Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt."— Presentationens avskrift:

1 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap

2 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Ledarforum 2015 05 12-13

3 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Upplägg 12-13 maj Tisdag 12/5 kl 10-17 Alla ledningslag: Kl 10-11: Gemensam start Kl 11-16:30: Regionsvisa workshops inkl lunch och fika Kl 16:30-17: Gemensamt avslut Onsdag 13/5 kl 9-11:30 Rektorer: IT/IKT-utbildningsuppstart Ledningslag (minus rektor/förskolechef): vidare process samt prepp inför Vittradagen

4 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Talangprogrammet 2014/2015

5 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vittras talangprogram 2014/2015 Förväntat resultat av programmet:  Att du som ledare i än högre grad kan bidra till Vittras och din enhets utveckling.  Att du som ledare ska utmanas i din ledarroll.  Att du som ledare fått en grundutbildning för det första formella chefskapet.

6 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap De fyra träffarnas innehåll  Första träffen: Ansvarsområden och målsättning kring ledaruppdraget för året. Verktyg kring medarbetarsamtal (gästföreläsare Rene Hildebrand).  Andra träffen: Ledarskap i grupputveckling (gästföreläsare Niklas Rydbo).  Tredje träffen: Ekonomi och affärsmässighet (gästföreläsare Pontus Loswick).  Fjärde träffen: Organisation (gästföreläsare Håkan Olsson). Utöver träffarna så har varje deltagare gått en antal utbildningar via Academedia Academy som är kopplat till uppdraget som ledare.

7 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Talangprogrammet 2014/2015  Mitt år  ​​ Grupptillhörighet  ​​​ Tydliggörande av chefsuppdraget  Kompetensutveckling: externt och internt

8 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap

9 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Rewind/Play

10 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Ledarforum 2014-2015 Syfte: -Förståelse för och ägarskap i ”Vittra – nu och framåt”. -Ett stärkt ledarskap på varje enhet. Förväntat resultat -Att det finns en enhetlig bild av ”Vittra – nu och framåt”. -Att varje ledningslag är ett starkt och effektivt team. -Att varje deltagare äger sin roll som förändringsledare och upplever stolthet och framåtanda!

11 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Kvalitetsdag i april 2014  Nära pedagogiska relationer  Sammanhangsstyrd, ämnesövergripande och erfarenhetsbaserad undervisning  IUP/UP  Vittrabok  Vittrakulturen  Individualisering  Periodvist arbete inkl Träningsläger  Arbetslag och kollegialt lärande Här växer människor och kunskap  FLIP

12 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. 49 bevis blev till 26 aktiviteter

13 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Aktiviteterna – trattades ner… Här växer människor och kunskap Kommunikations- policy Samsyn i planering och bedömning Kollegialt lärande Kunskapsutveckling Höga förväntningar Samling Vittraomdöme Digitala verktyg Vittraomdöme Åldersintegrerade arbetslag Sammanhangs- styrd undervisning Erfarenhets- baserat lärande Åldersintegrerade arbetslag Reflektion sintegrerade arbetslag ntegrerade arbetslag Åldersinte- grerade arbetslag VIttraboken

14 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vår pedagogiska plattform Vittrakultur Vittras lärmiljö Samtida undervisning Individuell utveckling

15 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vår pedagogiska plattform: nu har vi 7 verktyg! Vittrakultur Vittras lärmiljö Samtida undervisning Individuell utveckling

16 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vår pedagogiska plattform: 3 basverktyg I vår verktygsguide finns helhetsbeskrivningar av våra basverktyg

17 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vår pedagogiska plattform: 4 spetsverktyg Vittrakultur Vittras lärmiljö Samtida undervisning Individuell utveckling

18 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap 10 gemensamma aktiviteter och metoder Vittrakultur Vittras lärmiljö Samtida undervisning Individuell utveckling -Uppstartsperiod -Förhållningssätt och ordningsregler -Daglig samling -Sammanhangsstyrd undervisning -Ämnesövergripande arbetssätt -Digital kompetens -Täta kunskapsuppföljningar -Vittraomdöme -Vittrabok -Fysiska miljöer optimerade för lärande

19 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vittra nu!

20 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Struktur och kultur Struktur och kultur är två dimensioner som är centrala för hur framgångsrik en verksamhet är.  Strukturen styrs av ledningen ( både i skolan och på huvudmannanivå )– här gäller ”hoppa”  Kulturen är något alla i verksamheten är med och skapar genom vårt agerande Struktur Kultur

21 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Manuel Knight – ”Struktur och kultur” och ”Hoppa”

22 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Struktur och kultur  Strukturen är exempelvis organisation, styrdokument, rutiner, gemensamma arbetssätt och metoder. I stor utsträckning de delar som skapar ordning och reda i verksamheten.  Kulturen återspeglas av hur alla vi medarbetare i verksamheten agerar. Kultur kan och bör finnas beskriven i form av värdegrund eller betydelsebärande ord som kärnvärden, men som företeelse är detta struktur.

23 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Struktur och kultur  Hur stödjer strukturen och kulturen verksamhetens övergripande mål och vision?  Struktur som saknar följsamhet i kulturen kännetecknas av avsaknad av energi och initiativ. Chefer och medarbetare gör sin plikt och följer regelboken – enbart för att följa den uppsatta strukturen. Det kan kännas byråkratiskt. Verksamhetens övergripande mål och vision uppnås sällan.

24 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Struktur och kultur  Hur stödjer strukturen och kulturen verksamhetens övergripande mål och vision?  En stark kultur som saknar struktur påminner om en kokande gryta – en massa energi far iväg ut åt alla håll. Det kännetecknas av frustration hos medarbetarna. Även här är det svårt att nå verksamhetens övergripande mål och vision.

25 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Struktur och kultur Framgångsrika organisationer arbetar medvetet och kontinuerligt med båda dimensionerna. Strukturen skall styra energin i kulturen utan att ta död på den. Genom att arbeta kontinuerligt med att leva en kultur som omfattar alla och etablera en ändamålsenlig struktur kan vi skapa ett framgångsrikt Vittra.

26 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vittras konceptet – strukturen som stödjer kulturen

27 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Klicka här!här

28 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Schema 12 maj Kl 10:00-11:00 ALLA: Ballroom STHLM: AlfaMITT: BravoSYD/VÄST: Charlie 11:00Organisation11:00Kommunikation11:00Systematiskt kvalitetsarbete 12:45Lunch12:15Lunch12:15Lunch 13:30Systematiskt kvalitetsarbete 13:00Organisation13:00Kommunikation 14:45Fika14:45Fika14:15Fika 15:15Kommunikation15:15Systematiskt kvalitetsarbete 14:45Organisation Kl 16:30-17:00 ALLA: Ballroom

29 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap

30 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap

31 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Struktur och kultur Framgångsrika organisationer arbetar medvetet och kontinuerligt med båda dimensionerna. Strukturen skall styra energin i kulturen utan att ta död på den. Genom att arbeta kontinuerligt med att leva en kultur som omfattar alla och etablera en ändamålsenlig struktur kan vi skapa ett framgångsrikt Vittra.

32 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Läsår 2015-2016

33 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap KALENDARIUM – highlights (1 av 2)  Som tidigare:  Fokusgrupp EHT  ALL  Admin-träffar  Intro  Talangprgm  Fritids  FSK  Partnerskole- dagar

34 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap KALENDARIUM – highlights (2 av 2)  Nyheter!  UF AUG  Förstelärare (inkl Förste förskollärare)  Bas o Spets  Kvalitetsforum

35 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap IT/IKT

36 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Utbildningar inom IT/IKT Varje skola behöver definiera sitt behov för att starta upp, ta nästa steg eller excellera inom digitalisering som ett stöd till elevernas måluppfyllelse. Detta definieras i varje skolas IT-plan. Kommande redan identifierade utbildningstillfällen:  Rektorer utbildas vid 3 tillfällen; juni, augusti samt november (uppstart imorgon!)  Under året kommer centrala utbildningar att anordnas genom Mac-support (datum ej satta)  Nyanställd IKT-strateg kommer löpande ha interna utbildningar (lokalt, regionalt och centralt)

37 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Räkna, Läsa & Skriva

38 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Räkna – Läsa – Skriva Satsning för att stärka basala kunskaper som ligger till grund för vidare utveckling genom:  Läslyftet och Matematiklyftet – bygger på kollegialt lärande och innebär kompetensutveckling och stöd för analys samt genomförande  Plan på varje skola – innehållande centrala mallar och diagnostiskt material  Regionala utvecklingslärare – leder genomförande med ett nära samarbete med ledning och förstelärare samt med flera skolor som arbetsfält  Förstelärare – primärt i svenska och matematik inom grundskolans yngre åldrar  Strukturtorget – digital plats för stöd i arbetet  Interna utbildningar – löpande under året som grundar sig på analys av behov

39 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Onsdag 13/5 Process av basverktyg samt pepp och prepp inför Vittradagen: Ledningsgrupper (ej rektor)AlfaKl 9-11 IT/IKT-utbildning: RektorerCharlieKl 9-11:30 Lunch (alla)Kl 11:30

40 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Nu Först: FA Sen: Middag kl 19:00

41 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap

42 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap


Ladda ner ppt "NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt."

Liknande presentationer


Google-annonser