Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Invandring integration assimilering flykting asyl kvotflykting eu- migranter segregation medborgare fri rörlighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Invandring integration assimilering flykting asyl kvotflykting eu- migranter segregation medborgare fri rörlighet."— Presentationens avskrift:

1 invandring integration assimilering flykting asyl kvotflykting eu- migranter segregation medborgare fri rörlighet

2 Syriska flyktingar på gränsen mot Turkiet.

3 En båt med emigranter kommer i land vid den Italienska staden Lampedusa. Fotograf: Ettore Ferrari/ANSA

4 Vi stöter hela tiden på många olika begrepp som rör människor som flyttar till andra länder. Vi tar emot för många flyktingar! Det är för kallt, jag emigrerar!! 2014 sökte drygt 80 000 människor asyl i Sverige

5 Invandrare är en person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid. Ibland säger vissa ”gästarbetare” eller ”invandrararbetare” men de är likväl invandrare. Idag är omkring var 10:e svensk invandare OBS! Enligt SCB Statistiska centralbyrån så är alla de som invandrar till Sverige och blir folkbokförd oavsett om man är född i Sverige eller inte. Alltså har inte alla invandrare utländsk bakgrund och alla med utländsk bakgrund är heller inte invandrare.

6 Invandrare är alltså de som av någon anledning väljer att flytta hit från ett annat land. Det kan vara för att studera, arbeta eller kanske för att de blivit kära i en svensk. Man måste ha tillstånd att stanna i Sverige om man inte är medborgare i ett annat nordiskt land- då behöver man det inte. Lättast är det om man kommer från ett annat EU-land. Då får man vistas tre månader i landet. Vill man stanna längre kan man ansöka om uppehållstillstånd hos migrationsverket och då kan man få stanna i upp till fem år. För mer info: http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/

7 År 2014 var 1,6 miljoner personer av Sveriges befolkning födda utomlands, vilket motsvarade drygt 16 %. De vanligaste medborgarskapsländerna, för personer som invandrade samma år, var Syrien följt av återinvandrande svenska medborgare. De vanligaste utvandringsländerna var Norge, Danmark och Storbritannien Lite mer statistik:http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/

8 EU-migrant ett problematiskt begrepp Sveriges radio 16 juli klicka här!klicka här!

9 Flykting är den som måste fly från sitt hemland och söka skydd i ett annat land. Det kan vara på grund av krig, sexuell läggning, religionstillhörighet m.m. Två saker styr hur vi ska ta hand om dem som kommer som flyktingar hit: FN:s flyktingkonvention Särskilda regler inom EU http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga- rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/flyktingars-rattigheter

10 De flyktingar som kommer till Sverige söker asyl. Asyl betyder att få skydd i ett annat land än sitt eget. Sverige hr liksom 130 andra länder skrivit på FN:s flyktingkonvention –där vi lovar att ge människor som är flyktingar asyl. Asyl kallas också permanent uppehållstillstånd = PUT. Ibland kan flyktingar också få tillfälligt uppehållstillstånd. Då får man stanna tills det lugnat ner sig i landet man flytt ifrån. http://www.migrationsinfo.se/nyhetsarkiv/frre-uppehllstillstnd-2014/

11 Det är det statliga Migrationsverket som avgör om en person får stanna eller inte stanna i Sverige. Flyktingens alla papper undersöks noga, man tar också reda på hur situationen i landet personen kommer ifrån ser ut. ”film” om att söka asyl: http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i- Sverige/Filmer-om-asylprocessen.html

12 Under väntetiden får flyktingen bo på en av Migrationsverkets flyktingförläggningar eller hos släktingar. Den som har pengar får betala medan andra kan få bidrag. Migrationsverket har som ambition att det ska ta 3 månader att få besked om PUT men nu kan det ta upp till ett år.

13 Det finns speciellt utsatta flyktinggrupper som får hjälp av Migrationsverket att ta sig till Sverige. De kallas kvotflyktingar. För att bli uttagen på den svenska flyktingkvoten och erbjuden vidarebosättning till Sverige, måste du vara registrerad hos UNHCR, FN:s flyktingorgan. UNHCR bedömer vilka personer som är i behov av vidarebosättning till ett nytt hemland. De presenterar dem sedan för något av de cirka 27 länder i världen - varav Sverige är ett - som tar emot kvotflyktingar.

14 När man flyttar till ett annat land har man med sig ett annat språk, en annan kultur och ofta andra värderingar. Vad är typiskt svenskt?

15 Flyttar man till ett land nära, är det lättare att komma in i samhället. T.ex. skulle det troligen vara lättare att flytta till Norge än till Saudiarabien. Hur tror du själv att det skulle bli om du flyttade till ett annat land? Skulle du vilja bo nära andra svenskar? Skulle du fortsätta fira svenska traditioner? Vilket språk skulle ni prata hemma? När det var fotbollslandskamp, vilket land skulle du heja på? Skulle du försöka se på svensk TV?

16 Att integrera betyder att ta upp och passa in i ett sammanhang. Ursprungsbetydelsen av integration är att ”åtskilda delar förenas och bildar en ny enhet”. Då det gäller migration talar man om integration när det gäller att människor från olika ursprung lever och fungerar tillsammans. Målet med svensk integrationspolitik är att alla människor i Sverige - oavsett ursprung eller kultur ska ha samma rättigheter och möjligheter. Integration är en process som hela tiden pågår.

17 När man talar om integration dyker ofta ordet assimilering upp. Det är en process genom vilken en minoritet, t.ex. en invandrargrupp i det svenska samhället, helt överger (anpassar?) sin egen kultur, så att ursprungliga kulturskillnader försvinner. Det skulle exempelvis kunna vara att man helt byter klädstil eller matvanor.

18 Motsatsen till integration kan sägas vara segregation. Här lever grupper åtskilda. Att man lever åtskilda kan bero på olika saker : -Man kan ha valt att bo i samma områden med andra med liknande bakgrund. - av ekonomiska skäl(man har inte råd med något annat)

19 Särskilt i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har personer med låga inkomster eller utländsk bakgrund koncentrerats till vissa områden och de med högre inkomster eller svensk bakgrund i andra. I vissa socialt utsatta områden i Stockholm, är varannan person arbetslös och de som arbetar tjänar hälften så mycket som de som bor i innerstaden eller i villaförorter. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6178954

20 http://www.dn.se/nyheter/sverige/rika- omraden-blir-rikare-invandrartata-far-fler- invandrare/

21 Enligt undersökningar ökar segregationen, men vissa forskare tycker inte att det största problemet är att invandrare söker sig till andra invandrare. De anser att man i stället ska motarbeta arbetslöshet, fattigdom och diskriminering.

22  ”SOS Samhälle” Liber. Ulla. M. Andersson, P Ewert, U. Hedengren  Geografi 7-9, Capensis, J.Wiklund, K. Wakeham  www.scb.se www.scb.se  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6178954 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6178954  http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/flyktingars- rattigheter http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/flyktingars- rattigheter  http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/ http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/  http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/ http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/  http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Filmer-om-asylprocessen.html http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Filmer-om-asylprocessen.html  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5915740 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5915740  Kristina Svanteson


Ladda ner ppt "Invandring integration assimilering flykting asyl kvotflykting eu- migranter segregation medborgare fri rörlighet."

Liknande presentationer


Google-annonser