Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Beslutsstöd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Beslutsstöd."— Presentationens avskrift:

1 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Beslutsstöd

2 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län PRESENTATION Vilka är vi egentligen? ** 2

3 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Dagens innehåll Ca tider: 9.00 -12.00 Bakgrund, begrepp och (L)ABCDE samt beslutsstöd 9.45 -10.00 Fika 12.00 -13.00 Lunch på egen hand 13.00 -15.30 SBAR och patientfall (inkl. paus för fika på eftermiddagen) 3

4 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Åhh nej inte ett papper till… Jag som jobbat så länge behöver inget papper för att se om nån är sjuk.. Ska jag behöva släpa med mig en massa ny utrustning nu.. Har ni tänkt…? Vi håller väl inte på med akutsjukvård. Räknas inte min kliniska blick och min erfarenhet längre... Hur ska jag hinna göra allt innan ambulansen kommer.. När ambulansen kommer så gör dom ju ändå sin bedömning Känner ni igen något av detta? *4

5 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Har ni tänkt…? Åhh nej inte ett papper till… Nytt papper men inte nytt arbetssätt Strukturerad dokumentation istället för kladdpapper Finns både som app och löspapper Underlättar vid överrapportering Fördelar med att ha dokumenterade beslut 5

6 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Har ni tänkt…? Jag som jobbat så länge behöver inget papper för att se om nån är sjuk.. Det vet vi att ni inte behöver, men struktur är inte skadligt Den kliniska blicken har fortfarande sista ordet Beslutfattade enligt denna modell får inte överprövas av annan vårdgivare Ett dokumenterat beslut har mer tyngd om något skulle hända Likartat arbetssätt genom hela vårdkedjan * 6

7 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Har ni tänkt…? Vi håller väl inte på med akutsjukvård Nej, men ni träffar akut sjuka människor Kompetensutveckling och att tillvarata sjuksköterskans hela kompetensområde Fördelar att alla vårdgivare pratar samma språk Nej, men ni träffar akut sjuka människor Kompetensutveckling och att tillvarata sjuksköterskans hela kompetensområde Fördelar att alla vårdgivare pratar samma språk 7

8 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Har ni tänkt…? Räknas inte min kliniska blick och min erfarenhet längre... Jo, den har till och med sista ordet Undersökningar visar att sjuksköterskans kompetens tillvaratas ännu mer efter införandet av beslutsstödet Inte ”istället för” utan ”i kombination med” klinisk blick En trygghet för nyare sjuksköterskor som ännu inte litar på sin kliniska blick * 8

9 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Har ni tänkt…? När ambulansen kommer så gör dom ju ändå sin bedömning Beslutsstödets utfall ska följas Samma arbetsmodell kring den sjuka människan ger samverkansvinster Inte längre behov av två bedömningar 9

10 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Bakgrund Beslutsstödet Är ett verktyg för ssk inom kommunal vård och omsorg Ska användas när den enskildes hälsotillstånd försämras Ger stöd för var den fortsatta vården ska bedrivas * 10

11 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Syftar till att strukturera bedömningen av den sjuka människan och optimera vårdnivån Säkrar informationsöverföringen till nästa vårdgivare *11

12 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Funkar det då? 12

13 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Lite statistik 13

14 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Antalet återkommande inom en vecka från utskrivning minskar med ca 25% 14

15 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Vad är det vi pratar om? 15

16 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Vilken slutsats kan vi dra av det här? Fler av patienterna som inkom till Akm var ”sjukare” (högre triagerade) Minskad risk för oplanerad återinläggning Bättre information till distriktsläkarna samt till akutmottagningen Leder till en ökad användning av kompetens som finns hos sjuksköterskan * 16

17 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Patienten blir omhändertagen på optimal vårdnivå Skapar trygghet i bedömningen både för sjuksköterskan anhörig och patienten Genomför en tydlig strukturerad bedömning, alla gör lika Enklare att dokumentera och följa upp Kvalitetssäkring av utförd insats *17 Vilken slutsats kan vi dra av det här?

18 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Begreppsförklaring * 18

19 Beslutsstöd Visam Verktyg för SSK i kommunal vård och omsorg Används när ett hälsotillstånd hastigt försämras Checklista som ger stöd för fortsatt vård Syftet är att göra bedömningen strukturerad Vård på optimal vårdnivå Säkrad informationsöverföring * 19

20 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Begreppet vitala funktioner Vad är vitala funktioner? Funktioner som är helt avgörande för en individs överlevnad. Andning - Cirkulation - Medvetande AF - SpO 2 - (O 2 ) HF - BT - Temp RLS Vitala parametrar 20

21 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län ABCDE Initial bedömning enligt (L) ABCDE L: Livsfarligt läge Bedömning hur farlig en olycksplats är A: Airway Luftväg med halsrygg B: Breathing Andning C: Circulation Cirkulation D: Disability Funktionsbortfall E: Environment/Exposure Yttre påverkan, klä av patient, omgivningen (varmt rum, filtar etc) 21

22 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Algoritm Initialt omhändertagande enligt algoritm En algoritm är en metodisk och exakt beskrivning av hur man löser ett problem13 * 22

23 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Hypoxi Hypoxi innebär en inadekvat syrgaskoncentration i vävnaden trots tillräcklig syrgastillförsel. ** 23

24 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Dyspné Andnöd (dyspné) är en vanlig och subjektiv upplevelse. * 24

25 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län BAS 25

26 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län RLS-85 26

27 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Palliativ vård Definition enligt Socialstyrelsen: Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående. * 27

28 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län SBAR Situation Bakgrund Aktuellt tillstånd - status Rekommendation - åtgärd Bristande kommunikation är en av de vanligaste orsakerna till att det blir fel i vården. SBAR är ett sätt att lämna och ta emot viktig information strukturerat och snabbt. *28

29 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län L – ABCDE 29

30 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län (L) - A B C D E Principen att omhänderta patienter enligt ABCDE handlar om att systematiskt ta hand om det viktigaste först och att fastställa allvarlighetsgraden i situationen. 30

31 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län L – Livsfarligt läge Hot och risker förekommer i alla delar av vården: Akutsjukvård Ambulanssjukvård Psykiatri Vård av personer med missbruk Vård av äldre Vård av personer med demenssjukdom 31

32 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län L – Livsfarligt läge Du som är på plats för att bistå med hjälp, ska först se till att du själv inte hamnar i en situation där du utsätts för fara. Du ska alltid prioritera din egen säkerhet före den drabbade! Skapa lugn samt uppträd inte provocerande! Gör alltid en avvägning om du kan klara av situationen. 32

33 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län L – Livsfarligt läge Den drabbade kan befinna sig i omedelbar närhet av fara och kräver omedelbar förflyttning eller annan åtgärd för att förhindra ytterligare skada. Exempel på Livsfarliga lägen kan vara; Risk för brand eller exponering av retande gaser Elektricitet Hotfull eller våldsam patient/anhörig Suicidförsök Hot mot vitala funktioner etc. 33

34 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län A – Airway Andningen Luft förflyttas in i och ut ur lungorna i tillräcklig mängd för att bibehålla en lämplig nivå av syre i blodet. Respirationen Gasutbytet i alveolerna. CO2 från blodet vädras ut i utandningsluften och O2 diffunderar in i blodet, binds till hemoglobin och transporteras ut i kroppen. * 34

35 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län A – Airway Orsaker till hypoxi Problem i luftvägarna Problem i lungorna med gasutbytet Problem med hjärta och cirkulation *35

36 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Vad händer vid hypoxi? Andningsfrekvensen ökar Hjärtfrekvensen ökar Cyanos i hud och slemhinnor * 36

37 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län A- Airway Luftvägen, finns något hinder för luftens väg in i eller ut ur lungorna? När vi hälsar på patienten får vi ett snabbt svar, talar patienten är luftvägen fri. 37

38 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Skapa fri luftväg Handen på pannan, två fingrar under hakan och böj huvudet bakåt Käkvinkellyft Haklyft Titta efter blödning, kräkning, främmande kropp Plocka bort sånt som kan blockera luftvägen (matrester, löständer) 38

39 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Glöm inte halsryggen! Vid risk för nack- eller ryggskada ska patienten inte förflyttas. Nacken stabiliseras för att undvika rörelse av denna! 39

40 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län B- Breathing Kontrollera att patienten andas. Om ingen andning finns eller agonal andning – Starta HLR Om patienten andas. HUR andas patienten? Ger patientens andning tillräcklig mängd syre till kroppens vävnader? 40

41 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Se Lyssna Känn Cyanos Apikal eller basal andning Asymmetriska andningsrörelser/ hjälpmuskler/ indragningar Andningsfrekvens >25 eller <8 Andningscykel Andningsljud Auskultera lungorna Palpera bröstkorgen Saturation = eller >92% Vid känd KOL = eller >88% 41

42 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Saturationsmätare Läser av hur många procent av hemoglobinet som har syrgasmolekyler bundet till sig Vid hypoxi är det brist på syrgasmolekyler och hemoglobinet blir inte mättat med syrgasmolekyler och syrgasmättnaden – saturationen blir låg *42

43 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Felkälllor vid saturationsmätning Proben sitter dåligt Starkt ljus Nagellack Perifer kyla Kolmonoxidförgiftning * 43

44 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Cirkulation Det kardiovaskulära systemet * 44

45 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län C - Cirkulation Cirkulationssvikt Chock = bristande vävnadsperfusion De metabola behoven/kraven är större än tillgången. * 45

46 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län C - Cirkulation Tidiga tecken är: Andningen Puls Huden (blek, kallsvettig) Sena tecken är: Blodtryck CNS *46

47 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län C - Cirkulation Olika typer av chock: Hypovolem chock (Blödningschock, dehydrering) Kardiogen chock (Sviktande/bristande pumpförmåga) Distributiv chock (Septisk chock/toxisk chock, Neurogen chock) 47

48 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län C - Cirkulation Hypovolem chock innebär en minskad cirkulerande volym. Exempelvis: Förlust av helblod eller Dehydrering 48

49 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län C - Cirkulation Patienten dör för att den cirkulerande volymen blir för liten, inte för att Hb är för lågt. Behandlingen initialt är vätska. 49

50 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län C - Cirkulation Kardiogen chock innebär bristande pumpförmåga. Mortalitet 60-90 % *50

51 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län C - Cirkulation Behandling av kardiogen chock är helt beroende på den bakomliggande orsaken. *51

52 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län C - Cirkulation Distributiv chock innebär en felaktig fördelning/ placering av vätska. Exempelvis: Sepsis (infektion) eller Anafylaxi (allergi) * 52

53 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län C - Cirkulation Septisk chock är akut cirkulationssvikt i kombination med hypotension och generell organsvikt. 53

54 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län C - Cirkulation Tecken på sepsis är akut insjuknande med: Sjukdomskänsla Frossa och feber Andningspåverkan Konfusion Smärta 54

55 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län C - Cirkulation Upptäck sepsis med hjälp av: BAS 90-30-90 Blodtryck, systoliskt < 90 mmHg Andningsfrekvens > 30 /minut Saturation < 90 % 55

56 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län C - Cirkulation Behandling av septisk chock: Snabb handläggning med infarter, vätska och antibiotika. Komplettera med syrgas. 56

57 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län C - Cirkulation Anafylaktisk chock är en livshotande överkänslighetsreaktion som påverkar flera organ i kroppen. *57

58 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län C - Cirkulation Symtom på anafylaxi/allergisk reaktion startar oftast inom 2-15 minuter. Symtomen är: Klåda, urticaria Svullnad (angioödem) Buksmärta, kräkningar, diarré Yrsel Andningspåverkan *58

59 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län C - Cirkulation Olika stadier av anafylaxi: Initialt ↓ Progress ↓ Chock * 59

60 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län C - Cirkulation Behandling av anafylaxi: Inhalation/injektion Adrenalin Antihistaminer (ex Tavegyl) Steroider (ex Betapred) * 60

61 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län D – Disability/Neurologi Svenska: ”funktionsnedsättning”, alltså neurologisk funktion 61

62 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län D – Disability/Neurologi Bedömning av vakenhetsgrad görs enligt ”RLS” (Reaction Level Scale) 62

63 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län D – Disability/Neurologi RLS-85 RLS 1 Vaken. RLS 2 Slö eller oklar. RLS 3 Mycket slö eller oklar. ------------------------------ Gräns för medvetslöshet --------------------------- RLS 4 Medvetslös. Lokaliserar. RLS 5 Medvetslös. Undandragande RLS 6 Medvetslös. Böjrörelse. RLS 7 Medvetslös. Sträckrörelse. RLS 8 Medvetslös. Ingen reaktion. 63

64 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län D – Disability/Neurologi Vår uppgift är att i första hand bedöma: Fullt vaken Slö eller oklar Medvetslös 64

65 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län D – Disability/Neurologi Orsakerna till medvetandepåverkan/ sänkt vakenhetsgrad kan vara många: M= Meningit eller sepsis I= Intoxikation D= Diabetes A= Andningsinsufficiens S= Subarach- eller subduralblödning 65

66 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län D – Disability/Neurologi Stroke är blödning eller propp i hjärnan. Varje år drabbas ca 30 000 personer i Sverige av stroke. * 66

67 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län D – Disability/Neurologi Akut insjuknande och något av följande symtom: A = Ansikte K = Kroppsdel U = Uttal T = Tid *67

68 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län D – Disability/Neurologi Åtgärder vid stroke: Tidigt igenkännande och larm Omhändertagande enligt ABCDE * 68

69 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län E - Exponering Undersök hela personen från topp till tå. En s.k. helkroppsundersökning. Glöm ej baksidan! Känn och kläm igenom hela kroppen för att eventuellt upptäcka skador eller tecken på skada hos den drabbade. 69

70 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län E - Exponering Börja undersökningen från huvudet och gå ner mot fötterna. Palpera armar, axlar, thorax, buk, höfter och ben. Notera eventuella skador och bedöm om de behöver behandlas omedelbart. Leta efter eventuella hudförändringar, tex. petekier, utslag, nya sår eller infekterade sår. 70

71 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län E - Exponering Skydda patienten mot nedkylning. Skydda patienten mot hårt underlag för att undvika trycksår. 71

72 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Beslutsstöd 72

73 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län https://youtu.be/hsTT69L4xc0 73

74 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Så här använder du beslutsstödet Beslutsstödet är utformat som en checklista * 74

75 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Finns ställningstagande till palliativ vård med tillräckliga ordinationer för symtomlindring i hemmet? Om frågan besvaras med nej. Följ då beslutsstödets flöde. * 75

76 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Kontrollera samtliga vitalparametrar A,B,C,D och E enligt beslutsstödet: när samtliga parametrar är kontrollerade, följ flödet vidare. *76

77 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Nästa steg är att bedöma orsaken till den upplevda försämringen: Bedömt tillstånd enligt sjuksköterskan, finns också nytillkomna symtomenligt det högra fältet. Utifrån kontaktorsaken. *77

78 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Nu ska du som sjuksköterska sammanfatta din bedömning: *78

79 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Finns särskilda läkemedel att ta hänsyn till t.ex Waran, Eliquiz m.fl, Methotrexate eller andra immunosupprimerande läkemedel? Ja eller Nej * 79

80 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Nu till sista delen av beslutsstödet, rapportering enligt SBAR. * *80

81 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län https://youtu.be/KvRYd8U7qGY 81

82 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län SBAR * 82

83 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Situation Bakgrund Aktuellt tillstånd Rekommendation * 83

84 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Varför SBAR? Förebygga missförstånd och vårdskador * 84

85 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Fler användningsområden Muntlig och skriftlig kommunikation Dialogen mellan personal, patienter och deras närstående Samtliga yrkeskategorier i vården och alla vårdverksamheter kan använda SBAR 85

86 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Brist i kommunikation orsakar tillbud och händelser Stor mängd kritisk information om enskilda patienter överförs. Patientsäkerheten hotas vid bristande kommunikation Fler användningsområden 86

87 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län S – Situation Fakta som ska rapporteras under S är: ditt namn och din titel vilken avdelning/verksamhet du ringer från patientens namn patientens ålder och eventuellt även personnummer vad problemet är * 87

88 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län B – Bakgrund I bakgrunden ska mottagaren få en kortfattad sammanställning av relevant sjukdomshistorik (diagnos, utredningar och behandlingar) Förbered detta genom att före samtalet göra en kort sammanfattning av den historik, som du anser är relevant för det aktuella problemet. 88

89 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Exempel: Patientens diagnos är... Patienten utreds för... Patientens behandlas för... 89

90 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län A - Aktuellt tillstånd Rapportera till exempel vitalparametrar Eventuella förändringar i patientens tillstånd som tillkommit efter tidigare undersökningar eller kontakter. Säg vad du tror problemet är. *90

91 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Exempel: Patientens status är... Problemet verkar bero på... (infektion/neurologiskt/respiratoriskt). Jag vet inte vad problemet är men jag känner mig orolig... * 91

92 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län R – Rekommendation Ska mottagaren komma direkt och i så fall varför? Behöver nya prover tas eller undersökningar göras? Ska någon behandling ges? Exempel: Jag vill att du... 92

93 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Om återkoppling från mottagaren medför ordination på till exempel provtagning, kontroll och/eller behandling – ställ följdfrågorna: Hur ofta ska jag... ? Hur länge... ? När ska jag ta kontakt igen? Innan kommunikationen avslutas – ställ frågorna: Finns fler frågor? är vi överens? SBAR kommunikationen är avslutad när både sändare och mottagare har bekräftat åtgärden. 93

94 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam kommunikationsstruktur Skapar förutsättningar för att fokusera på det viktigaste i budskapet Öka patientsäkerheten genom att hela personalens kompetens tas till vara. * 94

95 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Att tänka på vid kommunikation med SBAR Innan du tar kontakt: Bedöm patientens vitala parametrar enligt Beslutstödet Bestäm vem det är relevant att kontakta. Om patienten har hotade vitala funktioner – LARMA DIREKT *95

96 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Statistik Upplevelsen att man har tillräcklig information ökar med ca 40% 96

97 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Patientfall 97

98 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län https://youtu.be/yR0lWICH3rY

99 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län TACK! Powerpointmaterial och beslutsstöd: http://www.vardriktlinjer.se/sv/mestsjukaaldre/STARKA- VARDKEDJAN/Beslutsstod/ http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Befolkning-och-valfard/Vard- Omsorg/Kunskapsutveckling-socialtjansten/Aldrehttp://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Befolkning-och-valfard/Vard- Omsorg/Kunskapsutveckling-socialtjansten/Aldre/ SBAR: Korten finns att beställa på Sveriges kommuner och landsting. Finns här för nedladdning och beställning: http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/sbar-kort.html Visam: www.visamregionorebro.se 99

100 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län Kontakt: Therese Burman Samordnare äldrefrågor och Regional utvecklingsledare äldre therese.burman@rfkl.se Ann-Katrin Wilhelmsson Äldresamordnare Landstinget ann-katrin.wilhelmsson@ltkalmar.se 100


Ladda ner ppt "Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Beslutsstöd."

Liknande presentationer


Google-annonser