Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Schneider Electric Nyköping Schneider Electric- Division - Name – Date 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Schneider Electric Nyköping Schneider Electric- Division - Name – Date 1."— Presentationens avskrift:

1 Schneider Electric Nyköping Schneider Electric- Division - Name – Date 1

2 Schneider Electric- Division - Name – Date 2 ● I oktober 2015 kom beskedet att Nyköpingsfabriken på ca 130 anställda ska läggas att delar av CMS (vår utvecklingsenhet) ska omstruktureras och ca 25 personer drabbas. ● Just nu arbetar vi aktivt med omställningsföretag och att hitta andra jobbalternativ inom Schneider Electric för våra anställda ● Vi vill ta alla chanser att hjälpa våra anställda att hitta en ny sysselsättning, i form av studier eller nytt arbete ● Den 4 februari har vi en rekryteringsdag på fabriken där företag med rekryteringsbehov kommer till oss och marknadsför sig – ni är samliga välkomna om ni önskar => vänligen meddela mig (Cecilia) efter presentationen ● Vi är beroende av att många medarbetare stannar kvar i fabriken under nedläggningen, men vill gärna hitta ett samarbete med företag där behov finns, dvs planera för ett övertagande av personal på ett sätt som gynnar samtliga inblandade. ● Ni som har ett rekryteringsbehov gällande fabrikspersonal får gärna kontakta mig, Cecilia Molander, tel. 072 – 73 10 015 eller cecilia.molander@schneider-electric.comcecilia.molander@schneider-electric.com ● Ni som har rekryteringsbehov gällande kompetens ifrån CMS får kontakta: Hans Wibom, tel 070-6089611, hans.wibom@schneider-electric.com eller Per Obrelius, 070- 3555231, per.obrelius@schneider-electric.com hans.wibom@schneider-electric.comper.obrelius@schneider-electric.com Schneider Electric kompetenser i Nyköping

3 Schneider Electric 3 - Division - Name – Date Schneider Electric Nyköping, Arnö CMS affärsenhet (CMS = Cable Management System) Fabriksenheten Schneider Electric- Division - Name – Date 3

4 Schneider Electric- Division - Name – Date 4 CMS – Omsättning / område Installation Materials Installation Systems Cable Support 146M€ (50%) 70M€ (24%) 76M€ (26%) Installationsmaterial Installationsystems Kabelförläggning 146M€ (50%) 70M€ (24%) 76M€ (26%)

5 Schneider Electric- Division - Name – Date 5 Vad gör affärsenheten CMS ? Vi har det globala ansvaret för att på ett lönsamt sätt nyutveckla, produktionssätta och vårda den portfölj av produkter som är definierade CMS. Idag ca 40.000 st. Arbetet sker i projektform där specifikationerna skapas utifrån kundkrav och förväntningar på marknaden. Vi har kompetensen från idé till produktionssatt produkt.

6 Schneider Electric- Division - Name – Date 6 Mora Nyköping Valencia Sarel Cigli Mora Nyköping Infra Plus Flint Hoorn Szczecinek Åmot Ringsted Valencia Bangalore Utvecklingsresurser Cigli Dexson Flint Wessen Colombia Indien Produktionsställen CMS geografiska avtryck

7 Schneider Electric- Division - Name – Date 7 Produktframtagningsprocessen (OCP)

8 Schneider Electric- Division - Name – Date 8 Prototyp / simulering Projektledning Produktutveckling Materialutveckling Standardisering / Certifiering Verktygsframtagning Processutveckling Test & Validering Inköp Logistik Projektkvalitet (Produkt / Process) Ekonomi (Projekt / Produkt)

9 Schneider Electric- Division - Name – Date 9 Kompetenser på R&D och Industrialisering Chefsbefattningar Utvecklingschef: Leder och driver utvecklings- och provningsavdelningen efter givna strategier och fastslagna mål. Ansvarar för resursplanering och kostnadsuppföljning för R&D-delen i nyutvecklings- och underhållsprojekt. Teamet består idag av 11 medarbetare i Sverige, en i Turkiet samt en i Storbritannien. Dessutom ingår 3-5 utvecklingsingenjörer baserade i Indien som rapporterar funktionellt till avdelningen. Ansvar för fortlöpande kostnadsoptimering av affärsområdets produkter. Budgetansvar på ca 16 mkr. I uppdraget ingår också förvaltning av affärsområdets patent-, mönster- och varumärkesportfölj. Industrialiseringschef: Leder avdelningarna för Industrialisering och Materialteknik. Ansvarar för planering och produktionssättning av affärsområdets utvecklingsprojekt med budgetansvar och CAPEX på över 8000 k€ årligen. I uppdraget ingår bl.a produktvalidering, lönsamhetskalkylering, uppsättning av logistikflöden, upprättande av specifikationer och kontrakt för verktyg och produktionssystem samt kvalitetssäkring av processer och produkter. Kvalificering och produktionssättning produktionssystem. Ansvar för första kundleverans och uppföljning av resultat och KPI’er. Delaktighet i utvärdering av företagsförvärv och rekonstruktioner. Ansvarar även för utveckling, kvalificering och standardisering av samtliga råmaterial inom affärsområdet. Avdelningen består av 8 projektledare och specialister i 3 länder.

10 Schneider Electric- Division - Name – Date 10 Kompetenser på R&D och Industrialisering Utvecklingsingenjörer och designledare i projekt Mekanisk konstruktion : - Plastdetaljer för formsprutning - Zink / alu.detaljer för pressgjutning - Plåtdetaljer för stansning - Aluminiumprofiler för extrudering - Plastprofiler för extrudering Annan kompetens : - Projektledning i vårdprojekt - Design to cost, kostnadsoptimering - Översättning av kundkrav till specifikationer - Djup kunskap i relaterade produktstandarder - Leda designresurser utomlands (Indien) Verktyg: - ProE / WF2 och CREO2 - Unigraphics NX - PDM ( Windchill ) - MS Office Övrigt: - All komunikation sker på Engelska - God kunskap i Rapid prototyping - Arbetet sker efter en väldefinierad utvecklingsprocess

11 Schneider Electric- Division - Name – Date 11 Provningsingenjörer / Prototypverkstad / Simulering Produktprovning : - Test mot produktstandarder samt interna krav - Mekanskt - Termiskt / Brand - UV / fukt - Funktionsvalidering av systemprodukter Prototyp- testriggtillverkning: - Mekanisk bearbetning - Våt- / Pulverlackering - Friformsprototyper (FDM) i huset - Friformsprototyper (SLA, SLS) - Prototypverktyg Verktyg: - Light room - Photoshop - MS Office - Part adviser (mouldflow) - Pinacle Studio Övrigt: - Upprättande av provningsplaner och rapporter - All kommunikation sker på engelska - Kompetens inom fotografering / animering - Arbetet sker efter en väldefinierad utvecklingsprocess Simulering: - Mould flow (fyllnadsanalys) - Mould flow (skevningsanalys) Kompetenser på R&D och Industrialisering

12 Schneider Electric- Division - Name – Date 12 Kompetenser på R&D och Industrialisering Industriella projektledare och specialister Industrialisering : - Projektledning - Produktvalidering - Produkt- och lönsamhetskalkylering - Logistikflöden - Specifikationer för verktyg och utrustning - Verktyg och processer - Automatisering - Leverantörskontrakt - Kvalitetssäkring av produkt och process - Utbildning - Kvalificering och produktionssättning - Första kundleverans - Uppföljning och KPI’er - Kostnadsoptimering - Support till fabriker och leverantörer Övrigt: - All kommunikation sker på Engelska - God kunskap i Lean - God kunskap i 6Sigma - God kunskap i statistiska metoder Verktyg: - Office-paketet -SAP - CAD ProE & UG - Phenix

13 Schneider Electric- Division - Name – Date 13 Kompetenser på R&D och Industrialisering Specialister inom plast och metall Materialteknik : - Projektledning - Materialval/Materialutveckling - Optimering av materialportföljen - Materialutvärdering och karaktärisering - Support och problemlösning - Kostnadsoptimering - Standardisering - Leverantörsutvärdering och kontrakt - Kvalificering och produktionssäkring - Utbildning - Strategisk planering material - Kvalitetsanalys av material och detaljer Övrigt: - All komunikation sker på Engelska Verktyg: - Office-paketet - Lab-utrustning

14 Schneider Electric- Division - Name – Date 14 Kompetenser i fabriken Schneider Electric- Division - Name – Date 14

15 Schneider Electric- Division - Name – Date 15 Schneider i Nyköping

16 Schneider Electric 16 - Division - Name – Date Fakta om fabriken i Nyköping ●Thorsman c/o grundades 1958 och 1978 flyttades verksamheten till Arnö ●Totalt ca. 130 anställda, varav 100 arbetare och 30 tjänstemän ● Tillverkar produkter inom elinstallation, ex.vis uttagsstavar, väggkanaler, installationsdosor, fästelement etc. ● Använder tillverkningsteknologier såsom form- och strängsprutning av plast, metallstansning, automatmontering och manuell montering ●Fabriken omsätter ca. 315 MSEK ●År 1998 förvärvades Thorsman av Lexel-koncernen, som i sin tur förvärvades av franska Schneider Electric SA år 1999.

17 Schneider Electric- Division - Name – Date 17 Kompetenser i fabriken Ledningsgruppen - Fabrikschef - HR Business Partner - Ekonomichef - Logistkchef - Kvalitetschef - Teknikchef - Produktionsledare - Säkerhets/ miljö – och arbetsmiljöansvarig - Lagerchef - Verkstadschef - Materialproduktivitetsledare

18 Schneider Electric- Division - Name – Date 18 Kompetenser på Teknikavdelning Övrigt: - Stor del av kommunikationen sker på engelska Verktyg: - Office-paketet - Beredningsprogram inom maskinbearbetning - AutoCAD - Lean production - SAP Teknik : - Projektledare - Produktionstekniker med specialitet inom lager - Produktionstekniker, manuell montering - Tekniker med expertis inom plast - Tekniker med expertis inom automation - Konstruktör CAD - Masterdata SAP Totalt arbetar 12 tjänstemän på teknikavdelningen Verkstad: - Service- & underhålls-tekniker - Maskinbyggare - Verktygsbyggare / -reparatörer Totalt arbetar 11 arbetare på verkstaden

19 Schneider Electric- Division - Name – Date 19 Kompetenser Logistikavdelning Logistik : - Flow controller (koordinator, interna flöden) - Upstream flow supervisor (inköpslogistik) - Downstream flow supervisor (kundlogistik) Totalt arbetar 9 tjänstemän på logistikavdelningen Lager - Lagerarbetare - Truckförare Totalt arbetar 15 stycken arbetare på lagret Övrigt: - Stor del av kommunikationen sker på engelska Verktyg: - Office-paketet - SAP - Lean production

20 Schneider Electric- Division - Name – Date 20 Kompetenser Ekonomiavdelning Ekonomi - Produktionsekonom (financial controller) - Receptionist / Administratör Totalt arbetar 3 stycken på ekonomiavdelningen Övrigt: - Stor del av kommunikationen sker på engelska IT-verktyg: - Office-paketet - SAP - Interna IT-system

21 Schneider Electric- Division - Name – Date 21 Kompetenser Kvalitet Kvalitet - Kvalitetsingenjör - Kvalitetskontrollanter Totalt arbetar 4 tjänstemän och 4 arbetare på kvalitetsavdelningen Övrigt: - Stor del av kommunikationen sker på engelska Verktyg: - Office-paketet - SAP - Olika kvalitetsverktyg och IT-system inom Lean - Programmerbar mätmaskin

22 Schneider Electric- Division - Name – Date 22 Kompetenser Produktion Övrigt: - I fabriken arbetar vi enligt Lean Production och med verktyg såsom 5S, SIM, Kaizen & SMED. Vi har ett högt fokus på säkerhet och ständiga förbättringar Produktion - Montör (manuell montering) - Operatör (autmatmontering) - Formsprutare - Strängsprutare - Lagledare Totalt arbetar 65 stycken inom produktion

23 Schneider Electric- Division - Name – Date 23 Nedfasningen av fabriken I slutet av 2016 ska fabriken vara nedlagd, och ca 60% av personalen slutar till sommaren


Ladda ner ppt "Schneider Electric Nyköping Schneider Electric- Division - Name – Date 1."

Liknande presentationer


Google-annonser