Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språkhistoria. Nästan alla våra ord i vårt språk har förändrats under tidernas lopp Inte konstigt då det har nötts och slipats av dagligt bruk i århundraden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språkhistoria. Nästan alla våra ord i vårt språk har förändrats under tidernas lopp Inte konstigt då det har nötts och slipats av dagligt bruk i århundraden."— Presentationens avskrift:

1 Språkhistoria

2 Nästan alla våra ord i vårt språk har förändrats under tidernas lopp Inte konstigt då det har nötts och slipats av dagligt bruk i århundraden Språket betecknar verkligheten omkring oss, och när den förändras så följer språket efter Orden har förändrats i stavning, uttal, böjning och betydelse…

3 8009001000120013001400150016001700180019002000 Runsvenska 800-1225 Äldre fornsvenska 1225-1375 Yngre fornsvenska 1375-1526 Äldre nysvenska 1526-1732 Yngre nysvenska 1732-ca1900 Vårt språks historia brukar delas in i följande perioder: Nusvenska 1900-

4 Runsvenska ca 800-1225 Under runsvensk tid användes svenska I skrift för första gången. Det alfabetet kallades för futharken. Runinskrifterna är oftast korta och innehåller många person- och ortnamn. De anger ofta att en sten rests till någons minne. Det fanns också ristare som reste runt och utförde arbeten mot betalning. Man brukade också rista slingrande mönster av olika djur och växter som dekoration. Stenarna sattes nästan aldrig på något riktigt gravfält. De flesta stenar hittas placerade på vackra ställen i naturen. I skandinavien finns de flesta runstenarna i Sverige, fler än 4000. Exempel på arvord är: ko, häst, mjölk, salt, huvud, ben, man, kvinna, barn, hus, åker, sol. Namn: Tor, Frej Ulv-Ulf, arn - Arne

5 Äldre fornsvenska ca1225-1375 På 1100-talet blev Sverige kristnat. Biskopar och präster tillsattes, kyrkor byggdes. Runorna ersattes av det latinska alfabetet. Äldre Västgötalagen från omkring 1225 blev den första boken på svenska med latinska bokstäver. I mitten av 1300-talet fick vi en lag för hela riket. Magnus Erikssons landslag. Svenskan började nu användas mer i skrift. Stavning: Ä-ljudet stavs med æ, bokstaven i används även för j.

6 Yngre fornsvenska ca 1375-1526 Många berättelser och legender översattes från latin och det har på så sätt bevarats många skrifter! Stavning: U ersätts ibland av W. Bokstäverna e,i,j,y används oregelmässigt. Många stavade efter sitt eget huvud och efter hur vackert det lät eller såg ut! med, medh, maed, met, maeth Den äldsta rimkrönikan, Erikskrönikan, skrevs ca 1330. Den handlar om fängslandet av hertigarna Erik och Valdemar vid Nyköping 1317. Tyska Hansan behärskade handeln i Östersjön. lånord: stad, fröken mynt. (Ekonomi, handel, hantverk, politik) Bibliska namn: Kristina, Katarina, Andreas, Mikael. Tyska/danska namn: Ebba, Henrik, Axel, Stig

7 Äldre nysvenska 1526-1732 GUSTAV VASAS BIBEL 1526 publicerades Nya Testamentet, Och hela biblen kom ut 1541. Stavning: Öök: häst, dragare Skalt du: skall du Tina gerning: dina gärningar Ey:ej, Gjordt: gjort, iord:jord Boktryckarkonsten – Bibeln trycktes i många exemplar – översättningen blev startskottet för utvecklingen av det moderna äldre nysvenska.

8 Yngre nysvenska 1732- ca 1900 År 1731 gav Olof von Dalin ut en tidskrift som kallades För Then sweänska Argus. Fransk kultur Gustav III Operan Dramaten Svenska Akademin I den skrev han på ett mycket klarare och tydligare svenska språk. Denna tidning har blivit ett gränsmärke mellan äldre och yngre svenska. Orden och deras böjning: jarl:Hövding Höfvisk:Artig Franska lånord parfym, choklad, karamell, kuliss, biljett, paket Stavning: Fram till 1905 förekom en annorlunda stavning: Istället för v skrevs ofta f, hv, fw T: dt Namn: Charlotte, Louise, Christine, Marianne, Sophie


Ladda ner ppt "Språkhistoria. Nästan alla våra ord i vårt språk har förändrats under tidernas lopp Inte konstigt då det har nötts och slipats av dagligt bruk i århundraden."

Liknande presentationer


Google-annonser