Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SORIS - bakgrund till och födelse av ett social regionalt innovationssystem Bengt Johannisson, seniorprofessor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SORIS - bakgrund till och födelse av ett social regionalt innovationssystem Bengt Johannisson, seniorprofessor"— Presentationens avskrift:

1 SORIS - bakgrund till och födelse av ett social regionalt innovationssystem Bengt Johannisson, seniorprofessor Bengt.johannisson@lnBengt.johannisson@lnu.se Presentation vid Entreprenörskapsdagarna Mittuniversitetet Östersund, 7-8 oktober, 2014

2 Agenda Meningen med sociala innovationer och socialt entreprenörskap SORIS – bakgrund och ambitioner SORIS - organisation och verksamhet Lärdomar av SORIS

3 Vad vet vi om sociala innovationer och samhällsentreprenörskap? I begynnelsen var entreprenörskapet samhälleligt och det förblir kollektivt Socialt företagande engagerar över sektorsgränser Sociala innovationer handlar om att organisera människor och praktiskt arbete Där kommersiellt entreprenörskap motarbetas hyllas det samhälleliga

4 Universitetets bidrag till SORIS förankring Våren 2013 – presentation av Linnéuniversitetets forskning inom socialt företagande/samhällsentreprenörskap Hösten 2013 – praktikerkonferens för att lyfta fram den sociala ekonomin Forskning kring Macken och social franchising med Kampradmedel

5 Det sociala företagets praktik Evigt tusenkonstnärskap Konstant tidspress Växande engagemang eller flykt Både unikitet och legitimitet Centrifugalt tryck – explosionsrisk Pengajakt

6 Hantering av explosionsrisken i sociala företag Förstärkning av den administrativa funktionen Etablering av franchisesystem och omvårdnad av franchisetagare Samarbete med andra sociala företag

7 Den sociala ekonomins i Kronobergs län bidrag till SORIS Den sociala ekonomin Macken -1 Mackens Vänner SF-2 SF-3 SF-4 SF-5SF-6 SF-7 SF-8 +40

8 SORIS SOcialt Regionalt InnovationsSystem Synliggöra det sociala företagandet och dess förnyelsekraft Undersöka hur ett ökat samarbete inom den sociala ekonomin kan stärka både den och övriga sektorer Bidra till att utveckla den samlade regionala innovationsstrategin som ett samspel mellan näringsliv, myndigheter, universitet och social ekonomi

9 Projektledare Bengt Johannisson Processledare Gottfrids Lada Processledare SNI Processledare VUK Studenter EBD grupp 1 Studenter EBD grupp 2 Studenter EBD grupp 3 Styrgrupp Projektassistent Leyla Yumer Organisationskarta över SORIS EBD - uppsatser Mackens Vänner

10 Aktiviteter inom SORIS under 2014 (Finansering: TVV, RfSS, LNU) (Rekrytering av styrgrupp, projektassistent) Organisering av tre sociala verksamheter Mobilisering av studenter och genomföring av tre innovationsfora Anordnande av ett Opening Space - 140925 Genomförande av ett Closing Space – 1412xx

11 Erfarenheter så här långt Lätt att underskatta frivilligkrafter – lätt att överskatta människor i utanförskap Projekts framgång/misslyckande inte huggna i sten – Mission Impossible 4-6 blev till …… Studenters längtan efter entreprenörskapande långt större än deras känsla och kraft för hjältedåd Sociala företag odlar solidaritet och bredd mer än effektivitet och specialisering


Ladda ner ppt "SORIS - bakgrund till och födelse av ett social regionalt innovationssystem Bengt Johannisson, seniorprofessor"

Liknande presentationer


Google-annonser