Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Centrum för byggeffektivitet, KTH Seminarium 24 november 2015 Mårten Lindström, More10 AB Tina Karrbom-Gustavsson, KTH Rikard Espling, Skanska Björn Beskow,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Centrum för byggeffektivitet, KTH Seminarium 24 november 2015 Mårten Lindström, More10 AB Tina Karrbom-Gustavsson, KTH Rikard Espling, Skanska Björn Beskow,"— Presentationens avskrift:

1 Centrum för byggeffektivitet, KTH Seminarium 24 november 2015 Mårten Lindström, More10 AB Tina Karrbom-Gustavsson, KTH Rikard Espling, Skanska Björn Beskow, NCC Lennart Andersson, Q-Gruppen Ulrika Sarvik, Locum C entrum för Byggeffektivitet Process – Produktion – Logistik

2 Forskning och utveckling

3 Finns ett behov?

4 Minska kostnaderna Bygga snabbare och mer Bibehållen kvalitet Säkrare byggen Krav på effektivisering

5 Projekttriangel KvalitetKostnad Tid

6 Vad och när kan vi påverka?

7 Finns ett behov?

8 C entrum för Byggeffektivitet Process – Produktion – Logistik Möjlighet att påverka! Behovsstyrd forskning och utveckling Informationshantering Arbetsmiljö och säkerhet Grund- utbildning Uppdragsutbildning Produktions- och processmetodik Inköp och Logistik Plattform för samverkan

9 Bakgrund Investeringar för 350 miljarder/år Produktions- och logistikfrågor saknas inom forskning och högre utbildning Satsningar inom KTH/Industriell Produktion för ”fast industri” har bidragit till den svenska industrins konkurrenskraft God utveckling inom KTH för Projektledning, IT-stöd mm - tydlig koppling till byggproduktion är önskvärt

10 Uppdraget – förutsättningar för satsning på byggproduktion och bygglogistik? Metod – Intervjuer och informationssökning sommar 2013 – Seminarier med branschföreträdare sept och maj 2014 – Förslag juni 2014 Avgränsning – Husbyggnad, anläggning och installation, för såväl nybyggnad som ombyggnad – Fokus på byggproduktion (inkl. logistik), för att få kunskap att nyttja i t ex: – Projektering – Byggherre och program – Förvaltning

11 Byggproduktion och bygglogistik - prioriterat område KTH Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad - satsar resurser och kraftsamlar kompetens Nära samarbete akademi – näringsliv är en förutsättning Andra medverkande skolor inom KTH: Skolorna: Industriell Teknik och Management, Datavetenskap och Kommunikation, Teknik och Hälsa Viktigt med samarbeten med andra universitet Resultatet - övergripande

12 Resultatet - Vision Sverige ska ha en världsledande position inom byggproduktion och bygglogistik med ett vetenskapligt holistiskt perspektiv som gynnar hela branschen

13 Centrum för byggeffektivitet - syfte Skapa en plattform för samarbete mellan akademi och näringsliv Fokus på forskning och utveckling - ny kunskap för effektivare processer Forskningen ger värdefull input till grundutbildning och vidareutbildning

14 Fokus på byggproduktion och bygglogistik ‒Processeffektivitet ‒Arbetsmiljö och säkerhet ‒Effektiva och hållbara informationsprocesser och informationssystem ‒Integrationen mellan byggprocess och försörjningsprocess Breddning successivt mot byggherrefrågor ‒Beställarkompetens, upphandling, kravställning, projektledning, ledarskap Centrum för byggeffektivitet -fokus

15 Planering/ program ProjekteringByggproduktionFörvaltningRivning/ reinvestering Byggherre/ brukarkrav Fokus för Centrum för Byggeffektivitet Fokus/ämnesområden Arbetsmiljö/ säkerhetsfrågor Produktionsteknik/ processmetodik Informationshantering Inköp och byggplatslogistik

16 Bred förankring i omvärlden Nära samarbete och utbyte mellan intressenterna och KTH Forsknings- och utvecklingsprojekt Flera doktorander, gärna industridoktorander Resultat från projekt ska: – omsättas i praktiken – inkluderas i grundutbildningen Genomföra uppdragsutbildningar och konferenser tillsammans med näringslivet Öka attraktiviteten för forskarutbildning hos yngre i näringslivet Övergripande mål

17 Finansiering - förutsättningar Satsningen kräver extern finansiering – långsiktigt samarbete och finansieringsstöd från företag, organisationer, stiftelser ‒finansiering från sedvanliga forskningsfinansiärer ‒intäkter från uppdragsutbildning

18 SBUF anslag på 0,5 MSEK till uppbyggnads- och planeringsarbete KTH – ABE-skolan satsar kr för utvecklingsarbetet KTH – Fastigheter och byggande satsar 2,1 MSEK för forskning inom byggproduktion/bygglogistik KTH – centralt satsar 1 MSEK för seniorforskning Stockholms Byggmästareförening finansiering och engagemang i minst 5 år, en garant för branschens engagemang Finansiering

19 Finansiering – övrig extern Externt behov för centrumbildningen minst 2 MSEK/år Enskilda företag SEK/företag Avsiktsförklaringar tecknade med drygt 15 företag/organisationer om finansiering och bidrag med projekt och engagemang

20 Intressenter kan samarbeta med centret i sin egen marknadsföring Möjligheter till uppdragsutbildning Behovsstyrd forskning och utveckling – vi formulerar problemen tillsammans Påverka forskning och satsningar inom centret Exjobb och praktik Samverkan och utbyte med lärare och forskare Nyhetsbrev och uppdatering Event och aktiviteter tillsammans med KTH What´s in it for me?

21 På agendan just nu Styrelse utses Fyra arbetsgrupper etableras Föreståndare rekryteras Projekt definieras, prioriteras och finansieras – Samarbete statliga strategiska innovationsprogram – Annan statlig finansiering – Trafikverket, VINNOVA m fl – SBUF – Stiftelser och företag

22 På lite längre sikt Inrätta och etablera en professur ‒Avgörande för att skapa långsiktighet i forskningssatsningen ‒En tydlig och ambitiös forskningsprofil en förutsättning för att attrahera en skicklig forskare till professuren ‒Knytning till praktisk verksamhet en förutsättning för omvärldens intresse och stöd

23 Agenda 24 november Samling och kaffe Centrum för Byggeffektivitet - Syfte, bakgrund och nuläge 09.40Produktionsutveckling inom verkstadsindustrin Omvärldens förväntningar på Centrum för Byggeffektivitet 11.00Bygglogistik vid Linköpings Universitet 11.20Samverkan inom KTH och med andra lärosäten 11.40Idéer – workshop med gruppdiskussioner Sammanfattning, vad händer nu? Enkel lunch och avslutande diskussioner/mingel


Ladda ner ppt "Centrum för byggeffektivitet, KTH Seminarium 24 november 2015 Mårten Lindström, More10 AB Tina Karrbom-Gustavsson, KTH Rikard Espling, Skanska Björn Beskow,"

Liknande presentationer


Google-annonser