Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mittuniversitetet utvecklar och förverkligar möjligheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mittuniversitetet utvecklar och förverkligar möjligheter."— Presentationens avskrift:

1 Mittuniversitetet utvecklar och förverkligar möjligheter

2 Mittuniversitetet Mittuniversitetet utvecklar och förverkligar möjligheter genom: Öppenhet, gemenskap och mångfald Arbetslivsnära utbildning Forskning i framkant Nära samarbeten med näringsliv och omgivande samhälle Vi har campus i Härnösand, Sundsvall och Östersund

3 Mittuniversitetet Fakta om Mittuniversitetet

4 Mittuniversitetet Mittuniversitetet i siffror 13 000 studenter 420 kurser 46 kandidatprogram 36 magister/master 1000 anställda 80 professorer Omsättning 890 miljoner SEK

5 Mittuniversitetet Tre campus Härnösand Sundsvall Östersund

6 Mittuniversitetet Universitetsbiblioteket – navet på campus

7 Mittuniversitetets organisation

8 Mittuniversitetet Strategi och vision – utvecklingsplanen Närhet, nytta, nyfikenhet – ledord för utvecklingen Arbetslivsnära utbildning Forskning i samverkan och samproduktion

9 Mittuniversitetet Stort utbud av program och kurser

10 Mittuniversitetet Mittuniversitetets utbildningsstrategi Ett attraktivt utbildningsutbud Två prioriterade områden Miljöer för lärande, teknikstöd och pedagogisk utveckling Regional skolsamverkan, arbetslivsanknytning och alumnverksamhet Ett utvecklingsområde Internationalisering Attraktiva utbildningar av hög kvalitet Nöjda studenter Sund ekonomi

11 Mittuniversitetet Attraktiva utbildningar med hög kvalitet

12 Mittuniversitetet Förverkligar möjligheter På Mittuniversitetet skapas miljön som gör det möjligt för studenter och forskare att nå sina mål tillsammans med oss.

13 Mittuniversitetet Studenternas fördelning mellan campusorterna Mittuniversitetet har totalt cirka 13 000 studenter (läsåret 2014/2015) Härnösand, cirka 1 000 Sundsvall, cirka 3 000 Östersund, cirka 2 800 Resten läser nätburna kurser utan träffar på campus.

14 Mittuniversitetet Antal helårsstudenter (HST)

15 Mittuniversitetet Varifrån kommer studenterna? Nybörjarstudenter på Mittuniversitetet 2014/2015 14% av Mittuniversitetets nya studenter kommer från Jämtland och Västernorrland Mittuniversitetet rekryterar många studenter från Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Gävleborg 5,5% 8,5% 22% 11% 13% 4%

16 Mittuniversitetet Mittuniversitetets utbildningsutbud Behörighetsgivande utbildning Beteendevetarutbildning Civilingenjörsutbildningar Ekonomiutbildningar Idrottsutbildningar Ingenjörsutbildningar IT- och datautbildningar Konstnärliga utbildningar Lärarutbildningar Medieutbildingar Miljö- och naturvetenskapliga utbildningar Psykologutbildning Samhällsvetarutbildningar Socionomutbildning Språk och humaniora Turismutbildningar Vårdutbildningar

17 Programutbud Program till högskoleexamen

18 Mittuniversitetet Utveckling av förstahandssökande

19 Mittuniversitetet Närhet till ny kunskap genom samverkan Branschråd Fältstudier Studiebesök Praktik och examensarbete Medverkan i nätverk och konferenser Innovationsstöd Miun Innovation stödjer studenters entreprenörskap

20 Mittuniversitetet Användbar forskning med hög kvalitet

21 Mittuniversitetet Forskning med hög akademisk kvalitet och med relevans för omgivande samhälle

22 Mittuniversitetet Mittuniversitetets forskningsstrategi Forskningsmiljöer Forskningskarriär Forskningsresurser Forskningens effekter Efterfrågad (publicerad/citerad) forskning Externfinansiering Effektiv forskarutbildning Samproduktion

23 Mittuniversitetet Forskningens utveckling 2005–2015 Statligt forskningsanslag (mkr) Externa forskningsmedel (mkr) Professorer (antal) Forskarstuderande (antal)

24 Mittuniversitetet Mittuniversitetets forskning Organiseras dels i forskningscentrum som utgör vår profil och dels i ämnesforskning och forskargrupper Genomförs och nyttiggörs till en stor del i direkt samverkan med externa partners Har en tydlig koppling till grundutbildningen

25 Mittuniversitetet Mittuniversitetets forskningsprofil Mittuniversitetet har åtta olika forskningscentrum som utgör vår profil. Flera av dem är världsledande inom sina forskningsfält. Forskningscentrumen fungerar också som arenor för samverkan med finansiärer och vår omvärld.

26 Mittuniversitetet Forskningscentrum CER – bedriver branschnära forskning om ekonomiska relationer inom bank, fastighet, försäkring, pension och revision DEMICOM – forskar om demokrati och kommunikation i det digitala samhället ETOUR – utvecklar och kommunicerar kunskap om turism och resande FSCN – bedriver världsledande forskning i samverkan med industri inom delprocesser från skogen till papper, biomaterial och nya produkter

27 Mittuniversitetet Forskningscentrum NVC – forskning om vinteridrott/skidåkning, prestation och hälsa RCR – utvecklar och kommunicerar kunskap om risk, kris och säkerhet Sports Tech Research Centre – forskning om sportteknologi och produkter inriktade mot outdoor- och idrottsaktiviteter samt funktionsnedsattas behov STC – utvecklar sensorbaserade system och tjänster inom elektronik och datateknikområdet med fokus på industriell IT och digitala tjänster

28 Mittuniversitetet Ämnesforskning Forskning med anknytning till stora och viktiga grundutbildningsområden En stor andel av ämnesforskningen berör välfärdssektorn, till exempel, skola, vård och omsorg

29 Mittuniversitetet Forskarutbildning inom 22 ämnen Biologi Data- och systemvetenskap Ekoteknik och miljövetenskap Elektronik Engelska Företagsekonomi Historia Hälsovetenskap Sportteknologi och kvalitetsteknik Kemi Kemiteknik Matematik Medie- och kommunikationsvetenskap Omvårdnad Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap Teknisk fysik Turismvetenskap Ämnesdidaktik

30 Mittuniversitetet Nyttiggörande av forskning Innovationsstöd till forskare Kommersialisering av forskning och ny kunskap Easy Access – ge bort idéer och forskningsresultat

31 Mittuniversitetet Mittuniversitetets framtid

32 Mittuniversitetet Framtid – Mittuniversitetet på sikt Mål Mittuniversitetet ska stå fortsatt starkt 2016, och framåt Omställningsarbete Omställningsarbete för att anpassa verksamheten till minskade anslag för utbildning Anpassa utbildningsutbudet Effektivare organisering – två administrativa nivåer Bättre lokalutnyttjande och lägre kostnader

33 Mittuniversitetet Tre campus blir två 2016 SundsvallÖstersund

34 Mittuniversitetet Målet med förändringen Skapa de bästa förutsättningarna för ett starkt Mittuniversitetet i framtiden och att behålla en hög attraktivitet och kvalitet i utbildningarna.

35 Mittuniversitetet Kontakt Telefon010 142 80 00 E-postkontakt@miun.se Webbmiun.se

36


Ladda ner ppt "Mittuniversitetet utvecklar och förverkligar möjligheter."

Liknande presentationer


Google-annonser