Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VAD VI GÖR OCH HUR  Vad är SITHS?  SITHS på RJH  Beställning och utlämning  Reservkortshantering  ID-kontroll, kvittens och information  Specialrutiner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VAD VI GÖR OCH HUR  Vad är SITHS?  SITHS på RJH  Beställning och utlämning  Reservkortshantering  ID-kontroll, kvittens och information  Specialrutiner."— Presentationens avskrift:

1 VAD VI GÖR OCH HUR  Vad är SITHS?  SITHS på RJH  Beställning och utlämning  Reservkortshantering  ID-kontroll, kvittens och information  Specialrutiner  Avslut och återtag  Kommunerna  Revisionsanmärkningar  Kom igång SITHS för korthandläggare INNEHÅLL

2 VAD VI GÖR OCH HUR Vad är SITHS? ETT KORT – EN PERSONLIG TJÄNSTELEGITIMATION – EN VÄRDEHANDLING Chip E-legitimationer/Certifikat RFID Visuellt ID Foto & namnteckning SIS-märkning Magnetremsa Streckkod

3 VAD VI GÖR OCH HUR Vad är SITHS? E-LEGITIMATIONER/CERTIFIKAT 1. Tjänstelegitimationer/HCC (HCC = Health Care Certificate) 2. Privata e-legitimationer 3. Rotcertifikat Certifikatpar: 1. Autentisering 2. Signering

4 VAD VI GÖR OCH HUR Vad är SITHS? VAD BEHÖVS FÖR ATT ANVÄNDA EN E-LEGITIMATION? 2. Programvara (NetiD) 1. Kortläsare

5 VAD VI GÖR OCH HUR Vad är SITHS? RUTINER OCH REGELVERK – SITHS POLICYSTRUKTUR CP = Certificate Policy RAP = Registration Authority Policy RA = Registration Authority RAPS = Registration Authority Practice Statement CA = Certification Authority CPS = Certification Practice Statement PA = Policy Authority TeliaSonera SITHS CA v1 RAPS Region Jämtland Härjedalen

6 VAD VI GÖR OCH HUR Vad är SITHS? VÅRA AVTAL – VÅRA ÅTAGANDEN – VÅRT ANSVAR DiarienrAvtalAvs/Mot LS/668/2010Avtal om leverans av SITHSTelia (Cygate) LS/792/2007 SITHS Anslutningsavtal (RAPS) Inera (Carelink) LS/33/2010 Tillstånd för utgivning av SIS-kort (SBC 151-U: Särskilda bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard) DNV LS/2046/2011Leveransavtal SITHS för länets kommunerKommuner i Jämtlands län

7 VAD VI GÖR OCH HUR Inpassering Vad är SITHS? ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Inloggning och signering i IT-system Visuellt ID Betala i matsalen Skrivare Krypterad e-post Kaffeautomater

8 VAD VI GÖR OCH HUR Vad är SITHS? 10 MIN WEBBINARIE http://webbtv.compodium.se/inera/webbinarier/20111101/

9 VAD VI GÖR OCH HUR  Vad är SITHS?  SITHS på RJH  Beställning och utlämning  Reservkortshantering  ID-kontroll, kvittens och information  Specialrutiner  Avslut och återtag  Kommunerna  Revisionsanmärkningar  Kom igång SITHS för korthandläggare INNEHÅLL

10 VAD VI GÖR OCH HUR SITHS på RJH SITHS FÖRVALTNING SITHS-administratörer Medarbetare Jourstöd Helpdesk System- ansvarig Centrala korthandläggare Register- ansvarig Central system- administratör System- ägare Resursägare Behörighets- beställare Säkerhets- ansvarig

11 VAD VI GÖR OCH HUR SITHS på RJH SITHS-ADMINISTRATÖREN  Lämna ut  Återta  Hjälpa  Egna arbetsplatsen  Närliggande landstingsdriven verksamhet (HC)  Kommunerna (HC – enbart utlämning) Vad? Vem?

12 VAD VI GÖR OCH HUR SITHS på RJH UTBILDNING OCH PERSONKONTROLL Roll Extern utbildning Intern utbildning Lämplighets- intyg Utbildnings- bevis SITHS-administratörXX JourstödX Centrala korthandläggare (X)XXX HelpdeskX Central systemadministratör X SystemansvarigXXX RegisteransvarigX SäkerhetsansvarigXXX Personkontroller för Systemansvarig - Lämplighet och anställning - Utbildning - Ej legalt olämplig - Finansiell lämplighet

13 VAD VI GÖR OCH HUR SITHS på RJH SYSTEMSAMBAND HSA SITHS EKO EKO-administratör SITHS-administratör Behörighetsbeställare Personalhandläggare - Anställda Helpdesk - Externa konsulter HEROMA

14 VAD VI GÖR OCH HUR SITHS på RJH KORTTYPER SIS-kort: Anställd > 6 mån Konsultkort utan foto: Extern > 6 mån Studentkort med/utan foto: Student > 6 mån Reservkort: Alla < 6 mån Ordinarie kort -med namnuppgifter -med Telia e-legitimation Reservkort -utan namnuppgifter -utan Telia e-legitimation

15 VAD VI GÖR OCH HUR  Vad är SITHS?  SITHS på RJH  Beställning och utlämning  Reservkortshantering  ID-kontroll, kvittens och information  Specialrutiner  Avslut och återtag  Kommunerna  Revisionsanmärkningar  Kom igång SITHS för korthandläggare INNEHÅLL

16 VAD VI GÖR OCH HUR Beställning Bekräftelse Tidbok Fotografering Produktion Leveranskontroll Distribution Utlämning Beställning och utlämning UTGIVNINGSPROCESSEN Behörighetsbeställare Medarbetare Central korthandläggare KortproducentSlingbil SITHS-administratör Hela processen kan ta mellan 10-29 kalenderdagar

17 VAD VI GÖR OCH HUR Beställning och utlämning DISTRIBUTION TILL HC

18 VAD VI GÖR OCH HUR Id-kontroll Utför id-kontroll De 7 stegen SITHS Admin Lämna ut kort Elektronisk kvittens Avregistrera gammalt kort Information Lathund Villkor för Telia e-legitimation Korthållare + clips Beställning och utlämning UTLÄMNING Har du leg, PIN-kodsbrev och ditt nuvarande kort med dig? Jag vill hämta ut mitt kort.

19 VAD VI GÖR OCH HUR  Vad är SITHS?  SITHS på RJH  Beställning och utlämning  Reservkortshantering  ID-kontroll, kvittens och information  Specialrutiner  Avslut och återtag  Kommunerna  Revisionsanmärkningar  Kom igång SITHS för korthandläggare INNEHÅLL

20 VAD VI GÖR OCH HUR Beställning Bekräftelse Tidbok Fotografering Produktion Leveranskontroll Distribution Utlämning Reservkortshantering UTGIVNINGSPROCESSEN Behörighetsbeställare Medarbetare SITHS-administratör Central korthandläggare Jourstöd 1 23 Anställd < 6 mån (180 dagar) Börjar med kort varsel (180 dagar) Glömt (7 dagar) Förlorat (180 dagar) Defekt (180 dagar)

21 VAD VI GÖR OCH HUR Id-kontroll Utför id- kontroll De 7 stegen FBL SITHS Rservkort Kontrollera beställning SITHS Admin Kontrollera kort Begär HCC Lämna ut kort Skriv ut kvittens Avregistrera förlorat/defekt kort Papperskvittens Upprätta kvittens Skicka till RA- funktionen, Hus 2 SITHS Själv- administration Ladda ner certifikat Information Lathund Korthållare + clips Meddela M5 om utlämnat kort Reservkortshantering Varför då? 1.Tjänstgör < 6 månader? 2.Börjar med kort varsel? 3.Glömt/Förlorat/Defekt Kort? Jag vill ha ett reservkort. 1 2 3 UTLÄMNING ”Osprättat”

22 VAD VI GÖR OCH HUR Reservkortshantering DEMO UTLÄMNING SITHS Admin https://ccat.trust.telia.com/ccat/ SITHS Självadministration https://ccu.trust.telia.com/ccu/

23 VAD VI GÖR OCH HUR  Vad är SITHS?  SITHS på RJH  Beställning och utlämning  Reservkortshantering  ID-kontroll, kvittens och information  Specialrutiner  Avslut och återtag  Kommunerna  Revisionsanmärkningar  Kom igång SITHS för korthandläggare INNEHÅLL

24 VAD VI GÖR OCH HUR ID-kontroll DE 7 STEGEN Har du leg? Personbedömning Ska själv ha med sin id-handling Finns det skäl för tveksamheter? Kontroll av individ Titta på personens ansikte Jämför med foto på id-handling Är fotot porträttlikt? Kontroll av id- handling Kontrollera giltighetstid Kontrollera att id- handlingen inte är ändrad eller skadad Namnteckning Underskrift i direkt närvaro av handläggaren Överensstämmer underskriften med id-handlingens underskrift?

25 VAD VI GÖR OCH HUR  Körkort  SIS-godkänt ID-kort  Svenskt pass  Nationellt ID-kort  Skatteverkets ID-kort  Andra identifieringssätt som kan förekomma är: –(Känd) –Rekommenderad post –Intygsgivning ID-kontroll GILTIGA ID-HANDLINGAR

26 VAD VI GÖR OCH HUR ID-kontroll INTYGSGIVNING Medarbetare som SAKNAR giltig ID-handling. Gäller även utländska personer (utländskt pass är ingen giltig svensk ID-handling) Chef/UppdragsgivareBlankett: Intyg om styrkt identitet Blankett: Kvitto för intygsgivning Arkivera tillfälligt i väntan på utlämning Arkivera tillsammans med papperskvittens Rutin från Inera

27 VAD VI GÖR OCH HUR ID-kontroll PRESSMEDDELANDE FRÅN TELIA Telia spärrar Telia E-legitimation Uppdaterad: 2014-10-18 10:26 Under natten/morgonen har Telia spärrat vissa Telia E-legitimationer. Enligt uppgift från polisen har en handfull privatpersoner utsatts för bedrägerier genom identitetsstölder. Detta har uppmärksammats i media de senaste dagarna. Detta är en kedja av händelser där Telia E-legitimation är en del av kedjan. Bedrägerierna har troligtvis kunnat ske genom bristande kontroll vid utlämning av rekommenderade brev på något av Postens utlämningsställen. …

28 VAD VI GÖR OCH HUR Kvittens KORTKVITTENSER OCH ARKIVERING Ordinarie kort Elektronisk kvittens i SITHS Admin Reservkort Papperskvittens (skrivs ut från SITHS Admin) Skickas till ”RA-funktionen, Hus 2” för arkivering Kortkvittens ska ALLTID upprättas!

29 VAD VI GÖR OCH HUR Information INFORMATION TILL MOTTAGAREN Korthållare + clipsLathund Beskriver hur kortet ska hanteras Lämna aldrig kortet obevakat Håll koderna hemliga Hur gör jag för att spärra? Hur gör jag för att byta PIN-kod? Kontaktuppgifter Villkor för Telia e-legitimation Till mottagare av alla kort Till mottagare av ordinarie kort För att skydda kortet vid användning Eftersom ordinarie kort innehåller Telia e-legitimation

30 VAD VI GÖR OCH HUR  Vad är SITHS?  SITHS på RJH  Beställning och utlämning  Reservkortshantering  ID-kontroll, kvittens och information  Specialrutiner  Avslut och återtag  Kommunerna  Revisionsanmärkningar  Kom igång SITHS för korthandläggare INNEHÅLL

31 VAD VI GÖR OCH HUR  Personer med skyddad identitet  Personer utan svensk folkbokföringsadress  Utländska personer –Intygsgivning gäller alltid –Reservkort eller Företagskort utan foto (samordningsnr)  Certifikat på andra organisationers kort –RJH tillåter inte RJH-certifikat på andra kort –RJH rekommenderar inte andra certifikat på RJH-kort –Kommunkort är undantaget som bekräftar regeln Specialrutiner FÖR KÄNNEDOM – RUTINER FRÅN INERA

32 VAD VI GÖR OCH HUR  Vad är SITHS?  SITHS på RJH  Beställning och utlämning  Reservkortshantering  ID-kontroll, kvittens och information  Specialrutiner  Avslut och återtag  Kommunerna  Revisionsanmärkningar  Kom igång SITHS för korthandläggare INNEHÅLL

33 VAD VI GÖR OCH HUR Avslut och återtag NÄR NÅGON SLUTAR Återta kortet Lämna kvitto på begäran Makulera kortet Klipp genom chip Klipp genom magnetremsa Släng som brännbart material Avregistrera kortet Automatisk signal i samband med givet slutdatum Avregistrering görs av centrala korthandläggare Tack och lycka till!Nu slutar jag. Här är mitt kort. Chefens ansvar att kortet återlämnas

34 VAD VI GÖR OCH HUR Avslut och återtag VEM GÖR VAD? Jag har tappat bort mitt kort! Mitt kort är trasigt! Jag har hittat igen mitt ordinarie kort! Jag ska vara tjänstledig och kommer inte tillbaka på länge! - -

35 VAD VI GÖR OCH HUR Avslut och återtag DEMO AVREGISTRERING SITHS Admin https://ccat.trust.telia.com/ccat/

36 VAD VI GÖR OCH HUR  Vad är SITHS?  SITHS på RJH  Beställning och utlämning  Reservkortshantering  ID-kontroll, kvittens och information  Specialrutiner  Avslut och återtag  Kommunerna  Revisionsanmärkningar  Kom igång SITHS för korthandläggare INNEHÅLL

37 VAD VI GÖR OCH HUR  Skillnader: –Kommunens korttyp och logotyp –Kommunlänk i SITHS Admin –Ska inte ha vår lathund  Gäller endast utlämning, ej återtag eller support –Undantag: återta reservkort vid utlämning av ordinarie kort Kommunerna SAMMA RUTINER GÄLLER!

38 VAD VI GÖR OCH HUR  Vad är SITHS?  SITHS på RJH  Beställning och utlämning  Reservkortshantering  ID-kontroll, kvittens och information  Specialrutiner  Avslut och återtag  Kommunerna  Revisionsanmärkningar  Kom igång SITHS för korthandläggare INNEHÅLL

39 VAD VI GÖR OCH HUR Revisionsanmärkningar UTLÄMNING Medarbetare Chef/Uppdragsgivare/Annan part Kort ska ALLTID hämtas ut personligen av mottagaren själv! eller… Det är ALDRIG tillåtet att lämna ut kort till någon annan än mottagaren själv Gäller även kommuner!

40 VAD VI GÖR OCH HUR Revisionsanmärkningar VILLKOR FÖR TELIA E-LEGITIMATION Medarbetare Villkor för Telia e-legitimation ska ALLTID lämnas ut tillsammans med ordinarie kort! Gäller även kommuner! Villkor för Telia e-legitimation

41 VAD VI GÖR OCH HUR Revisionsanmärkningar SITHS ADMIN Ordinarie kort Lämna ut kort Elektronisk kvittens Avregistrera gammalt kort Reservkort Begär HCC Lämna ut kort Skriv ut kvittens Avregistrera förlorat/defekt kort Utlämning ska ALLTID registreras i SITHS Admin! Gäller även kommuner!

42 VAD VI GÖR OCH HUR Revisionsanmärkningar KORTKVITTENSER OCH ARKIVERING Ordinarie kort Elektronisk kvittens i SITHS Admin Reservkort Papperskvittens (skrivs ut från SITHS Admin) Skickas till ”RA-funktionen, Hus 2” för arkivering Kortkvittens ska ALLTID upprättas! Gäller även kommuner!

43 VAD VI GÖR OCH HUR Revisionsanmärkningar OTILLÅTEN FÖRVARING Insamling och förvaring av aktiva kort eller koder får INTE förekomma!

44 VAD VI GÖR OCH HUR  Vad är SITHS?  SITHS på RJH  Beställning och utlämning  Reservkortshantering  ID-kontroll, kvittens och information  Specialrutiner  Avslut och återtag  Kommunerna  Revisionsanmärkningar  Kom igång SITHS för korthandläggare INNEHÅLL

45 VAD VI GÖR OCH HUR Kom igång ARBETSPLATSEN Kassaskåp (Låsbart skåp) FC konferenser SITHS Admin SITHS Självadministration IGEL/PC Dubbla kortläsare Skrivare Tomma reservkort med PIN-kodsbrev Lathund och Korthållare + clips Villkor för Telia e-legitimation Kräver behörigheter Beställs av centrala korthandläggare

46 VAD VI GÖR OCH HUR Kom igång ANSVARSFÖRBINDELSE

47 VAD VI GÖR OCH HUR  Vad är SITHS?  SITHS på RJH  Beställning och utlämning  Reservkortshantering  ID-kontroll, kvittens och information  Specialrutiner  Avslut och återtag  Kommunerna  Revisionsanmärkningar  Kom igång SITHS för korthandläggare INNEHÅLL

48 VAD VI GÖR OCH HUR SITHS för korthandläggare KONTAKT SITHS Förvaltning 063-15 38 01 (238 01) sithsforvaltning@regionjh.se sithsforvaltning@regionjh.se SITHS på Insidan


Ladda ner ppt "VAD VI GÖR OCH HUR  Vad är SITHS?  SITHS på RJH  Beställning och utlämning  Reservkortshantering  ID-kontroll, kvittens och information  Specialrutiner."

Liknande presentationer


Google-annonser