Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional Digital Agenda för Gotland. Bakgrund och syfte En digital agenda för Sverige, november 2013 Konkretisering av EU:s mål för Europa Syftet med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional Digital Agenda för Gotland. Bakgrund och syfte En digital agenda för Sverige, november 2013 Konkretisering av EU:s mål för Europa Syftet med."— Presentationens avskrift:

1 Regional Digital Agenda för Gotland

2 Bakgrund och syfte En digital agenda för Sverige, november 2013 Konkretisering av EU:s mål för Europa Syftet med den nationella agendan är att samla alla pågående aktiviteter i en horisontellt sammanhållen strategi för att ta tillvarata de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag

3 Länsstyrelsen och Region Gotland undertecknade en avsiktsförklaring att ta fram en Regional Digital Agenda för Gotland, RDA, juli 2012. Arbetet drivs och hålls ihop av Länsstyrelsen och Region Gotland. Syftet med agendan är att skapa en strategi och handlingsplan för att på ett effektivt sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

4 Mål I bred samverkan mellan offentligheten och organisationer, företag och medborgare, ta fram en RDA inom följande områden: 1. Digitalt stött företagande 2. e-tjänster 3. Bredband 4. Digital fritid, kultur, idrott 5. e-hälsa 6. Ökad IT-användning 7. Digitalt stödd utbildning 8. Digitalt stödd samhällsplanering

5 Tidsplan December 2014förslag till RDA färdigt Årsskiftet 2014-2015hearing med de som har deltagit i processen Mars 2015fastställande av RDA

6 Referensgruppen Det regionala partnerskapets bredd intressant Kan bidra med olika idéer kring hur RDA kan underlätta samarbete, företagande, kontakter och utvecklingsmöjligheter De åtta målområdena kommer att drivas i form av åtta arbetsgrupper - förhoppning om deltagande från er och andra

7 Digitalt stött företagande Förbättra kunskaperna kring hur man kan dra nytta av det digitala nätets möjligheter till: - distansarbete - etablering av nya typer av företag - utveckla nya typer av tjänster - nå nya marknader Sofia Nordström Johan Gråberg

8 e-tjänster - Vilka typer av e-tjänster skulle ni gärna vilja se att andra utvecklar? - Vilka typer av e-tjänster skulle ni kunna tänka er att själva utveckla? Hans Lyttkens

9 Bredband - Gotland ligger bland de främsta när det gäller utbyggnad - Uppdaterad bredbandsstrategi tas fram av RG/Lst - Utveckling av mobila nät och hotspots/WLAN Anne Ståhl Mousa

10 Digital fritid, kultur, idrott - Erfarenheter och idéer från socknarna - Separat projekt med uppstart 24 april – i samarbete med GI, Bildningsförbundet och socknarna Gunilla Lexell

11 e-hälsa - Huvuddelen av arbetet drivs på nationell nivå - Intresse inom gotländska vården att ta fram egna tjänster inom vård och omsorg Öystein Berge

12 Ökad IT-användning - Digitala innanförskapet - Delvis fortsättning på bibliotekens arbete, bland annat inom Digidelprojektet - Brett idéarbete på gräsrotsnivå krävs för att hitta möjligheter Anne Ståhl Mousa

13 Digitalt stödd utbildning - Skolan ökar användningen av hjälpmedel och nyttjandet av digitala tjänster - Campus Gotland avser att placera en del av utbildningen kring digitala tjänster på ön - Spelutbildning, konstutbildning – inspiration och kunskap Rolf Andersson

14 Digitalt stödd samhällsplanering - Hur ökar vi delaktigheten i samhällsplaneringen? - Hur kan fler få tillgång till lättförståeliga (och sammanförda) digitala kartor (GIS) i planeringsarbetet? Märta Syrén, tf Susanne Appelquist

15 Hänsyn ska tas till: - miljö, klimat och energi - mänskliga rättigheter, perspektiv såsom jämställdhet, mångfald, funktionsnedsättningar - RDA:n ska ingå i framtida regionala utvecklingsstrategin (RUS)

16 Uppdraget - Varje arbetsgrupp förväntas ta fram en handfull prioriterade insatser inom sitt område - Ta fram förutsättningarna - Rangordna - Vem som skall ansvara för arbetet - Hur det skall genomföras - Förslag på finansiering Allt ska vara kortfattat beskrivet, helst i punktform.

17 Digitalt näringsliv Sofia Nordström Johan Gråberg 2. e-tjänster Hans Lyttkens 4. Digital fritid, kultur, idrott Gunilla Lexell 5. e-hälsa Öystein Berge 3. Bredband 6. Ökad IT-användning Anne Ståhl Mousa 7. Digitalt stödd utbildning Rolf Andersson 8. Digitalt stödd samhällsplanering Märta Syrén 1. Digitalt stött företagande Sofia Nordström, Johan Gråberg


Ladda ner ppt "Regional Digital Agenda för Gotland. Bakgrund och syfte En digital agenda för Sverige, november 2013 Konkretisering av EU:s mål för Europa Syftet med."

Liknande presentationer


Google-annonser