schreening - linking - planning conference method”. Artikel i tidskriften ”Family Process” volym 13, sept. 1974 Utgivare: Family Process Institute INSPIRATIONSKÄLLA FÖR VIDAREUTVECKLINGEN AV METODEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN: TOM ANDERSENs´ teorier i boken ”Reflekterande Processer” ALLA ELEVGRUPPER som har gått SLP-utbildningen

7 ÅTERHÄMTNINGSPLAN / GENOMFÖRANDEPLAN DatumNrMålÅtgärder för att nå målet/delmål 12/10 -15 1. T.ex. Att jag ska få hjälp att klara mitt boende Bjud in biståndshandläggaren till ett NV-möte 12/10-15 2. T.ex. Att jag ska få hjälp att fylla i mina ansökningar till försäkringskassan i rätt tid Bjud in ett personligt ombud till ett NV-möte 12/10-15 3. OSV!

8 SVENSK RETRIBALISERING * BJUD PÅ KAFFE MED GOTT BRÖD NÄR DELTAGARNA KOMMER TILL MÖTET! * ”ÅTERSKAPANDE AV STAMMEN”

9 Sören Kirkegaards bevingade ord Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där

10 Sören Kirkegaards bevingade ord forts. Den som inte kan det, lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men fört och främst måste jag förstå vad han förstår.

11 Sören Kirkegaards bevingade ord forts. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom.

12 Sören Kirkegaards bevingade ord forts. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa. Därmed måste jag förstå följande: Att vilja hjälpa är inte att vilja härska, utan att vilja tjäna. Förstår jag inte det så kan jag heller inte hjälpa någon.


Ladda ner ppt "SLPSLP Screening - Linking - Planning. INSPIRATIONSKÄLLA TILL DET PROCESSINRIKTADE NÄTVERKSTÄNKANDET SOCIALANTROPOLOGERNA BARNS (1954) BOLL (1957."

Liknande presentationer


Google-annonser