Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anpassa informationen i sidfoten: 1. Klicka på knappen ”Sidhuvud/Sidfot” på fliken ”Infoga”. 2. Kryssa i de olika delarna du vill ha i presentationen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anpassa informationen i sidfoten: 1. Klicka på knappen ”Sidhuvud/Sidfot” på fliken ”Infoga”. 2. Kryssa i de olika delarna du vill ha i presentationen."— Presentationens avskrift:

1 WWW.VINNOVA.SE Anpassa informationen i sidfoten: 1. Klicka på knappen ”Sidhuvud/Sidfot” på fliken ”Infoga”. 2. Kryssa i de olika delarna du vill ha i presentationen. Notera skillnaden mellan ”Uppdatera automatiskt” och ”Uppdatera inte” för datum i sidfoten. Det förra innebär att dagens datum alltid visas i presentationen. I fältet ”Sidfot” kan du med fördel ange titeln på föredraget eller mötet. Observera att sidfoten, sidnumret och datum bara syns i utskrift eller i redigeringsläge, inte i presentationsläge. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Utbildning och forskning i vinnande samspel Sylvia Schwaag Serger 23 november 2015 Direktör, Vinnova Adjungerad Professor, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet

2 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Om din rubrik är längre än 1 rad – välj sidlayouten ”Innehåll + 2 rubrikrader”. Respons http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20140822094644927 2 …“Combining Excellence in Education, Research and Impact: Inspiration from Stanford and Berkeley and implications for Swedish universities is a comparative analysis, well documented and strongly argued, that delivers a plethora of fact and observation.”…

3 Internationalisering av forskning, utbildning och innovation – trender Globala flöden ökar (bla internationalisering av högre utbildning) Länder konkurrerar alltmer om kunskaps- och innovationsresurser (talang, FoU) => ökande betydelse av attraktionskraft Asiens frammarsch (Latinamerika och Afrika?) ’Triadens’ (Nordamerika, EU, Japan) hegemoni falnar, också inom forskning o innovation Globala utmaningar: problemen och samarbetsbehov ökar

4 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Om din rubrik är längre än 1 rad – välj sidlayouten ”Innehåll + 2 rubrikrader”. Massiv ökning av anställda, studenter och resurser Forskningsintäkter större och snabbare ökning än undervisningsintäkter Forskning tyngsta faktorn för befordran/prestige? En obalanserad (och osammanhängande?) kunskapstriangel Sverige idag Utbildning Innovation Forskning

5 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Källa: UKÄ 2015

6 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 6 Firm Attitudes on Skills for Innovation Percentage of firms agreeing that public education and training equips staff with the knowledge and skills to innovate (EU Innobarometer, 2012) “In Europe, 74 percent of education providers were confident that their graduates were prepared for work, but only 38 percent of youth and 35 percent of employers agreed.” (McKinsey 2014)

7 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Bild 7 Source: Institute for the Future (2011) http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdfhttp://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf Kvalifikationer kontra färdigheter

8 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Bild 8 Source: www.techcrunch.comwww.techcrunch.com

9 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Om din rubrik är längre än 1 rad – välj sidlayouten ”Innehåll + 2 rubrikrader”. ”The accountability revolution that transformed K-12 schools has come to higher education, bringing new expectations for colleges and universities to demonstrate efficiency and productivity – however these terms may be defined” (Kirst and Stevens 2015) End of the ’hybrid university’? – research, professional training, liberal arts education (Carey 2015) ”Faktum är att Sverige har tappat både i kvalitet och i antal utbildningsplatser sett till vår befolkning jämfört med andra länder.” (Helene Hellmark Knutsson, 5 maj 2015)

10 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Om din rubrik är längre än 1 rad – välj sidlayouten ”Innehåll + 2 rubrikrader”. “ensure all undergraduates become literate, numerate and capable of creative thinking in a broad range of disciplines” (Berkeley) ”Delivering a revolution in education technology” – USA:s innovationsstrategi (2015)

11 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Om din rubrik är längre än 1 rad – välj sidlayouten ”Innehåll + 2 rubrikrader”.

12 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Om din rubrik är längre än 1 rad – välj sidlayouten ”Innehåll + 2 rubrikrader”. "Every government … wants most of their universities to be in the top 100 of the Shanghai Jiao Tong ranking. If universities are driven in that way they're funnelled into research-centric metrics and therefore a research- centric workforce." UK: Teaching Excellence Framework? It is striking that while we have a set of measures to reward high quality research, backed by substantial funding (the Research Excellence Framework), there is nothing equivalent to drive up standards in teaching (Jo Johnson, July 1 2015)

13 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Om din rubrik är längre än 1 rad – välj sidlayouten ”Innehåll + 2 rubrikrader”. 21st century skills: “For the students who are the professionals of the future, developing the ability to investigate problems, make judgments on the basis of sound evidence, take decisions on a rational basis, and understand what they are doing and why is vital. Research and inquiry is not just for those who choose to pursue an academic career. It is central to professional life in the twenty-first century.” (Brew 2007, p. 7).

14 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Om din rubrik är längre än 1 rad – välj sidlayouten ”Innehåll + 2 rubrikrader”. Forskning – det enda som räknas? Undervisning – en börda man undviker? Samverkan – någonting man kan ägna sig mer åt när man väl är etablerad som forskare Nuläge?

15 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Teaching: ”an endangered species”? “Teaching has a low status in the Swedish university system (…) and the incentives for teachers to channel their creativity and talent to seminar rooms and lecture halls are weak” (Berggren 2012) “[t]he attitude of the faculty towards teaching is indifferent or even negative” (Karolinska Institute 2011) ”The Swedish HE [Higher Education] system operates far from the Humboldtian ideals of HE steeped in the research experience and research activity of teachers.” (Geschwind & Broström 2014) “Would it not be advisable to use the time now devoted to the production of superfluous articles for the improvement of the students‘ education?” (Science in Transition 2013) Bild 15

16 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Utmaningar för bra undervisning på UoH i Sverige Fokus på forskning på bekostnad av undervisning (finansiering, meritering, rankningar, ’kvalitet’, prestige) Undervisning har blivit en ’kvinnofälla’ Den nya svenska paradoxen: forskning mer koncentrerad till UoH än i många andra länder men samtidigt längre bort från undervisningen Ropet efter ’fler ingenjörer’ istället för ’educating the whole student’ Snäv syn på kvalifikationer och kompetenser och en tendens att ’stoppa människor i fack’?

17 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) ”Alla har rätt till bra undervisning” och ”Bättre undervisning kommer inte av sig självt” JA…men…

18 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Brasklappar God pedagogik kan inte standardiseras För snäva och strikta krav på högskolepedagogisk utbildning hämmar diversitet och mångfald i lärarkåren För mycket fokus på formella kriterier

19 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Vad kan / bör göras? Uppgradera undervisningen! Fokusera mer på studenter Mindre ’stuprörsutbildning’, mer fokus på färdigheter, ’liberal arts, ämnesövergripande utbildning’, Färre men bredare ’Mastersutbildningar’? Återingrera forskning, undervisning och samverkan (se Stanford och Berkeley) Jobba mer effektivt med studentutvärderingar (exempel Tsinghua?) Bredare syn på kompetens särskilt när det gäller undervisning; ”Krav på visad pedagogisk skicklighet” Peer learning och studentutvärderingar istället för snäva krav på högskolepedagogiska utbildningar Kräv att alla kurser listas på nätet med vem som undervisar i god tid! Koppling internationalisering och fokus på undervisningskvalitet?!! => Att bara öka budgeten kommer inte att lösa problemet!

20 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) …the university has from its inception been, and still needs to be, an educational institution. Up until the beginning of the twentieth century, when modern discipline formation began to drive the fragmentation of the university, there was still a strong awareness of the whole of available knowledge, the students all had the same basis and were all carriers of a common ideal. In the present day, the idea that working at the university implies a common mission is in jeopardy. (Science in Transition 2013)

21 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) 21st century skills Innovation dynamics Vikten av bredden i forskningen och utbildningen! Komplexa problem kräver mångvetenskapligt ansats …”teaching, at its best, means not only transmitting knowledge, but transforming and extending it as well. Through reading, through classroom discussion, and surely through comments and questions posed by students, professors themselves will be pushed in creative new directions”. (Boyer, 1990: 24) Varför hör forskning och utbildning samman?

22 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Inför karriärvägar, med början på docentnivå, för lärare som kombinerar framstående forskning med högkvalitativ undervisning. Internationell utlysning vid rekrytering till alla tjänster medbefordringsgång. Endast de som uppvisar jämna prestationer inom både forskning och undervisning bör tilldelas en tjänst. Mer rörlighet mellan universitet och högskolor, mellan den akademiska världen, näringslivet och politiken, och genom att attrahera studenter och lärare från utlandet. Visa på vikten av relevant kompetens (från näringsliv och offentlig sektor) för både undervisning och forskning, och föra in den på universitet och högskolor. Förändra finansieringssystem för att stärka undervisning och för att säkerställa befordringssystem

23 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Skärpt fokusering på undervisning och på koppling forskning- undervisning. Fler systematiska utvärderingar av undervisningen (på universitetsnivå) och stöd för att förbättra undervisningsskickligheten. Mer fokus på färdigheter snarare än på specifika kvalifikationer eller examina. Stärk banden mellan undervisningen på grund-, master- och forskningsnivån. Engagera studenter på grundnivå och avancerad nivå mer systematiskt i pågående forskning. UoHs webbsidor bör ha förteckningar över alla kurser som ges under läsåret. Av förteckningarna ska framgå vem som undervisar, liksom tid och plats för lektionen.

24 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Om din rubrik är längre än 1 rad – välj sidlayouten ”Innehåll + 2 rubrikrader”. En integrerad kunskapstriangel? Befordran starkare kopplad till undervisningsmeriter? Mer mångfald, excellens och samarbete över gränser? Bättre ledarskap? Universiteten som samhällsbyggare? Framtiden

25 www.VINNOVA.se Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta Sveriges innovationsmyndighet


Ladda ner ppt "Anpassa informationen i sidfoten: 1. Klicka på knappen ”Sidhuvud/Sidfot” på fliken ”Infoga”. 2. Kryssa i de olika delarna du vill ha i presentationen."

Liknande presentationer


Google-annonser