Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA! till fyra dagars utbildning i Motiverande Samtal Ann-Charlott & Tove.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA! till fyra dagars utbildning i Motiverande Samtal Ann-Charlott & Tove."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA! till fyra dagars utbildning i Motiverande Samtal Ann-Charlott & Tove

2 AGENDA dag 1 09.30 – 16.30 Presentation En kort orientering (Historik, definition & litteratur). Definition av motivation enligt MI MI-anda Agenda Dubbla roller Kommunikation Förändring OARS/BÖRS Övningar Filmer Fm fika 09.30 – 10.00 Lunch 12.00 – 13.00 Em fika 14.30 – 15.00 Fm fika och em fika är avgiftsfritt. Lunch betalar var och en själva.

3 Kursens mål och arbetssätt En grundkurs i Motiverande samtal Korta teoretiska introduktioner Demonstrationer Övningar Syfte är att lära oss grunderna och att locka fram motivation till implementering och fortsatt lärande.

4 Vårt mål Vårt mål för de här dagarna är att alla ska känna att de hittat något de tror på och vill prova att använda nästa dag på jobbet.

5 Bakgrund/Historik Stephen Rollnick, fil.dr, klinisk psykolog och professor i hälso- och sjukvårdskommunikation vid Universitetet i Cardiff, Wales. Har skrivit många böcker om Motiverande Samtal och beteendeförändringar, med bla. fokus på patienter inom hälso- och sjukvård. Bill Miller, fil.dr, professor emeritus i psykologi och psykiatri vid Universitetet i New Mexico, USA. Har publicerat 35 böcker och mer än 400 artiklar. Han introducerade begreppet, Motivational Interviewing 1983. Innan de träffades 1989, hade de båda på varsitt håll, i USA och Storbritannien arbetat med att sammanställa en klinisk metod för att underlätta för praktiker att guida patienter/klienter genom svåra förändringsprocesser. De skrev tillsammans boken Motivational Interviewing, 1991. Den översattes till svenska 2002 och 2010 kom en reviderad svensk utgåva. Idag finns det mer än 200 randomiserade kliniska studier om Motiverande samtal samt ca. 1000 publicerade vetenskapliga artiklar.

6 Litteraturlista Motiverande samtal 2010 Motiverande samtal - Hur man hjälper människor att bli ”villiga, kunniga och redo” att genomföra förändringar som förbättrar kvaliteten i deras liv. William R Miller & Stephen Rollnick Andra utgåvan (2002) Kriminalvården www.kvv.sewww.kvv.se Beställningsnr 4771 ISBN 91-85187-02-X Motiverande samtal MI Att hjälpa människor till förändring på hennes egna villkor. (2006) Tom Barth & Christina Näsholm ISBN 91-44-03030-4 www.studentlitteratur.se Riskbruk och missbruk (2005) Katarina Johansson & Peter Wirbing Natur och Kultur ISBN: 9789127098657 ISBN-10: 9127098656 När förändring är svårt (2009) Ortiz Liria Natur och Kultur ISBN: 978-91-27-11809-6 Motivational Interviewing in the Treatment of Psychological Problems (2008) Hal Arkowitz, Henry AWestra,William R Miller, & Stephen Rollnick. Hardcover. The Guilford Press ISBN: 9781593855857 ISBN-10: 1593855850

7 Forts. litteraturlista Motivational Interviewing in health care. Helping patients change behaviour.(2008) S.Rollnick. W.R.Miller. C.C.Butler The Guilford Press. ISBN: 13:978-1-59385-612-0 ISBN-10:1-59385-612-1 Motiverande samtal i hälso- och sjukvård: Att hjälpa människor att ändra beteende (2009) William R. Miller, Christoffer C. Butler, Stephen Rollnick. Studentlitteratur AB, Lund ISBN: 978-91-44-05262-5 Förändra ditt liv med KBT och Motiverande samtal (2008) Ortiz Liria ISBN: 9789127100176 ISBN-10: 9127100170 MI - Motiverande samtal : praktisk handbok för hälso- och sjukvården (2009) Barbro Holm Ivarsson Gothia Förlag ISBN: 9789172056176 ISBN-10: 9172056177 MI –Motiverande samtal. Praktisk handbok för MI-samtal i socialt arbete.(2010) Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz, Peter Wirbing. ISBN 978-91-7205-681-7 MI –Motiverande samtal. Praktisk handbok för skolan.(2010) Barbro Holm Ivarsson. ISBN 978-91-7205-716-6

8 Forts. litteraturlista Sluta röka och snusa på 4 veckor (2008) Barbro Holm Ivarsson, Helene Ågren Månpocket ISBN: 9789172321458 ISBN-10: 9172321458 Handbok i motiverande samtal : teori, praktik och implementering. Carl Åke Farbring (2010) Natur och Kultur. ISBN: 9789127118263 ISBN-10: 9127118266 ARTIKLAR Lars Forsberg ”Motiverande samtal vid behandling av alkoholproblem” Forskning & Fakta nr 18/02 utgiven av CAN Lars Forsberg ”Motiverande samtal bättre än råd” Läkartidningen nr 42 2006 volym 103 www.lakartidningen.se www.lakartidningen.se INTERNET www.motivationalinterview.org – internationell hemsidawww.motivationalinterview.org www.fhi.se – folkhälsoinstitutets hemsidawww.fhi.se www.somt.se – interaktiv MI-träningwww.somt.se www.mi.riskbruk.se – interaktiv MI-träningwww.mi.riskbruk.se www.somra.se – Statens folkhälsoinstitut. Lärobok i MI med övnings uppgifter.www.somra.se © A-C. Lidfors & T.Antonisen 2010

9 MI ANDAN Betona samarbete Framkalla Motivation till förändring Autonomi stödjande © Antonisen & Lidfors 2009

10 Definition, Miller och Rollnick, 2009 ” Motiverande samtal är en personcentrerad och guidande metod för kommunikation med målet att tydliggöra och förstärka personens egen motivation till en förändring”

11 Ett MI-baserat samtal innebär bland annat att du: Hejdat din reflex att ”rätta till” det personen säger eller gör Utforska och förstått vad personens skäl och vilja till förändring är Lyssnat och uppmärksammat vad personen sagt och frågat Påtalat personens eget val samtidigt som du stöttat personens tro på den egna förmågan att klara av en förändring

12 Förlopp och Fokus i ett MI-samtal Förstärk motivationen Förstärk beslutet Fokusera på målet Bedöm beredskapen till förändring Etablera en relation © Antonisen & Lidfors 2010

13 Agenda Vilken agenda har klienten ? Vilken agenda har du ? Har ni samma agenda ?

14 Exempel på agenda/meny © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2010 Ekonomin Droger Mediciner Provresultat Lägenheten Barnen Värk Relationen

15 Dubbla roller När man behöver sätta en gräns och eventuellt markera oenighet, kanske ha en mer direktiv stil men samtidigt behålla den goda samarbetsalliansen När man har dubbla roller: t ex behandlare och myndighetsperson © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2010

16 Att byta roll Om du vet att rollbyte kommer att bli aktuellt under din kontakt med klienten är det viktigt att du klargör det vid ex. första samtalet Avsätt längre samtalstid vid behov av ett mer direktivt samtal Gör rollbytet tydligt

17 Gemensamt problem KlientBehandlare © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2010

18 Exempel: Jag tänkte byta roll ett tag och prata med dig om dina provsvar, är det OK? Du säger att du inte drack/drogade samtidigt som provtagningen visar något annat. Hur ser du på det här? Vi har ett gemensamt problem. Hur går vi vidare? © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2010

19 Ursprungligen en statisk modell med slutna stadier Nu en flexibel modell Förändringshjulet Hur vi bemöter och arbetar med klienten Beror på vilket stadium han eller hon befinner sig i Proschaska & DiClemente 1983,1986 Före övervägande Övervägande Förberedande Beslut Genomförande Vidmakthållande © Tove Antonisen -06

20

21 Förändringsberedskap Inte beredd – Väcka intresset. Varför sluta/börja? Ambivalent – Väga för och emot. Hinder? Förberedelse – Beslut och planering. Hur gör man? Vad blir nästa steg? Handling – Planera genomförandet ? Vidmakthållande – Hur undviker man att återfalla? © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2010

22 Ligger vi före eller efter patienten/klienten i de olika förändringsstadierna? Anpassa samtalet till klientens beredskap till förändring !

23 BÖRS – OARS Bekräfta Öppna frågor Reflektera/Spegla Summera © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2009

24 Att bekräfta Om klienten känner sig sedd, hörd och respekterad av rådgivaren så upplevs en positiv stimulans och en känsla av stöd. Det skapar grunden för en bra dialog Vi visar inte bara bekräftelse genom vad vi säger. Vi använder även vårt kroppsspråk, humor, tonfall m.m. © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2010

25 Öppna och slutna frågor Öppna frågor börjar ofta med frågeord - Hur skulle...? - Vad har...? - Vilka tankar…? Eller en inbjudan: - Berätta! - Beskriv! Aktiverar klienten, som då styr mer över svarsalternativen Ger fylligare svar, oändligt antal svarsalternativ Förstärker personcentrerade förhållningssätt Slutna frågor börjar ofta med verb - Tycker du…? - Vill du...? - Kan du...? Eller ett adverb: - När...? - Var...? Få svarsalternativ som oftast styrs av behandlaren Handlar om att ta ställning till något som behandlaren vill locka fram © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2009

26 Reflektivt lyssnande De flesta uttalanden kan ha flera betydelser. Med reflektivt lyssnade visar jag att jag förstått eller åtminstone försöker förstå. Jag ger den som berättar en möjlighet att korrigera så att han/hon känner sig respekterad © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2010

27 Reflektioner (speglingar) enligt T. Gordon (Parent effectivness training) Vad klienten säger Vad klienten menar Vad lyssnaren hör Vad lyssnaren tror © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2010

28 Enkel reflektion Speglar vad klienten säger genom: Upprepning Omformulering Synonymer ”Min fru tjatar så på mig. Hon begriper inte hur svårt det är att sluta röka” ”Det är svårt att sluta” © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2010

29 Komplexa reflektioner Ett tillägg görs av innehåll eller betydelse, som ger en ny innebörd till det som klienten sagt/visat Speglar det som kan ligga bakom det klienten säger eller visar. Vi läser mellan raderna och uttalar en hypotes. © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2010

30 Egna exempel …………………….. Exempel komplex reflektion: ”Min fru tjatar så på mig. Hon begriper inte hur svårt det är att sluta röka” ”Du oroar dig för att misslyckas..” ”Din fru oroar sig ”Hennes omtanke för din hälsa” pressar dig”… © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2010

31 Funktionen av reflektioner Förebygga missförstånd Stimulerar klienten att fortsätta prata Upplevs empatiskt Klienten får höra det hon säger en gång till och det upplevs förstärkande Hjälper klienten att ”hitta” sitt tänkande om saken Sätt för oss att hålla fokus, vi prioriterar att reflektera förändringsprat © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2010

32 Kom ihåg att Man även reflekterar känslor och tystnad Reflektivt lyssnande kan styra samtalet Reflektioner på förändringsprat prioriteras © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2010

33 Funktionen av reflektioner Förebygga missförstånd Stimulerar klienten att fortsätta prata Upplevs empatiskt Klienten får höra det hon säger en gång till och det upplevs förstärkande Hjälper klienten att ”hitta” sitt tänkande om saken Sätt för oss att hålla fokus, vi prioriterar att reflektera förändringsprat © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2010

34 Summeringar Summeringar under samtalets gång, visar att rådgivaren har lyssnat, försökt förstå klientens situation och ger personen bekräftelse Summeringar används även när ett område skall avrundas som en markering för att flytta fokus, till exempel vid avslutningen av ett möte. I ett samtal som handlar om förändring är det särskilt viktigt att summera det som stärker självkompetensen och innehåller förändringsyttranden © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2010

35 Summeringar enl. MI Att summera kan liknas vid att plocka en bukett blommor och lämna över till personen Att då och då under samtalets gång, samla ihop det som personen uttalat är ett mycket kraftfullt samtalsverktyg I MI har dessa summeringar en särskilt viktig funktion, därför att de innehåller personens egen drivkraft för att genomföra förändringen © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2010

36 © T. Antonisen 2007 Ge mig inte din styrka men var stark Så jag kan finna min Ge mig inte din visdom Utan berätta var den har källan sin Ge mig inte ditt liv Men lev Så att jag kan leva mitt Ge mig inte din kärlek Älska mitt hjärta fritt Ge mig inte din glädje Men var glad Tag gärna från mig min smärta Men gör den inte till din Ge mig inte ditt liv Men lev Så jag kan leva mitt Ge mig inte din styrka Men var stark så jag kan finna min Fri översättning av Björn Eidsvåg

37 AGENDA dag 2 08.30-15.30 Repetition dag 1 MI-principer Ambivalensutforskning U-T-U att ge information V-K-R Förenligt/Oförenligt Övningar Filmer Fm fika 09.30 – 10.00 Lunch 12.00 – 13.00 Em fika 15.00 – 15.30 Fm fika och em fika är avgiftsfritt. Lunch betalar var och en själva.

38 Repetition dag 1 Definition av motivation enligt MI MI-anda Förlopp och fokus Agenda Inbjudan till samarbete Förändring/Förändringshjulet BÖRS – OARS

39 Principer i ett MI-samtal Visa empati Utveckla diskrepans Stöd Självtillit Rulla med motstånd © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2010

40 Empati En av de viktigaste komponenterna i ett behandlings samtal I MI visar vi framförallt empati genom reflektivt lyssnande och en icke värderande attityd © T. Antonisen & A-C. Lidfors 2010

41 Diskrepans Att se skillnaden mellan hur det är och hur jag skulle önska att det var (mina värderingar).

42 Motstånd Brottning eller dans? Bild: Caisa Lyly

43 Stöd självtillit Stöd klientens tro på att kunna klara av förändringen

44 Ambivalens Ambivalens är en naturlig fas i alla förändringsprocesser. Det finns oftast vinster och förluster på båda sidor i vågskålen. Att känna sig hundraprocentigt säker inför ett beslut är mer undantag än regel.

45 Är att befinna sig i en känslomässig och kognitiv konflikt. Man tvekar och känner sig kluven. Möten med en ambivalent person kan väcka starka känslor. Ofta känner vi behovet av att ge råd, men det möts oftast med ”JA, MEN” yttranden. Ambivalens

46 Ambivalensutforskning skapa ett tankerum konkretisera utforska både den ena och den andra sidan

47 Ambivalensutforskning kan leda till: Ett beslut att förändra Ett beslut att inte förändra Ett beslut att fundera vidare, ta reda på mer. Att utforska alternativen vidare

48 AMBIVALENS KORSET Fördel med aktuell situation Fördel med förändring Nackdel med aktuell situationNackdel med förändring © Tove Antonisen -06

49 Information Information tas bäst emot om den ges på klientens uppmaning eller föregås av att behandlare ”ber om lov” att ge den -att glida in i en expertroll -att börja föreläsa -att överskatta vad klienten kan förstå och komma ihåg Fallgropar vid informationsutbyte: © Antonisen & Lidfors 2010

50 U-T-U/Informationsutbyte Be om lov. ”Är det ok att jag berättar lite om…?” U tforska vad personen redan vet: ”Vad vet du redan om…?” Lyssna och summera T illför information på ett neutralt sätt. Kort, sakligt, anpassat till… ”Många brukar vilja veta….” U tforska ”Vad tänker du om det?” ” ”Vad innebär detta för dig?” ”Vad vill du veta mer om…” Lyssna och summera © Antonisen & Lidfors 2010

51 Vad behövs för att förändras? Vill Du? Kan Du? Är du redo? © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

52 Vad behövs för att förändras ? Skatta från 0 – 10 0 = inte alls 10 = absolut VILL JAG? - Vad vinner jag, vad förlorar jag? 0 _______________________________10 KAN JAG? - Kommer jag att klara av situation x, y, z ? - Vad behöver jag lära mig? 0________________________________10 ÄR JAG REDO? - Är jag beredd att prioritera detta nu? - Är det rätt skede i livet för mig? 0________________________________10 © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2010

53 MOTIVATION A Vill men tror sig ej kunnaB Vill och kan C Vill inte och tror sig ej kunna D Vill inte men tror sig kunna. Angelägenhetsgrad Self efficacy © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

54 Detta är inte MI  Ge råd om varför du tycker att personen skulle behöva göra en förändring  Korrigera direkt varje missuppfattning som personen har  Ge råd på hur du tycker att förändringen skulle kunna genomföras och vidmakthållas  Framhåll hur viktigt du tycker att det är för dem att verkligen göra denna förändring  Ge tips och råd om hur du tycker att deras första steg kan se ut  Konfrontera personen med vad som troligtvis kommer att hända om förändringen inte genomförs Detta är MI  Fråga ”Vad tycker du är viktigt?” Locka fram personens egna värderingar  Visa empati, ”Du känner dig orolig, tveksam inför detta” ”Det känns svårt ibland”  Reflektera tillbaka det personen uttalat för att bekräfta att du förstått och lyssnat  Fråga ”Varför skulle du vilja göra denna förändring?”  Påtala personens autonomi och egna val ”Vad du än beslutar så är det ditt val”  Bekräfta varje uttalande rörande förändring ”Bra, du vet vad du vill”  Fråga ”Hur skulle du gå till väga för att lyckas?”  Summera återkommande under samtalets gång och samla ihop det som sagts, i slutet av sessionen © Ann-Charlott Lidfors & Tove Antonisen, MI-Trainers (MINT)


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA! till fyra dagars utbildning i Motiverande Samtal Ann-Charlott & Tove."

Liknande presentationer


Google-annonser