Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dela för helhetens skull Seminarium kyrkokonferensen 2016 Christer Jonsson kyrkostyrelsen Lasse Svensson kyrkoledare Marianne Dahl Radhe administrativ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dela för helhetens skull Seminarium kyrkokonferensen 2016 Christer Jonsson kyrkostyrelsen Lasse Svensson kyrkoledare Marianne Dahl Radhe administrativ."— Presentationens avskrift:

1 Dela för helhetens skull Seminarium kyrkokonferensen 2016 Christer Jonsson kyrkostyrelsen Lasse Svensson kyrkoledare Marianne Dahl Radhe administrativ chef

2 En timma om kyrkosyn På vilket sätt, och hur mycket, hör vi samman? Exempel: Ekonomi ”Tanken att teologi och ekonomi skulle vara olika sysslor är en föreställning som gångna tiders kristna skulle ha betraktat som direkt bisarr.” William Cavanaugh ”Tanken att teologi och ekonomi skulle vara olika sysslor är en föreställning som gångna tiders kristna skulle ha betraktat som direkt bisarr.” William Cavanaugh

3 Varför är detta en viktig fråga? -hur ensamma är vi och hur gemensamma är vi? -vad betyder det konkret att leva i ömsesidigt beroende - vilka är de konkreta uttrycken? + stöd till enskilda församlingar + gemensam utbildning + en mission + gemensamt kyrkoledning och kansli

4 Vad är vårt arv? - Metodistkyrkan Metodistkyrkan - grundläggande idé att beslut i konferensen var bindande för församlingen medlemsavgift för att finansiera kyrkoledning och kansli flertalet församlingar betalade, alla med församlingsstöd fick det avdraget missionsinsatser och församlingsstöd byggde i stort på insamlade medel grundläggande regel att beslut om verksamheter skulle ha finansiering - funkade så där!

5 Vad är vårt arv? - Baptistsamfundet Baptistsamfundet - församlingens frihet vårdades ömt! ingen fakturerade medlemsavgifter eller liknande - möjligen att det i beslut illustrerades vad det motsvarade per medlem i en församling insamlingar var hela grunden och det skapade osäkerhet om finansiering församlingarna förväntades ta ansvar för gemensamma åtaganden samband mellan beslut om aktiviteter och finansiering svagt, och blev över tid svårare

6 Vad är vårt arv? - Missionskyrkan Missionskyrkan - offrandet var kärnan använde "medlemsavgift" för några avgränsade områden och distrikten - där offrandet inte räckte… stort fokus på enskilda givare - autogiro lösning åtagandet från församlingarna till gemensamma insatser oklart - byggde mycket på nivå på offrandet!

7 Vad är vårt arv? - Slutsats offrandet genom insamlingar och enskilda givare har varit kärnan relationen mellan åtagande och deltagande i finansiering oklart stor ekonomisk osäkerhet ansvarstagande mellan olika församlingar varierat Är det detta arv vi ska bygga vidare på eller?

8 Kyrkosyn Kongregationalistisk - Konnektional Ömsesidigt beroende (interdependent) Förskjutning över tid

9 Församling - samfund Vi är medlemmar i församling - men också samfund? T.ex. Enskilda kan skriva motioner Hur ser vi på andra församlingar inom EK? Idag hjälper vi varandra solidariskt: T.ex. Stim, fortbildning, repet... Är det givet?

10 Varm eller kall – Fråga 1 ”En församling någonstans i Sverige med ca 150 medlemmar....” Måste samfundet/kyrkan vänta på en sådan fråga? - Visa kort! Bör man från samfundet agera på vad man hör, ser eller får veta? - Visa kort!

11 Varm eller kall – Fråga 2 Idag kostar det gemensamma ca 100 Mkr.* Man måste inte utgå från den nivån. Vad får det gemensamma kosta? Som idag? Mindre? Mer? * exkl. församlingsbidrag och kyrkoavgiften till församlingarna

12 Samfundets gemensamma verksamhet - kostnader Utfall 2015Mkr% Regionalt/nationellt4630% - Samfundets uppgifter - Stöd till församlingarna Internationellt arbete4127% Finansiellt stöd till församlingarna 5133% Administration och insamlingskostnader1610% Exklusive pensions- och fastighetsförvaltning

13 Hur finansierades de olika delarna? Vilka/vem ger gåvor/bidrag/stöd/betalar? Utfall 2015Mkr% Privatpersoner gåvor & kyrkoavgifter 7848% Församlingar3622% Myndigheter 2013% Andra - stiftelser, organisationer, företag138% Finansiella intäkter (netto)159 Exklusive gåvan från Trefaldighet om 42 Mkr & fast.förvaltningen

14 Intäkterna från privatpersoner / församlingar (det som utgjorde 70 % av finansieringen) Utfall 2015Mkr% Avgifter / betalning för vissa tjänster 65% Församlingsanslagen till regionerna 65% Insamling - gåvor till verksamheten / projekt5347% Kyrkoavgifter4943%

15 Alternativa scenarier Hur kan vi finna vägar att finansiera den gemensamma verksamheten? A.satsa mer på insamling generellt till samfundet B.bara "betala" för det stöd man använder som församling C.införa en "kyrkpeng" som beräknas per medlem D.höja kyrkoavgiften till 2 % - mer pengar till samfundet / församlingarna E.ändrad fördelning av kyrkoavgifterna mellan samfundet / vald församling

16 Vi vill ha era synpunkter Skriv ditt förslag/medskick på den blåa lappen & glöm inte tipsfrågorna på den gula lappen Lämna båda vid utgången – tack Kontakta någon av oss under konferensen Kontakta ledamöterna i kyrkostyrelsen Skicka ett mail senast den 30 juni. till: delaforhelhetensskull@equmeniakyrkan.sedelaforhelhetensskull@equmeniakyrkan.se TACK FÖR ATT NI LYSSNADE

17 Några frågor – den ”gula” lappen A)Hur ska vi se på innebörden av ömsesidigt beroende? 1)varje församling är sin egen och ska klara sig själv. X) genom kyrka ska vi stötta varandra ekonomiskt och personellt så långt det är möjligt. 2) i huvudsak bör en församling klara sig på egen hand, men en kortare tid kan stöd utgå.

18 Några frågor - den ”gula” lappen B) Vilket ansvar har kyrkokonferensen för beslut av ekonomisk betydelse? 1)när beslut av ekonomisk betydelse ska fattas ska kyrkokonferensen också besluta om finansiering. X) det är kyrkostyrelsens ansvar att anpassa ekonomin till de beslut kyrkokonferensen tar. 2) beslut av ekonomisk betydelse ska alltid beredas extra under en konferens.

19 Några frågor – den ”gula” lappen C) Hur ser vi långsiktigt på satsningar som vi vill ska ske i kyrkan. Viktigast är: 1)satsning på nystart och nyplantering av församlingar. X) satsning på att utbilda och fortbilda pastorer, diakoner och annan personal i församlingarna. 2) satsa på bistånd och mission i andra länder.

20 Några frågor – den ”gula” lappen D) Equmeniakyrkan har ett kansli på nationell och regional nivå. Hur ska vi finansiera det i framtiden? 1)genom insamlingar som får sätta nivån på verksamhetens storlek. X) genom införande av en medlemsavgift som får bestämma nivån på verksamheten. 2) genom en kombination av medlemsavgift och insamlingar.


Ladda ner ppt "Dela för helhetens skull Seminarium kyrkokonferensen 2016 Christer Jonsson kyrkostyrelsen Lasse Svensson kyrkoledare Marianne Dahl Radhe administrativ."

Liknande presentationer


Google-annonser