Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PERSONALUTBILDNINGSDAG OM KORRUPTION OCH OETISKT HANDLANDE 2015-10-21 HÖGSKOLAN I SKÖVDE –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PERSONALUTBILDNINGSDAG OM KORRUPTION OCH OETISKT HANDLANDE 2015-10-21 HÖGSKOLAN I SKÖVDE –"— Presentationens avskrift:

1 PERSONALUTBILDNINGSDAG OM KORRUPTION OCH OETISKT HANDLANDE 2015-10-21 HÖGSKOLAN I SKÖVDE – WWW.HIS.SE

2 ” Vi agerar inte bara etiskt för att värna demokratin och akademin. När vi använder vårt goda omdöme i det dagliga arbetet skyddar vi också förtroendet för Högskolan i Skövde.” ”…viktigt att vi på Högskolan i Skövde för en ständig diskussion om vad som är rätt och fel, vad som är acceptabelt och oacceptabelt, vad som är etiskt och vad som är oetiskt.” Sigbritt Karlsson

3  09.00-10.00, 13.00-14.00 Inledning och bakgrund, (Lena M, Helena Sundén, IMM)  10.00-10.30, 14.00-14.30Fika och diskussion  10.30-10.45, 14.30-14.45 Policy mot korruption och oetiskt handlande (Carina A, Anneli M-K)  10.45-11.00, 14.45-15.00 Rådet för forskningsetiska frågor (Mikael W)  11.00-11.30, 15.00-15.30Case med bikupor  11.30-11.45, 15.30-15.45 Summering och diskussion (Helena)  11.45-12.00, 15.45-16.00 Hur arbetar vi vidare? (Helena m.fl.) DAGENS PROGRAM

4 Helena Sundén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor Korruption och Oetiskt handlande

5

6 Huvudmän och stödjande medlemmar STÖDJANDE MEDLEMMAR Bolagsjuristernas förening FAR Fastighetsägarna Företagarna Kooperativa Förbundet Sparbankernas Riksförbund Sponsrings & Eventföreningen Sveriges Ekonomiföreningars Riksorganisation, SERO Swedish Medtech Svensk Branschförening för profil- och reklamartiklar Svenska Bankföreningen Sveriges Byggindustrier Svenska Fondhandlare Föreningen Svensk Försäkring/Insurance Sweden Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF HUVUDMÄN

7 Näringslivskoden Etiknämnden Rådgivning Skrifter Utbildningar Uttalanden i media/debattartiklar Institutets arbete

8 Maktmissbruk Missbruk av offentliga medel för privat ändamål Ett medel att otillbörligen inverka på besluts och handlingsprocesser i samhället Jäv / vänskapskorruption Mutbrott Brott mot interna regelverk och CoC The abuse of entrusted power for private gain! Vad är korruption?

9 - på samhällsnivå Ekonomiskt Socialt Politiskt - inom verksamheter Negativ resultatpåverkan Skadat varumärke Förlorade marknadsandelar Negativ intern kultur - hos den enskilde Personliga tragedier Inkörsport till annan brottslighet Varför prata om korruption och oetisk handlande?

10 Finns det god korruption? Ibland kanske man måste betala litegrann, bara man slutar sen… Alla andra gör det ju…. Att hjälpa varandra kan ju inte skada… Menar du att vi inte får prata med varandra nu….

11 Det internationella perspektivet

12 Korruption i Sverige Totalt 114 ärenden hos Riksenheten mot Korruption under 2014.

13 Korruption på svenska är jordnära! BRÅ Den anmälda korruptionen i Sverige Mutgivaren Muttagaren Vad mutan består av Var det händer

14 Korruption i den kommunala sektorn 319 personer utpekade i den kommunala sektorn. 34% Teknisk förvaltning 24% Social omsorg 17% Plan och byggverksamhet 13% Kommunledning 6% Kommunalråd

15 Korruption i den statliga sektorn 322 personer utpekade i den statliga sektorn. 47% verksamma vid en myndighet ex; Försvarsmakten, Vägverket, Kriminalvården och Luftfartsverket. 42% anställda i statligt ägda företag ex; Systembolaget.

16 Korruption i den privata sektorn 410 personer utpekade i den privata sektorn. Majoriteten är mutgivare

17 Var går gränsen… Du får som anställd ett erbjudande från en branschorganisation om att utan kostnad delta vid en kunskapsmässa. Mässan kommer hållas i en annan stad än den du bor och arbetar i. Av inbjudan framgår att mässan kommer innehålla spännande föreläsningar, lunch, fika, middag och en överraskning för de 100 första deltagarna som anmäler sig till mässan. Hur uppfattar du inbjudan? Vad gör du med den? Går du?

18 Var går gränsen… Du har nyligen fyllt år och firat med familjen genom att vara bortrest på semester en vecka. När du återvänder till kontoret möts du av en praktfull blomsteruppsättning som lämnats på ditt skrivbord. Invid buketten finns ett kort signerat av en av de leverantörer som ni ofta använder. Du är inte själv ansvarig för att upphandla tjänster från den aktuella leverantören. Vad gör du med buketten? Får du ta emot den?

19 Var går gränsen… Forts…. När du några dagar senare lyfter på buketten för att vattna den ser du att det ligger ett kuvert under buketten. Samma signatur står på kuvertet som på kortet till blomman. När du öppnar kuvertet ser du att det Innehåller 500 SEK. Vad gör du nu?

20 Du och en av verksamhetens konsulter är ute på ett externt uppdrag för din högskolans räkning. När det närmar sig lunchtid bestämmer ni er för att slinka in på en pizzeria som är belägen alldeles i närheten till den plats där ni för tillfället arbetar. Innan det är dags att betala passar du på att gå på toaletten och när du kommer ut har konsulten redan betalat lunchen. Vad gör du? Tar du emot lunchen? Var går gränsen…

21 10 kap 5a§Tagande av muta 10 kap 5b§ Givande av muta 10 kap 5c§Grovt tagande eller givande av muta Text ur dom Malmö TR Vi undrar om det blir någon rep. på fastigheten, vi frågar därför att vi behöver planera lite framåt, om det blir aktuellt och ni väljer oss lämnar vi en skattefri bonus till ordföranden på 25 000 kr som är brukligt vid större arbeten. Svensk mutlagstiftning

22 Skilda bedömningsnivåer OffentligtPrivat Stat Landsting Kommuner Privata företag i offentlig sektor finansierade av offentliga medel.

23 Bevis i rättegång i Falu tingsrätt http://www.dt.se/nyheter/falun/1.6724905-bevisen-sa-mutades-kommunens-tjansteman

24 Svensk mutlagstiftning 10 kap 5d§Handel med inflytande

25 Svensk mutlagstiftning 10 kap 5e§Vårdslös finansiering av mutbrott

26 Påföljder Böter Fängelse Förverkande Företagsbot

27 Jäv

28 Inför upphandlingar relationsfrämjande Under avtalsperiod Köper vid sidan av upphandlade avtal Handlar för högre belopp än avtal tillåter Efter upphandlingar relationsfrämjande Dåligt specificerande fakturor A´conto fakturering Representation Sponsring Att vara uppmärksamma på?

29 Det finns risker för korruption i alla myndigheter 230 myndigheter

30

31

32

33  Varför gör vi det här nu?  Sammansatt projektgrupp  Dokumentet är tänkt att vara ett stöd åt anställda och är inte menat som ett ”pekpinnedokument”  Alla nyanställda kommer att få policyn  Paraplydokument som hänvisar till andra riktlinjer (representation, bisysslor, upphandling mm)  Policyn inleds med vardagsdilemman, svaren finns under rubriken Hur vet jag? POLICY MOT KORRUPTION OCH OETISKT HANDLANDE

34

35 Exempel på olika situationer där medarbetare upplever att de är utsatta för högre risker: Myndighetsutövning - beslut om antagning eller betygsättning vid examination mm Upphandling och inköp – kontakter med leverantörer, konsulter mm Representation – internt såväl som externt Hantering av känslig information – PUL, studentuppgifter, forskningsrelaterade frågor såsom patientdata mm RISKANALYS – RESULTAT

36 VAD GÖR JAG ? Eget förhållningssätt Tydliga rutiner Chefens ansvar Kontaktpersoner

37 HR-chef – Anneli Metso Kjellquist Chef US – Kassie Sundin Biträdande chef US – Elizabeth Persson Verksamhetscontroller – Inga-Lena Flöjt Representant forskningsetiska frågor - Rose-Mharie Åhlfeldt - IIT Anna Pfister – IBI Maqs Advokatbyrå – Malin Wallin KONTAKTPERSONER

38 Utgångspunkten för rådet ska vara att det finns ett etiskt perspektiv i all forskning. Det etiska perspektivet omfattar såväl individskyddskravet som kravet att den forskning som bedrivs inriktas på väsentliga frågor och hög kvalitet. Rådet ska ge rekommendationer och råd i frågor som inte tas upp i den regionala etikprövningsnämnden, men som av forskningsetiska skäl behöver diskuteras. Rådet ska initiera en allmän diskussion på Högskolan kring forskningsetik, olika traditioner och olika synsätt inom skilda ämnesområden. Som ett medel att främja diskussionen och föra fram frågorna på ett bredare plan ska rådet anordna seminarieserier med forskningsetiskt perspektiv. Rådet ska vid anmälan eller misstanke om oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete utreda misstankarna, i enlighet med Högskoleförordningen kapitel 1, § 16. RÅDET FÖR FORSKNINGSETISKA FRÅGOR

39 JULBORD En huvudleverantör bjuder in mig till visning av nya produkter och i samband med visningen blir jag bjuden på julbord. Detta är ett årligt arrangemang som är mycket uppskattat. Flera vid min avdelning brukar delta och jag anmäler mig såklart. Tillåtet eller inte? GÅVOR I samband med att de utländska studenterna anländer på hösten får jag före kursstart besök på mitt rum. En student som ska gå min kurs har med sig fler fina gåvor från sitt hemland och jag känner mig oartig och vill inte avvisa henne. Jag tar med tvekan emot gåvorna och ställer på min hylla.

40 Tillåtet eller inte? PRIVAT ELLER FORSKARE Jag är forskare men även delägare i ett företag och i den sistnämnda rollen blir jag inbjuden på en konferens där arrangören står för alla omkostnader. Det jag ska föreläsa om är även mitt forskningsområde. Eftersom jag är inbjuden som privatperson tackar jag ja och åker på konferensen. MIDDAG MED KVÄLLSAKTIVITET Som tack för att vi är en stor kund har jag som chef blivit inbjuden till middag med gemensam aktivitet av en leverantör. Leverantören bjuder på biljetter till en handbollsmatch som vi ska se tillsammans och sedan ska vi äta middag på restaurang.

41 Tillåtet eller inte? HANDLÄGGNING AV NÄRSTÅENDESANSÖKNINGAR Min syster har lämnat in en sen ansökan till en kurs och jag har fått ärendet för handläggning. Hon har inte samma efternamn som jag och ingen vet att vi är släkt. Jag ser inga problem med hennes ansökan eller behörighet och lägger in henne som antagen. UPPDRAGSUTBILDNING Jag har ett uppdrag som lärare på en uppdragsutbildning vid Högskolan i Skövde. Efter ett tag kontaktar företagen mig direkt och jag känner att jag kan hålla utbildningarna på min fritid istället för på Högskolans tid eftersom min tjänstgöringsplanering är fulltecknad. Materialet har jag ju redan från Högskolan. Jag ber att få betalningen direkt till mig.

42 Tillåtet eller inte? GÅVOR FRÅN LEVERANTÖRER Leverantören kommer varje jul förbi med en stor chokladask. Den är till mig som tack för vårt goda samarbete under året, säger hon. Jag tar tacksamt emot den och tar hem den till familjens stora glädje. EXAMINATION Studenten har missat tentan för tredje gången. Jag upplever studenten som på gränsen till hotfull. Hans föräldrar ringer och är upprörda och studenten besöker mig flera gånger på rummet. Jag bestämmer mig för att ompröva hans resultat eftersom han ligger så nära gränsen nu.

43 Tillåtet eller inte? UPPHANDLING Högskolan står mitt i en stor upphandling av utrustning. Fler aktörer har lämnat in anbud. Som projektledare för upphandlingen funderar jag på om det spelar någon roll att jag spelar golf med en av aktörerna på lördagarna. Vi pratar nästan aldrig jobb så jag tycker att det är ok. RESA Jag ska åka på en tvådagarskonferens. I samband med konferensen tänkte jag ta lite semester och stanna kvar efter att konferensen avslutats. Jag planerar att stanna fyra dagar extra och givetvis betalar jag hotellkostnaderna för dessa dagar. Resan ska jag ju ändå göra så jag tycker det är rimligt att Högskolan betalar resan dit och hem.

44 Ledningens exempel

45 Att fortsätta arbetet och att ta till vara på de anställdas expertkunskap!

46 Hur tar vi policyn ut i verksamheten? Gemensam diskussion baserad på dagens presentationer. Hur fortsätter vi arbetet mot korruption på bästa sätt? Finns det områden där vi önskar ökad tydlighet? Hur ska budskapet nå ut i hela verksamheter och till tänkbara samarbetspartnerns?

47 Hur arbetar vi vidare?

48 Förslag på åtgärder (Statskontoret) Regeringen bör utveckla stödet till myndigheternas hantering av korruptionsrisker Regeringen kan behöva lyfta fram korruptionsfrågan ytterligare Förslag till myndigheter om hur de kan utveckla sitt korruptionsförebyggande arbete - Riskanalyser är ett nödvändigt verktyg för arbetet. - Säkerställ kunskapen hos anställda. - Säkerställ information och rutiner. - Följ upp arbetet.

49 Helena Sundén Tel: 08- 555 100 56 E-post:helena.sunden@institutetmotmutor.sehelena.sunden@institutetmotmutor.se Frågor

50 ”Värdegrunden innehåller normer som förbjuder alla former av korrupt beteende. Hög medvetenhet och värdegrunden skapar därmed en arbetsplatskultur som motverkar korruption. En väl inarbetad och förankrad värdegrund är med andra ord en bra vaccination mot oegentligheter.” Värdegrundsdelegationen


Ladda ner ppt "PERSONALUTBILDNINGSDAG OM KORRUPTION OCH OETISKT HANDLANDE 2015-10-21 HÖGSKOLAN I SKÖVDE –"

Liknande presentationer


Google-annonser