Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NU BYGGER VI NYA DATAFÖRENINGEN! Året som gått och framtiden Ett förändringsarbete för att återuppbygga Dataföreningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NU BYGGER VI NYA DATAFÖRENINGEN! Året som gått och framtiden Ett förändringsarbete för att återuppbygga Dataföreningen."— Presentationens avskrift:

1 NU BYGGER VI NYA DATAFÖRENINGEN! Året som gått och framtiden Ett förändringsarbete för att återuppbygga Dataföreningen

2 NU BYGGER VI NYA DATAFÖRENINGEN! Ny vision Föreningens drivkraft Ge medlemskapet mening och skapa engagemang Föreningar som lyckas har en tydlig vision Framtidsgruppen + DF Summit  framtidsgruppen

3 NU BYGGER VI NYA DATAFÖRENINGEN! Ny vision Digital destination Sverige – en digitalisering som stärker människan Dataföreningens vision är ett hållbart, demokratiskt och humanistiskt samhälle, där digitaliseringen ger alla möjlighet att påverka och förbättra sina liv. Genom att stärka individers digitala kompetens i såväl privat- som yrkesliv, stärker vi också företag, organisationer och samhälle. Med digitalt kompetenta individer och organisationer kan vi nå vår vision. …och mission En oberoende plattform För att uppnå visionen ska Dataföreningen vara en oberoende plattform för att forma och påverka digitaliseringens utveckling och inriktning samt för att kompetensutveckla individer.

4 NU BYGGER VI NYA DATAFÖRENINGEN! Omstrukturerad organisation Minskad personalstyrka centralt med sex personer Sammanslagning av kontor Nya rutiner och processer Utmaningar Kostnadsbilden Intern kommunikation Genomförandekraften i kretsar och avdelningar

5 NU BYGGER VI NYA DATAFÖRENINGEN! Förändringar i bolagen DF Certifiering – verksamheten avvecklad Dataföreningen i Sverige Service AB  DF Infra AB DF Kompetens – håller positionen på en stagnerad marknad Utmaningar Förvaltning av produktportfölj Relansering av ECDL (Datakörkortet) Investeringar inom DF Kompetens

6 NU BYGGER VI NYA DATAFÖRENINGEN! Nya IT-stöd Ny medlemshantering – MoF Ny marknadswebb – MW Ny aktivitetshantering – AH Utmaningar Agil iterativ utvecklingsmodell, utgående från en MVP Fortsatt användardriven utveckling under 2016-2017 Framtida ny funktionalitet

7 NU BYGGER VI NYA DATAFÖRENINGEN! Värdeerbjudanden Nätverk och grupper Omvärldsbevakning – Computer Sweden Premium – IDG MyFeed – Executive Summary från Radar – IT-lönebarometern Projekt – Digitalverkstan – Digital kompetens i skolan – Upload – Stöd till småföretagare

8 NU BYGGER VI NYA DATAFÖRENINGEN! Värdeerbjudanden Innovationer – DF Innovation (WIDE plattform) – Crowdfunding i samarbete med FundedByMe Utmaningar Effekten av att Computer Sweden papperstidning lagts ner Ingen budget för inköp av nya medlemsförmåner Framtidens medlemskap måste bygga på ett engagemang baserat på innehåll vi själva skapar

9 NU BYGGER VI NYA DATAFÖRENINGEN! Nya format för grupper Kompetensnätverk (KN) – för att dela kompetenser och utbyta erfarenheter Premiumnätverk (PN) – erbjuder fördjupad samverkan inom utvalda roller Arbetsgrupper (AG) – löser branschproblem eller besvarar aktuella branschfrågor Digitala labb (DL) – utforskar ny teknik eller nya koncept Projektgrupper (PG) – genomför ett projekt med ett effektmål

10 NU BYGGER VI NYA DATAFÖRENINGEN! Nya format för grupper Utmaningar Begränsad genomförandekraft i kretsar och avdelningar Begränsat underlag i små avdelningar Aktivitetsbidrag Ökad samverkan

11 NU BYGGER VI NYA DATAFÖRENINGEN! DF Innovation Baserad på WIDE DF definierar ett antal utmaningar En kurator per utmaning Medlemmar kommer med lösningsförslag Medlemmar röstar och utvärderar Kuratorn utser vinnande lösningar Går vidare till crowdfunding på FundedByMe Utmaningar Bred lansering, stöd i marknadsföringen

12 NU BYGGER VI NYA DATAFÖRENINGEN! Målbild 2020

13 NU BYGGER VI NYA DATAFÖRENINGEN! Mål 2016-2017 Ökad spridning av vår vision Digital destination Sverige Ökad leveranskapacitet i kretsar och avdelningar – Ökade aktiviteter över hela landet – Aktivitetsstöd, insatsgrupper – Minst sju nya grupper etablerade (AG och DL) – Ökad samverkan mellan kretsarna Nya värdeerbjudanden som tillväxtmotorer – Auktorisationer av it-yrkesverksamma (enligt BCS modell) – Design Thinking som process för att utveckla nya värdeerbjudanden DF Innovation etablerad med minst tio utmaningar – Minst fem lösningsförslag vidare till crowdfunding

14 NU BYGGER VI NYA DATAFÖRENINGEN! Mål 2016-2017 Fler omvärldstjänster – Digitalspaning.se med medlemmar som spanare Minskade kostnader för administration Förbättrad internkommunikation Återstart av ECDL Vidareutveckling av projekt för barn och ungdomar Ökat internationellt engagemang (CEPIS, IFIP, YICTP, BCS, ACM) Ökad integration med DF Kompetens utbud av utbildningar

15 NU BYGGER VI NYA DATAFÖRENINGEN! Mål 2016-2017 Under året ska vi förstärka och förtydliga drivkraften och motiva- torerna för att vara medlem i Dataföreningen. Viktigast är delaktig- heten i visionen, möjligheten att tillsammans med andra kunna på- verka utvecklingen av digitaliseringen samt att som individ kunna stärka sina professionella förmågor. Ökad aktivitet ute i kretsar och avdelningar är en kritisk framgångsfaktor.


Ladda ner ppt "NU BYGGER VI NYA DATAFÖRENINGEN! Året som gått och framtiden Ett förändringsarbete för att återuppbygga Dataföreningen."

Liknande presentationer


Google-annonser