Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ANALYS AV NÄRINGSLIVET OCH ARBETSMARKNAD I ÄLMHULT KOMMUN 2009-2014 Magnus Johansson Mina Mashouri Miriam Kuflu 2016-03-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ANALYS AV NÄRINGSLIVET OCH ARBETSMARKNAD I ÄLMHULT KOMMUN 2009-2014 Magnus Johansson Mina Mashouri Miriam Kuflu 2016-03-22."— Presentationens avskrift:

1 ANALYS AV NÄRINGSLIVET OCH ARBETSMARKNAD I ÄLMHULT KOMMUN 2009-2014 Magnus Johansson Mina Mashouri Miriam Kuflu 2016-03-22

2 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen vad gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i kommunens näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet – har vi nått resultat ute hos företagen? Skapa underlag för en aktiv handlingsplan för näringslivsenheten. 2016-02-22© BISNODE 20162

3 SIMPLERDIAGRAMMET 2016-02-22 Inköp av varor och tjänster Försäljning Personal Kapital Förädlingsvärde Ersättning till lån- givare Ersättning till aktieägare Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Kapital- kostnad Personal- kostnad + 0,2 0 0,6 0,4 1,0 0,8 0,200,60,41,00,8 Personalkostnad Förädlingsvärde Kapitalkostnad Förädlingsvärde Låg effektivitet Hög effektivitet © BISNODE 20163

4 ALLA AKTIEBOLAG I ÄLMHULT KOMMUN ÅR 2014, 587 FÖRETAG MED 6 121 ANSTÄLLDA 2016-02-22© BISNODE 20164

5 ÄLMHULT KOMMUN 2016-02-22© BISNODE 20165

6 2016-02-22 God konkurrenskraft under hela perioden 2009-2014 Tillväxt i förädlingsvärde +42% Tillväxt i antal anställda +10% Tillväxt i antal företag +19% (95 företag netto) Sverige: Tillväxt i förädlingsvärde +35% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +39% God konkurrenskraft under hela perioden 2009-2014 Tillväxt i förädlingsvärde +42% Tillväxt i antal anställda +10% Tillväxt i antal företag +19% (95 företag netto) Sverige: Tillväxt i förädlingsvärde +35% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +39% © BISNODE 2016 2009 6

7 2016-02-22© BISNODE 2016 Utan IKEA-företagen är konkurrenskraften god från 2011 Tillväxt i förädlingsvärde +40% Tillväxt i antal anställda +6% Tillväxt i antal företag +19% (93 företag netto) Sverige: Tillväxt i förädlingsvärde +35% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +39% Utan IKEA-företagen är konkurrenskraften god från 2011 Tillväxt i förädlingsvärde +40% Tillväxt i antal anställda +6% Tillväxt i antal företag +19% (93 företag netto) Sverige: Tillväxt i förädlingsvärde +35% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +39% 7

8 BENCHMARK 2016-02-22© BISNODE 20168

9 2016-02-22© BISNODE 20169 Stark konkurrenskraft sedan 2010. Tillväxt i förädlingsvärde +36% Riket tillväxt +35% Tillväxt i antal anställda +4% Riket tillväxt +11% Tillväxt i antal företag +28% (1 665 företag netto) Riket tillväxt +39% Stark konkurrenskraft sedan 2010. Tillväxt i förädlingsvärde +36% Riket tillväxt +35% Tillväxt i antal anställda +4% Riket tillväxt +11% Tillväxt i antal företag +28% (1 665 företag netto) Riket tillväxt +39%

10 2016-02-22© BISNODE 2016 Älmhult Kronobergs län Både Älmhult och Kronobergs län har god konkurrenskraft 10

11 2016-02-22© BISNODE 2016 Uppvidinge Växjö Ljungby Lessebo Älmhult Markaryd God position för samtliga kommuner 11

12 2016-02-22© BISNODE 2016 Högst tillväxt i antal anställda har vi i Växjö följt av Älmhult Övriga kommuner tappar i antal anställda eller har noll-tillväxt. Högst tillväxt i antal anställda har vi i Växjö följt av Älmhult Övriga kommuner tappar i antal anställda eller har noll-tillväxt. Lessebo Växjö Älmhult Uppvidinge Tingsryd Ljungby Alvesta Markaryd 12

13 2016-02-22© BISNODE 2016 Störst tillväxt i företag har Växjö och Alvesta Lessebo, Uppvidinge, Tingsryd och Älmhult har relativt låg företagstillväxt. Störst tillväxt i företag har Växjö och Alvesta Lessebo, Uppvidinge, Tingsryd och Älmhult har relativt låg företagstillväxt. Växjö Älmhult Ljungby Alvesta Markaryd Tingsryd Lessebo Uppvidinge 13

14 STORLEKSKLASSER 2016-02-22© BISNODE 201614

15 2016-02-22 Älmhult kommun har större andel anställda i storleksklassen >100 anställda och lägre andel i övriga storleksklasser jämfört med Riket ÄlmhultSverige © BISNODE 201615

16 2016-02-22 Utan IKEA-bolagen har Älmhult lägre andel anställda i företag med över 100 anställda, jämfört med Riket Högre andel anställda i storleksklasserna 0-9 och 10-50 Utan IKEA-bolagen har Älmhult lägre andel anställda i företag med över 100 anställda, jämfört med Riket Högre andel anställda i storleksklasserna 0-9 och 10-50 ÄlmhultSverige © BISNODE 201616

17 2016-02-22 God konkurrenskraft för samtliga storleksklasser 10-50 anställda >100 anställda © BISNODE 2016 51-100 anställda 0-9 anställda 17

18 BRANSCHERNA 2016-02-22© BISNODE 201618

19 2016-02-22 Not: Alla branscher med fler än 73 anställda © BISNODE 201619

20 2016-02-22 Not: Alla branscher med fler än 55 anställda © BISNODE 201620

21 2016-02-22 God konkurrenskraft för alla branscher förutom Metallvaruindustri, Besöksnäring och Areell näring © BISNODE 2016 Företagstjänster Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 30 msek 21

22 2016-02-22 Störst ökning av antal anställda inom FoU, Byggnadsindustri och Företagstjänster I Trävaruindustrin minskar antalet anställda mest, följt av Media, Hälso/Sjukvård och Logistik/Transport Störst ökning av antal anställda inom FoU, Byggnadsindustri och Företagstjänster I Trävaruindustrin minskar antalet anställda mest, följt av Media, Hälso/Sjukvård och Logistik/Transport © BISNODE 2016 Detaljhandel Partihandel Verkstadsindustri Företagstjänster Fastigheter Media Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 30 msek FoU Tillväxt i FV och anställda: Mycket stor 22

23 2016-02-22 Störst ökning av antal företag inom IT- & Telekom och Media Partihandel, Metallvaruindustri, Logistik/Transport och Trävaruindustri minskar i antal företag Störst ökning av antal företag inom IT- & Telekom och Media Partihandel, Metallvaruindustri, Logistik/Transport och Trävaruindustri minskar i antal företag © BISNODE 2016 Detaljhandel Partihandel Metallvaru- industri Byggnadsindustri Företagstjänster Fastigheter Besöksnäring Trävaruindustri Media Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 30 msek 23

24 2016-02-22 Genomgående mycket god konkurrenskraft Tillväxt i förädlingsvärde: +79% Tillväxt i antal anställda: +42% Tillväxt i antal företag: +32% (+16 företag netto) Genomgående mycket god konkurrenskraft Tillväxt i förädlingsvärde: +79% Tillväxt i antal anställda: +42% Tillväxt i antal företag: +32% (+16 företag netto) © BISNODE 201624

25 2016-02-22 Genomgående god konkurrenskraft Tillväxt i förädlingsvärde: +85% Tillväxt i antal anställda: +96% Tillväxt i antal företag: +31% (+15 företag netto) Genomgående god konkurrenskraft Tillväxt i förädlingsvärde: +85% Tillväxt i antal anställda: +96% Tillväxt i antal företag: +31% (+15 företag netto) © BISNODE 201625

26 2016-02-22 Mycket god konkurrenskraft under hela perioden Tillväxt i förädlingsvärde: +36% Tillväxt i antal anställda: +25% Tillväxt i antal företag: +32% (+21 företag netto) Mycket god konkurrenskraft under hela perioden Tillväxt i förädlingsvärde: +36% Tillväxt i antal anställda: +25% Tillväxt i antal företag: +32% (+21 företag netto) © BISNODE 201626

27 2016-02-22 Mycket god konkurrenskraft under hela perioden Tillväxt i förädlingsvärde: +37% Tillväxt i antal anställda: +22% Tillväxt i antal företag: +33% (+21 företag netto) Mycket god konkurrenskraft under hela perioden Tillväxt i förädlingsvärde: +37% Tillväxt i antal anställda: +22% Tillväxt i antal företag: +33% (+21 företag netto) © BISNODE 201627

28 2016-02-22 Varierande konkurrenskraft under perioden, svag 2009 och god 2014 Tillväxt i förädlingsvärde: +48% Tillväxt i antal anställda: +2% Tillväxt i antal företag: 0 företag netto Varierande konkurrenskraft under perioden, svag 2009 och god 2014 Tillväxt i förädlingsvärde: +48% Tillväxt i antal anställda: +2% Tillväxt i antal företag: 0 företag netto © BISNODE 201628

29 ÅLDERSKLASSER 2016-02-22© BISNODE 201629

30 God konkurrenskraft för samtliga åldersklasser 11-20 år > 20 år 4-10 år 2016-02-22© BISNODE 201630

31 BRANSCHBALANS 2016-02-22 Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att ”växa med industrin”. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt. © BISNODE 201631

32 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 2016-02-22 År 2014 är den Företagsstödjande sektorn i Älmhult större och den Tillverkande sektorn mindre jämfört med 2009. © BISNODE 201632

33 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 2016-02-22 Utan IKEA-bolagen är den Företagsstödjande sektorn i Älmhult mindre. © BISNODE 201633

34 ARBETSMARKNADSDATA 2016-02-2234© BISNODE 2016

35 2016-02-22© BISNODE 201635 Kvoten säger hur många unga (0-19) och äldre (>64) som finns i förhållande till de som är i åldern 20-64. Ju lägre desto mer gynnsamt ur ett försörjningsperspektiv. I Älmhult finns en mindre andel av befolkningen som står för försörjningen jämfört med Riket. Kvoten säger hur många unga (0-19) och äldre (>64) som finns i förhållande till de som är i åldern 20-64. Ju lägre desto mer gynnsamt ur ett försörjningsperspektiv. I Älmhult finns en mindre andel av befolkningen som står för försörjningen jämfört med Riket.

36 2016-02-22© BISNODE 201636 Andelen unga i Älmhult är relativt konstant under perioden och är högre än Riket Högst andel unga har Stenungsund, lägst andel finns i Ljungby Andelen unga i Älmhult är relativt konstant under perioden och är högre än Riket Högst andel unga har Stenungsund, lägst andel finns i Ljungby

37 2016-02-22© BISNODE 201637 Andelen äldre ökar för Riket och för samtliga kommunerna i studien Andelen äldre i Älmhult är högre än för Riket Högst andel äldre finns i Osby Andelen äldre ökar för Riket och för samtliga kommunerna i studien Andelen äldre i Älmhult är högre än för Riket Högst andel äldre finns i Osby

38 VILKA ÄR NI I ÄLMHULT? 2016-02-22© BISNODE 201638

39 ÄventyrarenLivsnjutarenHumanisten Organisatören Den trygga Den lojala Intraprenören Den belåtna Entreprenören Elitisten 2016-02-22© BISNODE 201639 Hur ser det ut hos er? Vi ser på; Förändringsbenägna kontra konservativa Globala kontra lokala Kollektivistiska kontra individualistiska Optimalt för en förändring i näringslivet är många som är förändringsbenägna, globala i sitt tänkande och agerar kollektivistiskt Hur ser det ut hos er? Vi ser på; Förändringsbenägna kontra konservativa Globala kontra lokala Kollektivistiska kontra individualistiska Optimalt för en förändring i näringslivet är många som är förändringsbenägna, globala i sitt tänkande och agerar kollektivistiskt

40 ÄventyrarenLivsnjutarenHumanisten Organisatören Den trygga Den lojala Intraprenören Den belåtna Entreprenören Elitisten 2016-02-22© BISNODE 201640 Flest Intraprenörer och Entreprenörer i Älmhult Minst antal Organisatörer, Äventyrare och Livsnjutare Flest Intraprenörer och Entreprenörer i Älmhult Minst antal Organisatörer, Äventyrare och Livsnjutare

41 PERSONAS 2016-02-22© BISNODE 201641 Andelen förändringsbenägna i Älmhult är något lägre än Riket, dock närmare 50% Andelen konservativa är högre jämfört med riket Det finns fler förändringsbenägna i Älmhult jämfört med andelen konservativa. Andelen förändringsbenägna i Älmhult är något lägre än Riket, dock närmare 50% Andelen konservativa är högre jämfört med riket Det finns fler förändringsbenägna i Älmhult jämfört med andelen konservativa. Andelen förändringsbenägna är 48% och andel konservativa är 36% i Älmhult 16% är varken förändringsbenägna eller konservativa Andelen förändringsbenägna är 48% och andel konservativa är 36% i Älmhult 16% är varken förändringsbenägna eller konservativa

42 2016-02-22© BISNODE 201642 Stenungsund Sverige Älmhult Växjö LjungbyOsbyFalkenbergMjölby Älmhult har lägre andel globala, kollektivistiska och förändringsbenägna jämfört med Sverige Älmhult har en högre andel förändringsbenägna än de flesta benchmarking-kommunerna Älmhult har lägre andel globala, kollektivistiska och förändringsbenägna jämfört med Sverige Älmhult har en högre andel förändringsbenägna än de flesta benchmarking-kommunerna Stenungsund Sverige Älmhult Växjö LjungbyOsbyFalkenbergMjölby Stenungsund Sverige Älmhult Växjö LjungbyOsbyFalkenbergMjölby

43 2016-02-22© BISNODE 201643 Högst utbildningsnivå har Växjö (högre än Riket) följt av Stenungsund och Älmhult

44 2016-02-22© BISNODE 201644 Älmhult är delvis beroende av inpendling för att täcka kompetensbehovet Älmhult har 47% antal jobb som kräver högre utbildning men bara 28% som har längre utbildning. Vi har alltså ett kompetensgap på -19% dvs det finns inte lokal arbetskraft till alla yrken i kommunen.

45 IN- OCH UTPENDLING I ÄLMHULTS KOMMUN 2014 2016-02-2245 Älmhult har en relativt hög inpendling Utpendlingen är relativt liten Dagbefolkningen är större än nattbefolkningen Älmhult har en relativt hög inpendling Utpendlingen är relativt liten Dagbefolkningen är större än nattbefolkningen © BISNODE 2016

46 SAMMANFATTNING Näringslivet i Älmhult har god konkurrenskraft under perioden Tillväxt i förädlingsvärde och anställda ligger i nivå med riket, dock något låg företagstillväxt God konkurrenskraft för de flesta branscher. God jobbtillväxt i absoluta tal i Företagstjänster, Detaljhandel och Bygg, snabbast ökning inom Bygg, Företagstjänster och Besöksnäring. Andelen unga sjunker, andelen äldre ökar något Kompetensgap -19%, dvs det finns inte lokal arbetskraft för alla yrken Viss utpendling och relativt hög inpendling 2016-02-22© BISNODE 201646 Observationer

47 SAMMANFATTNING Stöd mindre och medelstora företag så att de kan fortsätta växa och anställa. Fortsatt nära samarbete med de stora arbetsgivarna, träffa beslutsfattare med fokus på vad som gör det attraktivt att stanna i kommunen. Stimulera nyföretagande samt identifiera och minimera eventuella hinder för etablering. Allt från tillgång av lokaler och mark till effektiviteten i kommunens interna administration och beslutsfattanden. Värna branscher som växer såsom Företagstjänster, Besöksnäring och Bygg Undanröj eventuella tillväxthinder för företagsstödjande näringar och ortstjänster, både de som skapar ”enklare jobb” och de som skapar mer kunskapsintensiva jobb Fortsätt utveckla och etablera företagsnätverk samt forum för inspiration och affärsutveckling. Fortsätt värna den tillverkande industrin. Relativt högt kompetensgap kombinerat med relativt låg arbetslöshet och inflyttning tyder på fortsatt beroende av inpendling. Viktigt att fortsätta utveckla en fungerande infrastruktur för effektiv pendling En fin tillväxttakt i sysselsättning, men något låg företagstillväxt. Relativt stort beroende av inpendling. Hur skapa möjligheter att på sikt öka inflyttningen? Fortsätt etablera och utveckla relationer och samarbete med närliggande lärosäten. 2016-02-22© BISNODE 201647 Inpendlingskommun eller inflyttningskommun eller både och? Frågeställningar och utmaningar

48 2016-02-22© BISNODE 201648


Ladda ner ppt "ANALYS AV NÄRINGSLIVET OCH ARBETSMARKNAD I ÄLMHULT KOMMUN 2009-2014 Magnus Johansson Mina Mashouri Miriam Kuflu 2016-03-22."

Liknande presentationer


Google-annonser