Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Brysselnätverket Kommunförbundet Skåne Ystad, 9 december 2015 Lone Hylander, Projektrådgivare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Brysselnätverket Kommunförbundet Skåne Ystad, 9 december 2015 Lone Hylander, Projektrådgivare."— Presentationens avskrift:

1 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Brysselnätverket Kommunförbundet Skåne Ystad, 9 december 2015 Lone Hylander, Projektrådgivare

2 Kort om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Över 200 kommuner, fler än 30 lärosäten, 15 regioner, nio miljoner invånare, tre länder, två huvudstäder. 143 miljoner euro i programmet (EU-medel och norska IR-midler) Skapa tillväxt i ÖKS-reigonen Utmaningar inom fyra områden; - innovation (33%) - grön ekonomi (25%) - transport (17%) - sysselsättning (19%)

3 Programområdet Öresund-Kattegat-Skagerrak – hela programområdet Delområde Kattegat-Skagerrak –Midtjylland, Nordjylland, Halland, Västra Götaland, Østfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust- Agder, Vest-Agder samt Oslo kommun. Delområde Öresund – programområdet omfattar regionerna Skåne, Region Hovedstaden och Region Själland. Kontor i Köpenhamn och Göteborg

4 Stefan Larsson, Regionchef Södra Sverige MALMÖ Sara Persson, handläggare, ÖK/SK, utvärdering, samt genom- förande- processer MALMÖ Lise Moltved, handläggare, kommunikation, resultat samt genomförande- processer MALMÖ Lisa Spathon, handläggare, ÖK/SK, utvär- dering samt genomförande- processer MALMÖ Jörgen Örnling, handläggare juridik/regelverk samt genom- förandeprocesser MALMÖ Magnus Schönning Sekretariatschef MALMÖ Sofie Håkansson Projektrådgivare KÖPENHAMN Eva Hoffmann Projektrådgivare- ekonomi KÖPENHAMN Ida Elsing Projekt- rådgivare GÖTEBORG Ole Pedersen Projekt- rådgivare GÖTEBORG Hege Vigdal Projektrådgivare – ekonomi GÖTEBORG Carina Jagetun Projekt- rådgivare GÖTEBORG Niels Boye, Handläggare MALMÖ Andreas Catoni Projekt- rådgivare GÖTEBORG Daniel Pettersson Projektrådgivare – ekonomi GÖTEBORG Pernilla Ensberg, Administratör GÖTEBORG Peter Lundberg Projektrådgivare KÖPENHAMN Tillträder 10 augusti 2015 Linda Reinholdsson Projektrådgivare KÖPENHAMN Niclas André, handläggare, controller, MALMÖ Lone Hylander Projektrådgivare KÖPENHAMN Tillträder 1 september 2015 Emma Larsson Projektrådgivare - ekonomi KÖPENHAMN

5 ÖKS-regionens 13 styrkeområden Besöksnäring Cleantech Fordonsklustret Förnybar energi Informations- och kommunikations- teknik Kreativa näringar/ upplevelseindustri Landsbygdsnäringar Life sciences Livsmedelsforskning och – produktion Marina och maritima sektorn Materialvetenskap Process- och kemiindustri Välfärd- och hälsoteknik

6 Förenligt med statsstöds- regler statsstöds- regler Förenligt med statsstöds- regler statsstöds- regler Uppfyller urvals- kriterier urvals- kriterier Uppfyller urvals- kriterier urvals- kriterier Additionellt - ej ordinaire verksamhet Minst en aktivitets- indikator aktivitets- indikator Minst en aktivitets- indikator aktivitets- indikator Partner är offentlig eller privat juridisk person juridisk person Partner är offentlig eller privat juridisk person juridisk person Minst två länder länder Minst två länder länder Gränsregionalt mervärde Stöd betalas ut i efterskott mot kvitto 50% medfinasier- ing Bidrar till ett av programmets mål mål Bidrar till ett av programmets mål mål Hur ser ett ÖKS- projekt ut?

7 Ni hittar översikten här!här

8 Specifika mål Innovation –Öka antalet forskare som är verksamma gränsregionalt/ internationellt, samverkar med näringslivet och arbetar inom ÖKS styrkeområden (se tidigare bild) –Öka tillämpad forskning och innovationsinriktad aktivitet inom ÖKS-området

9 Specifika mål Grön ekonomi –Ökat antal samarbeten för utveckling av ny teknik, nya styrinstrument och metoder för att främja ökad produktion av förnybar energi –Öka andelen användning av förnybar energi (i förhållande till total energianvändning) –Minskad energiförbrukning i offentlig verksamhet

10 Specifika mål Transport –Förbättra tillgängligheten till och igenom ÖKS- regionen –Minska transporttiden med miljövänliga transportformer för personer och gods till närmsta knutpunkt i TEN-T –Öka det miljövänliga transportarbetet i utvalda korridorer, inklusive i kärnnätverket TEN-T samt i och omkring tätorter

11 Specifika mål Sysselsättning –Främja ökad sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag –Öka antalet gränspendlare

12 Hvad är nytt i 2014-2020? Resultaten ska våra mättbara Privata aktörer kan få stöd Kommunikation finns med som en obligatorisk aktivitet (tillsammans med projektledning) Elektronisk handbok, elektronisk ansökning och rapporteringssystem Flat rate på overhead

13 EU-medel (exkl IR) Innovation (35%) Grön ekonomi (27%) Transport (18%) Sysselsättning (20%) Sökt belopp Total EU-budget 44 641 43834 437 68122 958 45425 509 393127 546 966 AO2015:1, beslut 27 131 5275 448 3221 928 3865 981 52540 489 760 Andel efter AO2015:1 61%16%8%23%32% AO2015:2, över ”ribba” 8 139 952828 986-1 721 53410 690 472 Andel av total, ifall bifall 79%18%8%30%40% EU-medel (exkl IR) KASK (36%) Öresund (42%) ÖKS (22%) Sökt belopp Total EU-budget45 916 90853 569 72628 060 333127 546 966 AO 2015:1, beslut7 069 32611 456 12421 964 31040 489 760 Andel efter AO2015:115%21%78%32% AO2015:2, över ”ribba”3 899 2232 926 3493 864 90010 690 472 Andel av total, ifall bifall 24%27%92%40% Observationer från de två ansökningsomgångarna 2015

14 24 godkända projekt 4 exempel – 4 insatsområden Lighting Metropolis: 3 004 561mio euro The Blue Move for Green Economy: 717 371 euro E-mobilitet i ØKS-regionen: 700 000 euro Game Hub Scandinavia: 1,9 mio euro Vår projektbank hittar du här !här

15 Viktigt att tänka på Tydligt gränsregionalt mervärde Ger konkreta resultat i verkligheten Utgå från programmets specifika mål Tydlig röd tråd Brett partnerskap bra, rätt partnerskap bättre God/professionell projektledning, projektekonomi, kommunikation Dialog med sekretariatet från idé till resultatspridning

16 Kommande AO Kontakta gärna sekretariatet för att diskutera ert projekt Nästa ansökningsomgång: 2016:1 är öppen 1 februari 2016- 4 mars 2016 Ansökningsseminar i Malmö 26 januari 2016 Och 22 augusti 2016- 23 september 2016 Förprojekt löpande

17 Läget ProjekttypInsatsområde/geografi 2016:12016:22017:1 Genomförande-projekt Innovation Öppen-- Grön ekonomi Öppen Transport Öppen Sysselsättning Öppen Gemensam ÖKS -*Öppen Kattegatt-Skagerrak Öppen Öresund Öppen Förprojekt Innovation --Öppen Grön ekonomi Öppen Transport Öppen Sysselsättning Öppen Gemensam ÖKS Öppen Kattegatt-Skagerrak Öppen Öresund Öppen * Beslut på ÖK juni 2016

18 Tack för mig! lone@interreg-oks.eu


Ladda ner ppt "Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Brysselnätverket Kommunförbundet Skåne Ystad, 9 december 2015 Lone Hylander, Projektrådgivare."

Liknande presentationer


Google-annonser