Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Seminarium om Mutor, Korruption och Etisk Kompetens 160516 Helena Sundén Iordanis Kavathatzopoulos.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Seminarium om Mutor, Korruption och Etisk Kompetens 160516 Helena Sundén Iordanis Kavathatzopoulos."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Seminarium om Mutor, Korruption och Etisk Kompetens 160516 Helena Sundén Iordanis Kavathatzopoulos

2 Institutet Mot Mutor - och den svenska korruptionen Helena Sundén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor @imm_mutor

3

4 Huvudmän och stödjande medlemmar STÖDJANDE MEDLEMMAR Bolagsjuristernas förening FAR Fastighetsägarna Företagarna Kooperativa Förbundet Sparbankernas Riksförbund Sponsrings & Eventföreningen Sveriges Ekonomiföreningars Riksorganisation, SERO Swedish Medtech Svensk Branschförening för profil- och reklamartiklar Svenska Bankföreningen Sveriges Byggindustrier Svenska Fondhandlare Föreningen Svensk Försäkring/Insurance Sweden Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF HUVUDMÄN

5 Näringslivskoden Etiknämnden Rådgivning Skrifter Utbildningar Uttalanden i media/debattartiklar Institutets arbete

6 Finns det god korruption? Ibland kanske man måste betala litegrann, bara man slutar sen… Alla andra gör det ju…. Att hjälpa varandra kan ju inte skada… Menar du att vi inte får prata med varandra nu….

7 Korruptionens skadeverkningar - på samhällsnivå Ekonomiskt Socialt Politiskt - inom verksamheter Negativ resultatpåverkan Skadat varumärke Förlorade marknadsandelar Negativ intern kultur - hos den enskilde Personliga tragedier Inkörsport till annan brottslighet Organiserad brottslighet FÖRTROENDET

8 Etiknämndens beslut 2015.4 Är det tillåtet att bjuda på frukost, lunch eller matig smörgås i samband med anordnade av ett seminarium? Seminariet är kostnadsfritt för alla deltagare. De som deltar betalar själva för eventuella kostnader i form av resa och uppehälle. Vid seminariet förmedlas information om en ny rapport inom området hållbarhet. Före seminariet, eller direkt efter seminariets slut, bjuds de deltagare som så önskar, på enklare förtäring såsom frukost eller enklare lunch. Inbjudna är både politiker, myndighetsanställda, kommunanställda och anställda inom privatägda och ideella verksamheter.

9 Korruptionsläget i Sverige? Totalt 134 ärenden hos Riksenheten mot Korruption under 2015. 14 ledde till åtal 25 personer åtalades 18 domar under året (totalt)

10 Inför upphandlingar relationsfrämjande Under avtalsperiod Köper vid sidan av upphandlade avtal Handlar för högre belopp än avtal tillåter Efter upphandlingar relationsfrämjande Dåligt specificerande fakturor A´conto fakturering Representation Sponsring Att vara uppmärksamma på?

11 Tillåtet eller inte tillåtet? Du blir uppringd på jobbet av Leif, din närmsta granne, som undrar om du har lust att följa med på fotboll. Leif är inte en person du och familjen umgås med närmare men några ord brukar ni alltid utbyta när ni ses. Leif är liksom du fotbollsintresserad och du har sett honom på matcher vid några tillfällen. Du har också för dig att Leifs arbetsgivare, en välkänd ideell verksamhet som din arbetsgivare har ett nära samarbete med, är någon form av sponsor av AIK fotboll. ”Jag har en massa biljetter över, de kostar inget och det är ju synd om vi inte lyckas fylla läktarna på Friends i kväll!” – säger Leif innan han lägger på luren. Är det tillåtet att följa med på fotbollen?

12 Etiknämndens beslut 2015.5 Är det tillåtet att bjuda in till kvällsmingel i Almedalen? Syftet med minglet är att knyta nya kontakter och marknadsföra din arbetsgivares verksamhet. Inbjudna är politiker, samarbetspartners, journalister, styrelsen, offentliga tjänstemän (ex från kommuner och regeringskansliet). Deltagande i minglet är kostnadsfritt. Vid minglet serveras buffé och alkoholhaltiga drycker, (kostnad ca 300 SEK/person) Giveaways delas ut till samtliga när de lämnar minglet och består av gotländska delikatesser såsom ost och salmbärsmarmelad samt reklamartiklar som minificklampa och tablettask med företagets logo. Iordanis Kavathatzopoulos

13 Etisk kompetens Hur kan vi tänka för att göra rätt? Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet

14 14 Människor Personer, grupper och organisationer Tolka Delta, föreslå Tolka Skapa Verksamhet Allt från enkla beslut och möten till hantering av stora kriser Värdegrund Lagar, regler, principer, politik Lokala etiska regler, riktlinjer och vägledning TillämpaAnpassa, lära

15 15 Vad är moral och etik? Innehåll: ” Att handla rätt är moraliskt och att handla fel är omoraliskt ” Val: ” Moral och etik har att göra med val eller möjligheten till val ”

16 16 Hur gör vi? Heteronomi: Instinktivt, reflexmässigt, automatiskt, dogmatiskt, begränsat och auktoritetsberoende tänkande Fördelar: Snabbt, sparar resurser, ger trygghet, ger svar, kräver mindre eller inget ansvar, Nackdelar: Dålig kontroll, chansning, svårt att förklara

17 17 Hur tänker ledare? Autonomi: Kritiskt och självkritiskt sökande, systematiskt tänkande, överblick, helhet Nackdelar: Kräver tid, resurser och färdighet, skapar ångest, ingen garanti för rätt svar Fördelar: Bra kontroll, insikt, ansvar, lätt att förklara, öppnar för dialog

18 18 Etisk kompetens HA Krav Tänkande, agerande

19 Är det lätt? Etiska frågor är kontroversiella, öppna, kaotiska Irrationellt eller icke-logiskt tänkande fungerar Starkt behov för begränsningar och övertygelser 19

20 20 Etisk otrygghet? Reflektion över moraliska frågor innebär ett stort hot: Livsviktiga myter kan punkteras Personer: Lösa problem, utvecklas, men risk att förlora entusiasmen, bli desorienterad, vilsen, cynisk Organisationer, samhälle: Allt från att slå larm (civilkurage, modigt, ansvarsfullt, principfast) till att kränka andra personer eller viktiga principer (aningslöst, respektlöst, illojalt, fientligt, förräderi)

21 21 Etisk kompetens och självförtroende Etisk uppmärksamhet Personliga färdigheter Organisationsprocesser att hantera etiska frågor Formulering av principer, regler och riktlinjer Etisk argumentation, dialog Tillämpning, uppföljning Etisk självförtroende, trygghet

22 22 Etiska metoder och verktyg Etiskt test, ECQ, för att mäta personers etiska kompetens, t ex vid urval Etisk index, ETHIX, för kartläggning och utvärdering av organisationer Utbildning för etisk kompetens, stöd och coaching, datoriserat beslutsstöd Metoder för att arbeta med värdegrunder och etiska riktlinjer

23 23 Etiska färdigheter och processer underlättar kopplingen till de grundläggande principerna och reglerna skapar enhetlighet och tydlighet gör det mindre stressigt att hantera svåra problem gör det lättare att upptäcka och lösa konflikter och kriser samt förklara och motivera

24 Hur kan vi tänka för att göra rätt?

25 Näringslivskoden LAGEN KODEN

26 5. Förmåner till den som utövar myndighet eller beslutar om offentlig upphandling Det är förbjudet att lämna, utlova eller erbjuda en förmån till den som utövar myndighet eller beslutar om offentlig upphandling. ”Förmån” En gåva, belöning eller motsvarande av materiellt eller immateriellt slag. Lämnade av förmåner

27 6. Förmåner till andra kategorier där särskild restriktivitet ska iakttas Utöver de som utövar myndighet eller beslutar om offentlig upphandling (som regleras i punkt 5), finns det vissa andra kategorier där lämnande, utlovande eller erbjudande av förmåner visserligen inte är helt otillåtet men där särskild restriktivitet ändå ska iakttas. Exempel på sådana kategorier är arbets- eller uppdragstagare: a) vid offentliga organ, även om arbets- eller uppdragstagaren inte deltar i myndighetsutövning eller offentlig upphandling, b) inom integritetskänsliga verksamheter där särskilda skyddsintressen gör sig gällande, såsom offentligt ägda eller finansierade företag, privatägda banker, finans- och försäkringsföretag samt företag inom certifiering och kontrollerande verksamhet. Lämnade av förmåner

28 6. Förmåner till andra kategorier där särskild restriktivitet ska iakttas De omständigheter som ska beaktas särskilt vid denna bedömning är följande: Förmånens värde Mottagarens position Förmånens art Mottagarkretsen och formerna för erbjudandet av förmånen Lämnade av förmåner

29 7. Förmåner till arbets- eller uppdragstagare i privatägda företag Företag får lämna, utlova eller erbjuda en förmån till anställda eller uppdragstagare i ett privatägt företag om: a) det sker öppet, b) förmånen är måttfull och c) förmånen inte heller i övrigt är sådan att den kan anses vara beteendepåverkande, dvs. påverkar eller riskerar att påverka mottagarens beslut eller sätt att fullgöra sina arbetsuppgifter. Lämnade av förmåner

30 Så var går då gränsen… En blombukett/chokladask Bjudluncher Middagar Födelsedagspresenter Julgåvor/jullunchen/julmiddagen Säljtävlingar

31 Ledningens exempel

32 Att fortsätta arbetet och att ta till vara på de anställdas expertkunskap!

33 Frågor helena.sunden@institutetmotmutor.se 08- 555 100 45 iordanis@it.uu.se

34 Tack för er medverkan! ETIKJOUREN 08 55691280


Ladda ner ppt "Välkommen till Seminarium om Mutor, Korruption och Etisk Kompetens 160516 Helena Sundén Iordanis Kavathatzopoulos."

Liknande presentationer


Google-annonser