Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Djurrikets indelning Upptäcker nya arter men…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Djurrikets indelning Upptäcker nya arter men…"— Presentationens avskrift:

1 Djurrikets indelning Upptäcker nya arter men…
Ingen gemensam artdatabank (artdatabanken.se) Ryggradslösa djur inte alltid beskrivna ,definition av djurart? Ca 2 miljoner BESKRIVNA arter varav 1,2 miljoner är insekter. En del hävdar att det finns 100 miljoner djurarter! Uppskattning av organismer med cellkärna (ej bakterier, arkeer) 7,7 miljoner varav 5 miljoner insekter Samt växter, svampar, protozoer, alger = 8,7 miljoner djurarter 6,5 miljoner landlevande och 2,2 miljoner i haven

2 Systematik Systematik: Identifiera, beskriva, namnge och gruppera organismer för att de ska passa in i släktträd som speglar evolutionen. Utgår från att alla arter har ett gemensamt ursprung. Taxonomi; klassificering av organismer (rike, släkt, familj)

3 Klassificering Domän Eukaryote- prokaryote- Arkee
Rike Djurriket, växt, svamp, protister Fylum (35/11) Ryggsträngsdjur (chordata) Klass Däggdjur (mammalia) Ordning Primater Familj Människoapor Släkte Homo Art Homo sapiens

4 Taxonomi klassificering av organismer (rike, släkt, familj)
Släkt Art Ras Canis Lupus C. Lupus lupus Varg gråvarg skandinavisk varg Canis Lupus Dingo Canis Lupus Familiaris

5

6 Binominalt namnsystem
Artnamn består av två ord Första ordet- släktnamn Andra ordet – en egenskap Vitsippa- Anemone nemoroa (växter i lundar) Linne delade in i växtrike/djurrike/stenrike men idag finns 15 riken och 3 domäner

7 IDAG = Likheter och skillnader;
Genetik (man visste inget om DNA då) Embryologi Organ, kroppshålor Allmän byggnad Livscykel (parasiter) Beteenden (etologi) https://www.ted.com/talks/louie_schwartzberg_hidden_miracles_of_ the_natural_world

8 Domäner, vilka är närmast släkt?

9 Fylogeni: Organismers utvecklingshistoria
Naturlig grupp (monofyletisk) om… - Alla arter som tillhör en grupp ska ha en gemensam förfader. Alla arter med gemensam förfader ska vara med i gruppen Parafyletisk grupp: gemensam förfader med men inte alla arter Polyfeletisk grupp: grupp utan närmsta släktningar tex protozoer Visas genom fylogenetiskt träd

10 Kladogram- Bygger på homologa strukturer tex utveckling av simblåsan/ryggrad
Synapomorfier- Nyhet tillkommit som förenar alla ättlingar till den gemensamma förfadern tex simblåsa- gälar-lunga ryggsträng-ryggrad

11 Bestämningskaraktärer av uppbyggnad Metazoa (flercelliga) (protozoa- encelliga)
Delas in efter... Organisationsnivåer Äggets klyvningstyp i fostrets utveckling Typ av blastula/gastrula Typ av symmetri/kroppshåla (coelom)

12 Organisations nivå hos organismer.
Varje nivå bygger på föregående nivå. 1-protoplasmatisk(cytoplasma) 2- cellulärnivå 3-cellvävnadsnivå 4-vävnadsorgan 5- organsystem De former av liv som är mest komplexa har evolverats fram sist. Storlek hos organismer ökar i grad med komplexitet och organisationsnivåer.

13 Symmetri Sfärisk symmetri Radiär symmetri Bilateral symmetri

14 Alla metazoer bildar en blastula
Blastula bildar ett stadium i embryoutvecklingen Ihålig, vätskefylld boll av celler Blastula celler förs in i embryots inre, inbuktning = gastrula Hur den bildas skiljer sig år mellan grupper Bilateral, radial, spiral, rotations klyvning

15 The ectoderm (forms outer covering & nervous tissue) The endoderm (liver & lungs) The mesoderm (muscles & other organs, forms later in the blastocoel of the gastrula)

16

17

18 Kroppshålighet (coelom)
Inga kroppshålor (Acoelomata) Plattmaskar Ingen hålighet/vätska runt gulesäcken Falska kroppshålor ( Pseudocoelomata) Trådmaskar (nematodes) Vätska/hålighet runt gulesäck men inte utvecklad från mesoderm

19 Äkta kroppshåla Daggmask Bildas av mesoderm

20 Två huvudlinjer Öppning mellan gastrula hålighet och omvärlden Urmun utvecklas till mun (protostomer) = Nästan alla ryggradslösa djur Urmun utvecklas till anus, munnen nybildning ( Deutrostomer) = Ryggsträngsdjuren

21 A Coeloem refers to the body cavity of an animal These from from the 3 derm layers .Three types of coelomes Acoelomates have no internal body cavity Pseudocoelomates have an incompletely formed body cavity Coelomates have a fully developed body cavity completely lined by mesoderm

22

23

24 Domän:Eukaryota Protister /protozoa- onaturlig grupp.
Fylum i animalia: Porifera- svampdjur Cnidaria- nässeldjur Platyhelminthes- plattmaskar Rotifera- hjuldjur Nematoda- rundmaskar Mollusca- blötdjur Annelida-ringmaskar Arthropoda-leddjur Tardigrada- björndjur Echinoderma-tagghudingar Chordata- ryggsträngsdjur Riken Protister /protozoa- onaturlig grupp. Fungi- svampar/Lavar Plantae-växtriket Animalia- djurriket

25

26 Protozoa (onaturlig grupp protister) 60-80.000 arter
Amöba, flageller euglena, vovlox Spordjur, plasmodium Ciliater, paramecium toffeldjur Parafyletisk grupp, inte släkt, papperskorgstaxa, gemensamt att de är eukaryoter. Flagellater, amöbadjur, ciliater, spordjur, slemsvampar,dinoflagellat er, alger. Protoplasmatiska och cellulärnivå Sarcomastigophora Apicomplexa Ciliophora Encelliga, mikroskopiska frilevande, rörelse, sexuell och asexuell reproduktion, enkelt endo/exoskelett,nakna, gemensam förfader till protozoan var encellig. Heterotrofa, autrotrofa

27 Fylum: Sarcomastigofora (ögondjur)
Amöbor och flagellater. Rör sig med flageller som roterar. Ögonfläck orienterar mot ljus Kloroplaster/klorofyll föda åt volvox. Ingen mun ingen anus Parasiter Binär fission Heterotrofa

28 Euglena (ev rike excavata)

29 Flageller

30 Volvox Grönalger i kolonier, upp till celler. Lever i sötvatten och uppstod för ca 200 miljoner år sedan.

31 Fylum Ciliophora Cilier (inga flageller) för rörelse, vattenrörelse/föda/respiration. Cilierna är korta, kan slå fram och tillbaka Kan försöka sig asexuellt och sexuellt dvs byta genetiskt material med varandra. Har cytosom dvs där man för in föda Paramecium - toffeldjur

32 Toffeldjur paramecium

33 Fylum Apicomplexa (parasiter)
Spordjur och plasmodium (malaria) Apicomplexa är organeller som används för att ta sig in i värdcell) Malaria cykel: sporozocter; asexuell cykel och förökar sig i levern. Meroziter; tar sig ut ur lever Trofozoliter; in i hemoglobin och spränger röda blodkroppar som ger hög feber.


Ladda ner ppt "Djurrikets indelning Upptäcker nya arter men…"

Liknande presentationer


Google-annonser