Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

“Berättelser om självmord bland samer” ”Vi mår inte så bra.” Ett seminarium om psykisk ohälsa i Sápmi Ubmeje/Umeå, 3-4 mars 2016 Jon Petter Stoor, psykolog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "“Berättelser om självmord bland samer” ”Vi mår inte så bra.” Ett seminarium om psykisk ohälsa i Sápmi Ubmeje/Umeå, 3-4 mars 2016 Jon Petter Stoor, psykolog."— Presentationens avskrift:

1 “Berättelser om självmord bland samer” ”Vi mår inte så bra.” Ett seminarium om psykisk ohälsa i Sápmi Ubmeje/Umeå, 3-4 mars 2016 Jon Petter Stoor, psykolog SANKS: Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus SÁNAG: Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš – psykalaš dearvvasvuođasuddjen ja gárrendilledikšu

2 Disposition Suicidologiska perspektiv Samiska berättelser om självmord Anders Sunna, Jon Henrik Fjällgren, Sofia Jannok, Suohpanterror ”We´re like lemmings” – en kvalitativ studie av kulturell innebörd av självmord bland samer Samiska berättelser, forts AS, JHF, SJ, ST Avslutning – att förändra en berättelse

3 Suicidologiska perspektiv Självmord som konsekvens av psykisk ohälsa “One of the most established ‘truths’ in suicidology is that almost all (90 % or more) of those who kill themselves suffer from one or more mental disorders, and a causal link between the two is implied.” (Hjelmeland, Dieserud, Dyregrov, Knizek & Leenaars. 2012) Självmordshandlingen som kommunikation “Den talande tystnaden” (Fleischer, 2000) – “ett rop på hjälp” Självmord som ett uttryck för vanmakt “Indigenous suicide is different” (Tatz, 2005) Narrativ om självmord

4 Berättelser om självmord Golden gate, San Fransisco, US http://www.projectsemicolon.org/ Golden gate suicide barrier, planerad färdig 2017-2018

5 Samiska berättelser om självmord Exempel från konst och musikvideor (2012-) : Anders Sunna Jon Henrik Fjällgren Sofia Jannok Suohpanterror

6 Anders Sunna Littfest 2014, Umeå (VF, 14 mars, 2014): ”Anders Sunna berättar att hans pappa gav honom fyra alternativ när han växte upp: nummer ett var att ta sitt liv, nummer två att ta droger och alkohol, nummer tre att springa iväg och aldrig komma tillbaka. Det fjärde alternativet var att kämpa med all sin styrka.”

7 Sofia Jannok – “Áhpi” https://www.youtube.com/watch?v=hr13WV7 UkgA

8 Jon Henrik Fjällgren – “Daniels joik” https://www.youtube.com/watch?v=woEcdqq bEVg

9 Expressen, 10 mars 2015:

10 We're like lemmings’: Making sense of the cultural meaning(s) of suicide among the indigenous Sámi in Sweden Stoor, Kaiser, Jacobsson, Salander Renberg, & Silviken (2015). Syfte: “Utforska och förstå den kulturella innebörden av självmord bland samer i Sverige”

11 En kvalitativ studie 5 fokusgrupper i svenska Sápmi (2012) 22 Samiska deltagare Rekrytering: Snöbollsmetod Öppna samtal i fokusgrupperna (ingen intervjuguide) “-När vi pratar om självmord bland samer, vad tycker ni är viktigast att vi pratar om då?”

12 Etik Sensitivt tema Liten tillit till akademin “Att hitta en väg mellan kulturell säkerhet och forskningsmässiga krav” Kulturell säkerhet Deltagare vågar prata öppet God kvalité på forskningsdata

13 Analys Innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) Kulturell mening är “inbäddat” i, och reflekteras genom, meningsmönstret i samtalen (fokusgrupperna)

14 Resultat – 4 teman “Suicide as a consequence of Sami losing (or having lost) their identity” “A wildfire in the Sami world” “Difficult to get help as a Sami” “The Sami are fighting for their culture and the herders are in the middle of the fight”

15 ‘The Sami are fighting for their culture and the herders are in the middle of the fight’ B3: ”jag tror att samerna, att vi samer är ett väldigt segt folk tror jag alltså. Alltså jag tror att det är; vi är van vid många umbäranden och jag tror inte vi ger upp så lätt. (…) B5: ”är det segt eller dumdristigt?” [skratt]

16 ‘The Sami are fighting for their culture and the herders are in the middle of the fight’ B4: ”renskötarna sitter fast i ett kulturellt fängelse. /…/ De är fängslade i sin kultur. ” B2: ”jag vet inte om jag håller med dig. /…/ jag lever i min kultur och jag vill inte härifrån så därför är det inget fängelse.”

17 ‘Suicide as a consequence of Sami losing (or having lost) their identity’ E4: ”jag kan på något vis ändå förstå det (...) vad är alternativet här i livet? Är det så frestande? För att – om det här är mitt liv och jag inte har den [renskötseln] nå mer – varför ska jag inte kliva över?”

18 ‘Suicide as a consequence of Sami losing (or having lost) their identity’ E1: - ”det är förknippat med renskötseln – det är det verkligen, och renskötseln (…) är så förknippad med identitet också. Om då valet står mellan att lägga ifrån sig sin egen identitet – det är hela ens liv egentligen – för att göra någonting annat, då kanske det inte återstår så mycket? Alltså av en själv då.”

19 ‘A wildfire in the Sami world’ C4: -“det blev ju närmast en masshysteri bland unga samer (…) på facebook fick det där enorma proportioner. (…) det var som en gräseld som bara spred sig och många blev ju givetvis oerhört berörda av det också.”

20 “Difficult to get help as a Sami” E4: det har jag faktiskt hört att det har gått bra [E2 och E3: mm] och då har man ju funderat hur i hela [skratt] det gick till? Hur kunde de få hjälp där? Men jag vet att det också- PS: men det känns som ett undantag om det är så? E4: ja det känns konstigt. Det känns konstigt men då tror jag [skratt] – det går ju inte att säga [allmänt skratt] – men då tror jag att det har varit nåt annat fel! [allmänt skratt] nämen då tror jag att felet är mer ett välkänt fel om jag säger så. Ett välkänt fel som händer en – som har drabbat även en svensk. Då tror jag man får hjälp.

21 En övergripande berättelse… En suicidal gräsbrand i det samiska samhället KonfliktMaktobalans Hopplöshet Upplevelse av fångenskap pga svårt att lämna För svårt att få hjälp (hot om) förlust av samisk identitet Existentiellt vakuum Självmord (Stoor et al, 2015)

22 … om samer som lämmlar

23 Självmord stärker paradoxalt samisk identitet Psykisk ohälsa bland samer Självmord inträffar Samer påverkas och traumatiseras Flodvåg av kommunikation om självmord i Sápmi Normalisering av självmordsbeteende Förhöjd suicidrisk pga smittoeffekter Svårt att söka hjälp utanför nätverket Kamp för att behålla samisk identitet Självmord förstås som en kamp för samisk identitet “Suicide as a consequence of Sami losing (or having lost) their identity” “A wildfire in the Sami world” “Difficult to get help as a Sami” “The Sami are fighting for their culture and the herders are in the middle of the fight” (Stoor et al, 2015)

24 Acknowledgments The participants Niclas Kaiser, Department of Psychology, Umeå University, Sweden Lars Jacobsson, Department of Clinical Sciences, Division of Psychiatry, Umeå University, Sweden Ellinor Salander Renberg, Department of Clinical Sciences, Division of Psychiatry, Umeå University, Sweden Anne Silviken, Centre for Sami Health Research, Department of Community Medicine, UiT -The Arctic University of Norway / Sami Norwegian National Advisory Board on Mental Health and Substance Abuse (SANKS), Finnmark Hospital Trust, Norway

25 Att förändra en berättelse Sorg Ilska Vanmakt Desperation Hotad identitet Kamp för existens “Suicid är begripligt”

26 JHF – ”Manne leam frijje” https://www.youtube.com/watch?v=ij9R2mxigWY

27 Sofia Jannok feat Anders Sunna – WE ARE STILL HERE https://www.youtube.com/watch?v=EVH0jvnaIqU

28 Att förändra en berättelse Frihet Resiliens Gemenskap Upprättelse Rättighet Stark identitet ”Ett samhälle där suicid inte är begripligt”

29 ”Hur gjorde dem i Norge?” Suicidkluster i slutet av 80-talet Starka reaktioner, också i media Direktkontakt med norska regeringen ”Vad kan vi göra? Vad behöver ni?” Samiskt psykiatriskt ungdomsteam (PUT) startades som projekt, permanentades senare, central del av SANKS (2001).


Ladda ner ppt "“Berättelser om självmord bland samer” ”Vi mår inte så bra.” Ett seminarium om psykisk ohälsa i Sápmi Ubmeje/Umeå, 3-4 mars 2016 Jon Petter Stoor, psykolog."

Liknande presentationer


Google-annonser