Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Och andra frågor vid handläggning av ekonomiskt bistånd Trollhättan 8 april 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Och andra frågor vid handläggning av ekonomiskt bistånd Trollhättan 8 april 2016."— Presentationens avskrift:

1 och andra frågor vid handläggning av ekonomiskt bistånd Trollhättan 8 april 2016

2 Hur mycket är skäligt att man under tid av försörjningsstöd kan/får spara utan att det påverkar rätten till bistånd?

3 Om vi gör hembesök och det verkar vara så att mannen inte bor med kvinnan. Ska vi då bortse från att FK dragit in bob och und.hållsstöd och bevilja motsvarande summa i försörjningsstöd ? Om det däremot verkar som att mannen bor där, ska vi då räkna det som att hon får bob och und.hållsstöd trots att hon inte får det? Försäkringskassan bedömer att föräldrarna enligt deras regelverk är att betrakta som sambor och beviljar inte bostadsbidrag och underhållsstöd

4 Om man bortser från underhåll/bostadsbidrag känns det lite som att man också per automatik godkänner/tar hänsyn till att den andre parten befinner sig i landet ”olagligt”. Samtidigt som man vid reducering av bostadsbidrag/underhåll straffar familjen/barnen. Hur göra bedömning? Den ena föräldern vistas olagligt i landet och bor hos sökanden, det vill säga hos sökanden som är den andre föräldern. Försäkringskassan beviljar inte underhållsstöd eller bostadsbidrag

5 Hur ska man göra avvägningar kring hur ofta umgänge är skäligt utifrån barnens ålder och bosättning? Finns det några domar kring sökt umgängesresa för barn (svensk medborgare) bosatt utomlands?

6 Finns det något sätt att tänka/arbeta för att undvika de vanligaste misstagen i handläggning av ekonomiskt bistånd?

7 Kammarrätten tyckte att de 18 979 kronor som sökanden hade på sitt konto inte skulle påverka hans rätt till bistånd. Bruttonorm innebär att biståndstagare bestämmer hur den vill disponera sitt bistånd. Biståndets funktion som samhällets nedersta skyddsnät gör att den enskilde ska uttömma alla andra möjligheter till försörjning innan den har rätt till bistånd.

8 Betala skuld? Tillgångar - inkomster Avslagsmotiveringarna Domar öppnar för individuella bedömningar... Rättssäkerhet: förutsägbart Kommunala riktlinjer/anvisningar: vad spelar roll?

9 Sambor förväntas hjälpa varandra, regeringsrättsdom När är man sambor? Lagens förarbeten viss hjälp Domstolsresonemang viss hjälp Gifta, men inte sambor? Hur utreda?

10 Vad folk i allmänhet har råd med...? Några kammarrättsdomar

11 Ansökan gällde ekonomiskt bistånd till uppehälle 21 november – 20 december, till hyra och till tandvård Ansökan avslogs med motiveringen att behovet kunde tillgodoses med normöverskott 687 kronor Sökanden överklagar och har åsikter om hur nämnden räknat med lån och hur hyreskostnaden tagits med i beräkningen... Å vad säger rättsväsendet?

12 SOCIALTJÄNSTLAGENS RAMAR Tre biståndskategorier Riksnorm: poster/saker och nivå bestämt Övrigt försörjningsstöd: poster/saker bestämt, skäliga kostnader Livsföring i övrigt: nödvändigt för att ha en skälig levnadsnivå

13 SOCIALTJÄNSTLAGENS RAMAR Tre kumulativa villkor för att få bistånd Göra så gott man kan Inte finnas annan möjlighet Vara nödvändigt för att ha en skälig levnadsnivå (Måste medverka i utredningen så att rätten till bistånd ska kunna fastställas)

14 SLUT!!!!

15 SLUT!!!!


Ladda ner ppt "Och andra frågor vid handläggning av ekonomiskt bistånd Trollhättan 8 april 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser