Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation Avanza Banks Börsdag 25 november 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation Avanza Banks Börsdag 25 november 2015."— Presentationens avskrift:

1 Presentation Avanza Banks Börsdag 25 november 2015

2 Vem är jag? CEO Fredrik Asplund Lammhults Design Group sedan augusti 2015. Civilingenjör Industriell Ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Erfarenhet från Lekolar, IKEA, Kronans Droghandel och Andersen Consulting. Email: fredrik.asplund@lammhultsdesigngroup.com Mob:0708-622038fredrik.asplund@lammhultsdesigngroup.com

3 Lammhults Design Group i korthet 2 affärsområden 8 varumärken NO 28% Övr världen 6% SE 31% 353 anställda 756 miljoner 7 länder med egen organisation 1 koncern DK 8% Övr Europa 27%

4 Affärsidé Att skapa positiva upplevelser genom moderna och tidlösa inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Utöva långsiktigt ägande och utveckling av en grupp möbel- och inredningsföretag i norra Europa med god exportpotential. Med sikte på framtidens mötesplatser!

5 Skandinavisk designfilosofi Vi utvecklar produkter i nära samarbete med flera av marknadens främsta formgivare. Det vi åstadkommer ska vara elegant, tidlöst och hållbart.

6 Finansiella mål Tillväxt: 10% *) Rörelsemarginal: 8% *) Soliditet: 35% Avkastning sysselsatt kapital: 15% Utdelning: 40% av vinst efter skatt *) I genomsnitt per år över en konjunkturcykel.

7 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 756,0 Nettoomsättning 33,7 4,5% EBIT och EBIT-marginal (Mkr, samtliga siffror är exklusive avyttrade verksamheter) Omfattande omstruktureringar genomförda 2012 Positiv OPEX-utveckling 2013-2014 Förvärv av Fora Form (NO): 2014 180 Mkr, 2013 50 Mkr

8 Finansiell ställning Stark balansräkning och välkapitaliserat Utrymme för fler förvärv

9 Strategisk plan genomförd… 2012-2013. Renodling, fokusering och effektivisering 2014. Fokus på försäljning – handlingsplan för lönsam tillväxt …nu går vi vidare! En ny fas full av kraft: Fokus på kunden Produktutveckling och innovation Synergier och samordning Tillväxt – organiskt/export och förvärv

10 En koncern – två affärsområden OFFICE & HOME INTERIORS Lammhults – Abstracta – Fora Form Voice – Ire PUBLIC INTERIORS BCI – Eurobib Direct – Schulz Speyer

11 En koncern – två affärsområden OFFICE & HOME INTERIORS Lammhults – Abstracta – Fora Form Voice – Ire PUBLIC INTERIORS BCI – Eurobib Direct – Schulz Speyer

12 Office & Home Interiors Affärsområdet utvecklar och marknadsför möbler med hög designprofil för inredningar till såväl offentliga miljöer (ca 90%) som hemmiljöer (10%). Affärsområdet bearbetar de skandinaviska länderna med egna säljorganisationer och övriga länder genom export via agenter. Andel av koncernens försäljning (2014): 69 procent (520,4 mkr) Geografisk försäljning Övr Europa 27% Övr världen 5% SE 39% NO 37% DK 6%

13 Marknaden för Office & Home Interiors Bolagen inom affärsområdet har en ”producentroll” och säljer produkterna genom återförsäljare (ÅF). Återförsäljare inom offentliga miljöer (”kontraktsmarknaden”): Sverige: Senab, Input, Kinnarps, EFG samt färre antal små aktörer Norge: SenabEikeland, Kinnarps, EFG, Rom for Flere, Linbak samt ett hundratal små, ofta lokala aktörer Danmark: Duba B8, EFG, Kinnarps, Flexform/Holmris, Daarbak, Punktum, Scanoffice samt stor mängd små aktörer (20%) Slutkunder finns inom såväl offentlig sektor (stat, landsting, kommun) som privat sektor (företag, kontor, hotell, sjukvård…). Inredningsarkitekter är betydelsefulla, framför allt i Sverige, och påverkar vilka produkter som ritas in i projekten. Återförsäljare inom hemmiljöer (”retailmarknaden”) : Sverige: möbelfackhandeln premiumsegmentet (Stalands, Länna, Svenssons i Lammhult mfl) Slutkund ÅF Producent Arkitekt

14 I 70 år har Lammhults levererat skandinaviska designmöbler till offentlig miljö och kontor. Lammhults produkter är framtidsorienterade och innovativa. Grundat: 1945 Anställda: 90 I koncernen: sedan 1997 Omsättning (2014): 165 mkr Största marknad: Sverige. Egen försäljning i Danmark och i Norge via agent. Export till flera länder, största är Nederländerna, Storbritannien och Tyskland Egen produktion/montering i Lammhult Konkurrenter exv Swedese, Offect, Vitra, Hay, Arper

15 Som en av banbrytarna är Abstracta marknadsledande i det växande segmentet för akustikprodukter och en sundare ljudmiljö. Även produkter för flexibla möten (skrivtavlor med mera) ingår i sortimentet. Grundat: 1970 Anställda: 90 I koncernen: sedan 1999 Omsättning (2014): 158 mkr Största marknader: Sverige, Danmark och Norge med egna säljorganisationer. Betydande export, största länder är Tyskland och Storbritannien Egen produktion/montering i Lammhult Konkurrenter exv Glimåkra, Götessons, Zilenzio, Lintex, Offecct

16 Fora Form är en av Skandinaviens ledande leverantörer av stolar, sittgrupper och bord till kontraktsmarknaden. Grundat: 1929 Anställda: 58 I koncernen: sedan 2013 Omsättning (2014): 180 mkr Viktigaste marknad: Norge. Även Sverige, Danmark och viss export Egen produktion/montering i Ørsta, Norge Konkurrenter exv Vitra, SB Seating

17 Ire producerar främst soffor och fåtöljer som tar stor hänsyn till miljön i allt från material till produktion. Produkterna kännetecknas av modern samtida design där komforten står i fokus. Säljer främst till möbelfackhandeln i premiumsegmentet. Även viss försäljning till kontraktsmarknaden. Grundat: 1939 Anställda: 20 I koncernen: sedan 2008 Omsättning (2014): 24 mkr Främsta marknad är Sverige. Övriga prioriterade marknader är Norge och Danmark Produktion/montering i Tibro, men hos Lammhults i Lammhult från juni 2016 Konkurrenter exv Fogia, Eilersen, Norrgavel

18 Inom Voice finns framför allt förvaringslösningar av hög kvalitet och högt designvärde. Ett varumärke i premiumsegmentet som marknadsförs i förstahand till konsumentmarknaden och är mycket välkänt inom möbelfackhandeln i detta segment. Även viss andel försäljning mot kontraktsmarknaden. Grundat: 1997 I koncernen: sedan 2001 Omsättning (2014): 14 mkr Främsta marknad är Sverige Säljs via Ire mot retailmarknaden och Abstracta mot kontraktsmarknaden Produktion/montering/logistik hos Abstracta i Lammhult Konkurrenter exv Montana, Karl Andersson & söner, String

19 En koncern – två affärsområden OFFICE & HOME INTERIORS Lammhults – Abstracta – Fora Form Voice – Ire PUBLIC INTERIORS BCI – Eurobib Direct – Schultz Speyer

20 Public Interiors Public Interiors utvecklar, marknadsför och säljer attraktiva och funktionella inredningar och produktlösningar för offentliga miljöer, främst bibliotek. Bibliotek utvecklas ständigt. De är mötesplatser, arrangörer av seminarier, plats för lärande och kultur, och där man söker information, böcker och tidningar. Andel av koncernens försäljning (2014): 31 procent. 237,0 mkr. Geografisk försäljning Övr världen 9% Övr Europa 5% UK 9% FR 17% TY 21% DK 11% NO 10% SE 12% Benelux 6%

21 Marknaden för Public Interiors Bolagen inom affärsområdet verkar inom kontraktsmarknaden och säljer direkt till slutkunder inom offentlig sektor (stat och kommun), normalt hela inredningsprojekt, och agerar i en återförsäljarroll Marknaden styrs av offentlig upphandling, både i form av ramavtal och objektsupphandlingar Affärsområdet har dock i Sverige en ”producentroll” och säljer där produkterna genom återförsäljare Inredningsarkitekterna är betydelsefulla genom påverkan på de produktval som ritas in i projekten

22 Europas största aktör inom biblioteksinredningar, med tusentals referensprojekt. Våra konsulter och designteam är tillförlitliga innovatörer och arbetar nära inredningsarkitekter och bibliotekarier. Grundat: BCI 1929, Schulz Speyer 1955 Anställda: 96 I koncernen: BCI 2002, Schulz Speyer 2006 Omsättning (2014): 198 mkr Marknader med egna säljbolag: BCI - Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och Frankrike. Schulz Speyer – Tyskland och Benelux. Export via agenter till fler marknader, bla södra Europa, USA och Mellanöstern. Produktion sker hos externa tillverkare Lager i Holsted (DK) och Speyer (TY) Konkurrenter exv EKZ, Biketjänst, Lustrum

23 Eftermarknadsförsäljning av ett brett sortiment av möbler och förbrukningsmaterial genom web och katalog till främst bibliotek Grundat: 1936 Anställda: 10 I koncernen: sedan 2000 Omsättning (2014): 39 mkr Säljer på samtliga marknader där BCI och Schulz Speyer verkar (Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Benelux, Storbritannien och Frankrike) Samtliga marknader servas från centralt lager i Hässleholm Konkurrenter exv EKZ, Biketjänst

24 Macro / Drivkrafter Kontraktsmarknaden för möbler drivs till stor utsträckning av byggnationer, både nyproduktioner och renoveringar Stor del av försäljningen sker som hela inredningsprojekt, och normalt sker orderingång 12-18 månader efter byggstart Trenden för nybyggnationer ser positiv ut för kommande år, både inom privat och offentlig sektor (källa: Sverige Bygger, Norge Bygger) Även betydande försäljning sker kontinuerligt i form av kompletteringar och mindre möbelordrar

25 2013 2014 2015-Q3 Antal aktier (tusental)8.4488.4488.448 Resultat per aktie1.292.571.43 Börskurs23.4036.9035.00 Utdelning per aktie1.001.50- P/E-tal181424 Aktien Noterad på Stockholm OMX, Nordic Small Cap sedan 2006 (LDG B-aktie) SSE: ”LAMM B”

26 Aktiens utveckling, tio år

27 Varför Lammhults Design Group? Starka varumärken Strategisk plan genomförd, strukturen på plats Stabil marknad, låg risk, ökat byggande I framkant inom innovation och produktutveckling Potential till förbättrade bruttomarginaler, bla genom mer samordnat inköp God kostnadskontroll Fokus på tillväxt: –Organiskt tillväxt på hemmamarknader liksom export –Hög ambition kring fler förvärv

28 Starkt kvartal för Lammhults Möbel och Public Interiors, svag marknad i Norge. Tredje kvartalet har fortsatt präglats av nedgången i den norska marknaden, vilket har påverkat det norska dotterbolaget Fora Form negativt. Andra delar inom Office & Home Interiors, framför allt Lammhults Möbel har dock gått mycket starkt i kvartalet. Affärsområdet Public Interiors har också gått starkt i tredje kvartalet med förbättrad nettoomsättning och rörelseresultat. Koncernens resultat i kvartalet har belastats med kostnader av engångskaraktär med cirka 1,1 mkr. Trots detta, liksom betydande volymnedgång i Norge, gör koncernen ett rörelseresultat om 5,4 mkr, tack vare fortsatt god kostnadskontroll och effekter av genomförda besparingar. Det tredje kvartalet 2015 ” ”

29 Nettoomsättning: 161,0 mkr (170,0) YTD: 534,3 (545,5) Rörelseresultat: 5,4 mkr (8,5) YTD: 17,7 (19,5) Resultat per aktie: 0,49 kr (0,54) YTD: 1,43 (1,26) Orderingång: 140,0 mkr (149,2)YTD: 533,6 (534,5) Orderstock: 115,4 mkr (117,8) Volymnedgången i Norge innebar att Office & Home Interiors nettoomsättning låg 6% under föregående år medan Public Interiors nettoomsättning blev 7% bättre än de första nio månaderna 2014 Resultat före skatt under perioden januari-september har förbättrats tack vare ett positivt finansnetto Beslut att flytta Ires produktion från Tibro till Lammhult från halvårsskiftet 2016, beräknad besparing ca 7 mkr med full effekt 2017

30 Tack.


Ladda ner ppt "Presentation Avanza Banks Börsdag 25 november 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser