Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt."— Presentationens avskrift:

1 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap

2 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Kommunikation

3 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Om dokumentet  Gemensam utgångspunkt och riktning för kommunikationen från varje skola för att göra det enklare för alla som har kommunikation som en del av sitt uppdrag.  Kommunikationen ska bygga relationer med de som är intresserade av våra verksamheter, i första hand befintliga och potentiella elever och vårdnadshavare.  En vårdnadshavare som vet vad som händer, får insyn och är delaktig blir trygg och får förtroende.  Sätter standarden för vad elever, vårdnadshavare och andra kan förvänta sig av en Vittraskola i termer av kommunikation och professionellt bemötande.  Strukturer, mallar och riktlinjer skapar tydlighet på insidan såväl som på utsidan.

4 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap 1.4 Varumärkesförflyttning  Vittra anses i varumärkesundersökningar vara öppna, kreativa, inkluderande, lösningsorienterade och innovativa.  Vår strategi är att i större utsträckning även uppfattas som pålitliga, långsiktiga, tydliga, trygga och noggranna. Det är faktorer som vårdnadshavare uppger är extra viktiga när de väljer skola tillsammans med sina barn.

5 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap 1.7 Huvudsakliga budskap  Vi bidrar till trygga barn med stark självkänsla  Vi har engagerade lärare och pedagoger  Vi kan kunskap  Vi ser och utgår från hela barnet  Vi har ordning och reda  Tagline: Här växer människor och kunskap

6 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap 1.8 Utseende/format

7 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap 1.12 Genomlysning av kommunikation  Säkerställa rätt och tydlig kommunikation och ett professionellt bemötande/intryck  Två gånger per år för att följa upp hur vår enhet kommunicerar  Gå igenom och uppdatera all den information om förskolan/skolan som finns i alla kanaler som t ex på skolgårdar, i kapprum, på Facebooksidan och på hemsidan  Gå igenom marknadsföringsmaterialet  Hur lätt det är att nå fram till skolan via telefon  Genomgången sammanställs digitalt  Tillsammans med frågorna kring verksamheternas kommunikation i Stora och Lilla kvaliteten ger det en bild av vad som är bra och vad som behöver förbättras

8 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Kommunikation med elev/vårdnadshavare per period

9 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Innan skolstart  Förbereda utskick av ”Välkommen till Vittra xx” som ex innehåller:  Rektors/förskolechefs välkomstbrev  Ordningsregler för underskrift  Övriga blanketter  Genomlysning av kommunikation (rektor/förskolechef och administratör)  Sammanställning av ordningsregler (rektor/förskolechef)  Sammanställning av dokumentet ”Välkommen till Vittra xx” (rektor/förskolechef)  Flytta upp all information om antagna barn och elever från kön i SchoolSoft till respektive verksamhet (administratör)  Inskolning förskola (förskolechef)

10 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Period 1/Uppstart  Föräldramöte inkl. separat för-information för nya föräldrar oavsett årskurs (arbetslagsledare)  I samband med första föräldramöte delas en lista med vårdnadshavarnas kontaktuppgifter ut.  Utvecklingssamtal (ansvarspedagog)  Rektorsbrev/förskolechefsbrev (rektor/förskolechef)

11 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Period 2  Revidering av Marknadsplanen (rektor och administratör)  Rektorsbrev/förskolechefsbrev (rektor/förskolechef)  Marknadsföringsmaterial skickas till hela kön, både förskole-och grundskolekön (rektor/förskolechef och administratör)  Knyta kontakter med BVC/mäklare och andra aktörer vi kan samarbete med i marknadsföringen (rektor/förskolechef)

12 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Period 3  Betygsutdelning (rektor)  Rektorsbrev/förskolechefsbrev som går ut till kön inklusive julhälsning (rektor/förskolechef)  Utskick av centralt framtagen broschyr med lokalt instick till barn i upptagningsområdet.  Skicka ut erbjudande om plats till elever i befintlig kö (administratör)  Öppet hus och arrangerade visningar för de som står i kö till grundskolan (rektor/förskolechef)  Julavslutning

13 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Period 4  Utvecklingssamtal (ansvarspedagog)  Rektorsbrev/Förskolechefsbrev (rektor/förskolechef)  Ytterligare utskick med erbjudande om plats till kön (administratör)  Öppet hus och arrangerade visningar samt andra marknadsföringsaktiviteter för de som står i kö till grundskolan (rektor/förskolechef)  Inskolning förskola (förskolechef)

14 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Period 5  Föräldramöte (ansvarspedagog)  Rektorsbrev/Förskolechefsbrev med resultat från Stora Kvaliteten (rektor/förskolechef)  Inskolningar för grundskolan inleds  Arbetet med nästa års marknadsplaner inleds  Hålla de kontrakterade fortsatt intresserade genom olika marknadsföringsaktiviteter

15 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Period 6  Inskolningar slutförs för grundskolan  Färdigställande av Marknadsplaner  Betygsutskick/utdelning (originaldokument till årskurs 9) (rektor)  Utdelning/utskick av Skriftligt omdöme årskurs 1-5 (rektor)  Rektorsbrev/förskolechefsbrev som går ut till kön inklusive sommarhälsning (rektor/förskolechef)  Sommaravslutning

16 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Dok. Välkommen till Vittra xx  Varje förskola/skola ska ta fram ett dokument som listar viktig information och även vilken typ av information en vårdnadshavare/elev kan förvänta sig av oss under året. Skickas ut i vid läsårets start och gås igenom på första föräldramötet.  Skapar trygghet och tydlighet på insidan såväl som utsidan  Tas fram av rektor och ledning och innehåller centralstyrt innehåll samt rubriker för lokalt anpassat innehåll. Rektor ansvarar för förankring i verksamheten.  Ex på innehåll:  Kontakt och öppettider (frånvarorapportering, besökstider, kontaktuppgifter till skolan, återkopplingstider etc)  Gemensamma rutiner (ordningsregler, rutiner för hämtning och lämning, det aktuella årets hållpunkter)  Synpunkter och hantering av klagomål (klagomålstrappan)  Delaktighet och samverkan (föräldramöten 2 ggr, Stora och Lilla Kvaliteten, föräldraråd, elevråd  Uppföljning och dokumentation (betyg, utvecklingssamtal, Vittraomdöme, Vittrabok/SchoolSoft)  Regelbunden information (Veckobrev varje vecka, rektorsbrev, Facebook)

17 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Dagliga rutiner och professionellt bemötande Vad sänder mitt beteende och den fysiska miljön ut för signaler?  Personligt mottagande:  Utarbeta tydliga rutiner för hämtning/lämning  Röd tråd information mellan fritidshem och skola  Personligt tilltal (vid namn)  God tillgänglighet:  Telefonschema så telefonen alltid är bemannad under telefontiderna  Policy för hur lång tid för återkoppling på mejl  Uppdaterade kontaktuppgifter  Ordning och reda:  Hela, rena ytor och ”var sak har sin plats”, upprätta rutin för att hålla rent i kapprum/entré  Tydliga skyltar istället för papperslappar och tejp  Prioriterad information, rensa och rannsaka, behöver denna information vara här, vad sänder den för signaler?  Enhetlighet i färg och form utifrån ramprogram, för utbytbara inventarier välj neutrala färger.

18 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Övning 1: Största förändringen Diskutera i ledningslaget:  Utifrån Kommunikationsverktyget, vilka är de största förändringarna ni ser att ni behöver göra inför hösten?  Hur ska ni åstadkomma de 1-2 största förändringarna?  Rektor redovisar högt

19 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Övning 2: Nuläge Välkommen till Vittra Dokumentet ”Välkommen till Vittra xx” ska vara redo att skickas till elever och vårdnadshavare inför skolstarten hösten 2015.  Utifrån det, vad har vi på plats och vad behöver vi ta fram?  Vem ansvarar för att ta fram de delar som saknas?

20 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap


Ladda ner ppt "NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt."

Liknande presentationer


Google-annonser