Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

“V å r mission ä r att g ö ra en god insats i v ä rlden genom att ge m ä nniskor kraft att f ö rb ä ttra sina liv med l ö nande aff ä rsm ö jligheter,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "“V å r mission ä r att g ö ra en god insats i v ä rlden genom att ge m ä nniskor kraft att f ö rb ä ttra sina liv med l ö nande aff ä rsm ö jligheter,"— Presentationens avskrift:

1

2 “V å r mission ä r att g ö ra en god insats i v ä rlden genom att ge m ä nniskor kraft att f ö rb ä ttra sina liv med l ö nande aff ä rsm ö jligheter, innovativa produkter och en berikande, upplyftande kultur.” Nourish the Children ® (NTC) f ö renar Nu Skin ® med v å r omfattande globala distribut ö rsstyrka f ö r att tillsammans n ä ra v ä rldens hungriga barn. NU SKINS MISSION

3 RÄDDA BARNEN MED ETT UNIKT KONCEPT 2002 lanserade Nu Skin ® initiativet NTC med inriktning att rädda människor undan svält. NTC är ett humanitärt initiativ från Nu Skin Enterprises som samarbetar med utvalda hjälporganisationer. NTC är i sig inte en välgörenhet. Innovativt koncept: NTC säljer ytterst näringsrik mat - VitaMeal - som sedan doneras till icke vinstdrivande oberoende organisationer som specialiserar sig på att distribuera mat till undernärda och svältdrabbade barn.

4 Internationellt erkännande Erkännelse för Nu Skins initiativ Nourish the Children ® 2007 från American Business Award för: Best Corporate Social Responsibility Programme American Business Awards, eller Stevies som de kallas, delas ut till små och stora företag. Stevies uppmärksammar också enastående prestationer på arbetsplatser världen över.

5 VARFÖR GÖR VI DETTA? Var 6 sekund d ö r ett barn av undern ä ring. Det inneb ä r 5 000 000 barn om å ret. Nu Skin Enterprises ger distribut ö rer och kunder en chans att g ö ra en insats f ö r sv ä ltande barn.

6 VISAR SKILLNADEN Med VitaMeal kan du bryta den onda cirkeln och r ä dda miljontals barn fr å n undern ä ring.

7 Vitaminbrist Infektioner & diarré > Oförmåga att absorbera näring Oförmåga att lära eller arbeta Fattigdom & analfabetism Brist på näringsrik mat Ökad undernäring FATTIGDOMSFÄLLAN

8 VitaMeal - MER ÄN BARA MAT VitaMeal utformades speciellt för undernärda barn av forskare hos Pharmanex ® och en expert på undernäring hos barn i tredje världen. VitaMeals nyttiga ingredienser ger de rätta mängderna av kalorier, proteiner, fetter och kolhydrater som undernärda barn behöver för att växa och utveckla sin fulla potential. VitaMeal distribueras via välkända hjälporganisationer med den nödvändiga infrastrukturen för en effektiv distribution.

9 VitaMeal 25 vitaminer och näringsämnen Kroppsliga och mentala färdigheter Utbildning via mat i skolan Arbetsmöjligheter Chans att ta sig ur fattigdomsfällan VitaMeal – BRYTER FATTIGDOMEN

10 MATPROGRAM I SKOLORNA Mat i skolan tack vare VitaMeal- donationer: barn går till skolan pga matutdelning får näring både kroppsligt och mentalt antalet flickor i skolan ökar rejält. Vitsen med att utbilda flickor: utbildade flickor föder färre barn under tonåren utbildade mödrar utbildar i sin tur sina barn utbildade mödrar bryter anafalbetism- och fattigdomsfällan utbildade mödrar kan rädda ett samhälle.

11 SAMARBETSPARNER – FEED THE CHILDREN ® NTC:s främsta globala samarbetspartner En internationell, ideell, konfessionell kristen välgörenhetsorganisation Den 3:e största internationella välgörenhetsorganisationen i USA Delar ut tonvis med mat varje år till familjer i mer än 60 länder.

12 Distribut ö rer/ kunder k ö per och donerar Hj ä lporganisa- tioner transporterar och delar ut Behövande barn får mat Nu Skin tillverkar VitaMeal i Malawi, Kina och USA. NTC ä r l ä nken mellan dina donationer och v ä lg ö renhetsorganisationerna. NOURISH THE CHILDREN: HUR DET FUNGERAR

13 SKILLNADEN MED NTC NTC skiljer sig från andra organisationer på följande sätt: –NTC är i sig inte en välgörenhet. Det är ett lönsamt humanitärt initiativ som drivs av ett vinstdrivande företag, Nu Skin Enterprises. –Bidragen sker via mat, inte pengar. Hela donationen går till behövande. –Vi arbetar med välkända hjälporganisationer. –Bidragarna belönas för sina humanitära donationer. –VitaMeal tillverkas i Malawi och Kina och bidrar till den lokala ekonomin. –Vi lämnar detaljerad information, bilder, rapporter och filmer om projekten på de olika platserna.

14 Av Malawis 13,9 miljoner invånare är 2 milj. föräldralösa. Förväntad livslängd är 44 år. 30 % av barnen dör innan 5 års ålder. Detta pga: –Undernäring –AIDS 90 % av befolkningen bor på landsbygden. MALAWI – AFRIKAS VARMA HJÄRTA

15 MER ÄN BARA MAT... Det handlar inte bara om mat utan om att hjälpa malawierna att skapa sig en bättre framtid via program för jordbruksutveckling. Sedan 2004 har NTC och Malawi-projektet samarbetat för att långsiktigt utveckla program delvis betalda av Nu Skin ®. Europa fokuserar sitt arbete och sina resurser på en enda plats: Malawi

16 MALAWI VITAMEAL MANUFACTURING PLANT Nu Skin ® stod för halva kostnaden när VitaMeal Manufacturing Plant i Lilongwe byggdes. Den andra halvan bidrog Napoleon Dzombe med som ett lån. Han administrerar anläggningen. Forskarna vid Pharmanex ® anpassade innehållet i VitaMeal att passa den traditionella födan i Malawi och vad som kunde odlas lokalt. De lärde också upp personalen vid anläggningen. Fabriken ägs av malawierna själva och är en värdefull resurs för befolkningen i landet. Anläggningen öppnade 2004.

17 SAMARBETSPARTNERS I MALAWI Malawi-projektet Det är en amerikanskbaserad välgörenhet som bistår med mat, hälsovård, utbildning och jordbruksutveckling för invånarna i Malawi. Napoleon Dzombe Han föddes i Malawi och lämnade hemmet som ung med 3 dollar på fickan och en uppmaning från sin far att hjälpa sitt folk. Med tiden blev han en framgångsrik affärsman och började dela ut mat från sitt hem till behövande. Nu jobbar han för Malawi-projektet och tar hand om VitaMeal-fabriken och överser utdelningen av VitaMeal till tusentals undernärda barn.

18 FANTASTISKA RESULTAT VitaMeal-fabriken producerar fler än 2 900 000 portioner i månaden vilket ger viktig näring till Malawis föräldralösa. Den lokala produktionen ger jobb åt fler än 400 människor. De lokala lantbrukarna får en marknad för sin gröda. När VitaMeal serveras i skolan dras även barnen dit då de annars skulle behöva jobba för att hjälpa till att försörja familjen. Lokal produktion innebär minimala transportkostnader varvid medel frigörs för andra hjälpinsatser.

19 DISTRIBUTION AV VITAMEAL Utdelning sker på barnhem, barncentra, sjukhus och i skolor m.m. Direkt distribution till byarna –I de flesta fall bor de föräldralösa i byar med släktingar. –En gång i månaden delas VitaMeal ut med hjälp av lokala byhövdingar. –Varje behövande barn får en kupong som de kan byta mot en påse VitaMeal, vilket ger dem varm mat en gång om dagen i en månad.

20 VAD KAN DU GÖRA? Köp VitaMeal-påsar: –Donation av 1 påse = 30 portioner –Donation av 2 påsar = 60 portioner –Donation av 5 påsar = 150 portioner Donera via ADR: –Långsiktig hjälp - enda sättet att hjälpa barnen –Få produktpoäng - byts mot Nu Skin-produkter –Kvalificera dig som NTC Ambassador

21 NU SKIN ® ÖKAR DINA DONATIONER Matchningsprogrammet: –När du köper 5 påsar VitaMeal, lägger Nu Skin Enterprises till en sjätte påse. –För var åttonde påse VitaMeal som köps i världen, donerar Nu Skin Enterprises en extra påse för att rädda ett behövande barn.

22 FÖRÄNDRA FRAMTIDEN FÖR MALAWIS BÖNDER Bidrag till Nu Skin Force For Good Foundation ® för att stödja School of Agriculture for Family Independence (SAFI) –25 cent från varje VitaMeal-påse doneras –Program för träning i hållbart lantbruk –Bönderna lär sig att bli självförsörjande och oberoende

23 NU SKINS DISTRIBUTÖRER GÖR EN INSATS Till dags dato har Nu Skin-familjen köpt och donerat mer än 450 miljoner matportioner till undernärda barn.

24 EMEA GÖR EN INSATS Europa fokuserar sitt arbete och sina resurser på en enda plats: Malawi, Afrika. Idag har 38,5 miljoner portioner donerats tack vare distributörer, kunder och anställda inom EMEA. 2015 donerade EMEA 5,8 miljoner portioner vilket gav näring åt drygt 16 000 barn i Malawi varje dag. *EMEA: Europa, Mellanöstern och Afrika

25 LÄNDER SOM FÅR VitaMeal

26 "NTC kanske är 5 % vad vi gör men det är 95 % av vad vi är" Blake Roney Ordf. Nu Skin Enterprises


Ladda ner ppt "“V å r mission ä r att g ö ra en god insats i v ä rlden genom att ge m ä nniskor kraft att f ö rb ä ttra sina liv med l ö nande aff ä rsm ö jligheter,"

Liknande presentationer


Google-annonser