Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övningsskolor och övningsförskolor Vfu i kommunerna Skola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övningsskolor och övningsförskolor Vfu i kommunerna Skola."— Presentationens avskrift:

1

2 Övningsskolor och övningsförskolor

3 Vfu i kommunerna Skola

4 Stora övningsskolor vs små skolor.

5 SPLASH!!! Hot eller möjlighet?

6 UtbildningarProfessionsseminarium Fördjupande handledning, seminarium Didaktiska seminarium Fältstudier Trepartssamtal Kursplanering Tjänsteväxling Forsknings/utvecklingsprojekt Projektledning Mus-projekt Rektorer & förskolechefer Samordnare & lokala projektledare Uppföljning Studerande mentorer Terminsplanering Övningsskoleprojektet Trepartssamtal

7 Projektledning För operativ ledning tillsattes en ledningsgrupp bestående av: Ordförande Samverkansorganet, studierektor vfu, projektledare försöksverksamheten, en representant från de tre lärarutb. avdelning- arna, tre representanter från skolhuvudmännen samt en studeranderepresentant Tillbaka

8 Terminsplanering Övningsskolor kräver en översyn av studenter- nas vfu-perioder så att de blir bättre spridda mellan terminerna och inom terminerna. Tillbaka

9 Professionsseminarium Regelbundna seminarier i handledningsgrupp. Innehåll: relationell och kommunikativ förmåga, ledarskap, didaktisk förmåga och reflektionsförmåga. Ansvar: Huvudhandledare Deltagare: Handledargrupper, handledare, studenter samt lärare från MIUN vid minst ett tillfälle per termin Tillbaka

10 Fördjupande handledning, seminarium Innehåll: Fördjupade handledningssamtal utifrån studentens vfu Deltagare: Huvudhandledare och student Tillbaka

11 Didaktiska seminarium MIUN anordnar didaktiska seminarier. Innehåll: Didaktik Deltagare: Huvudhandledare Tillbaka

12 Fältstudier Studenterna har tillgång till övningsskolan/övningsförskolan för att göra fältstudier och fältuppgifter under kurser som ej innehåller vfu Tillbaka

13 Trepartssamtal Trepartssamtal genomförs under studenternas andra vfu-period. Deltagare: Huvudhandledare, student och representant lärarutbildningen Innehåll: Studentens vfu-period är i fokus och de mål som finns i denna kurs. Tillbaka

14 Kursplanering Representanter från kommunens lärare deltar i planering av vfu-kurs och vfu-fokus (vfu- uppgifter) tillsammans med universitetets lärare Tillbaka

15 Tjänsteväxling Skickliga yrkesverksamma lärare från kommunerna deltar inte bara i vfu-kurser utan även i teoretiska kurser. MIUN-lärare deltar i gengäld i utvecklings- projekt, etc. inom skolverksamheten. Tillbaka

16 Studerandementorer Ett gemensamt bygge av ett mentorssystem där studenten har mentor på lärarutbildningen och mentor på sin vfu. Mentorerna samverkar runt studenten. Tillbaka

17 Uppföljning Försöksverksamheten skall utvärderas. Ansvarig för detta är Projektledningsgruppen. 400 000 kr är budgeterat för detta uppdrag. Tillbaka

18 Samordnare & lokala projektledare Lärarutbildningen vill ha en ingång till respektive övningsskola/ övningskoleområde eller kommun. I vilken omfattning kan den organisation som idag finns i kommunerna (samordnarna) användas? Tillbaka

19 Rektorer & förskolechefer Övningsskoleverksamheten kräver ett aktivt deltagande från rektor/förskolechef Förväntas att chef anpassar organisationen så att lärare/förskollärare ges utrymme i sina tjänster för deltagande i aktiviteter Organisatorisk medverka för att möjliggöra tjänsteväxling Delta i särskilt riktade fortbildningsinsatser Tillbaka

20 MUS-projekt En projektidé där Samsung och MIUN skulle mötas i utvecklingsarbetet kring Övningsskolor/Övningsförskolor. Samarbetet skall bygga på att stärka och vidareutveckla kommunikationen mellan lärarutbildningen, studenterna och handledarna. Tillbaka

21 Utbildningar För Övningsskolor och Övningsförskolor En kortare introduktion om lärarutbildningen och vfu 7.5 hp grundutbildning för all pedagogisk personal samt rektor/ förskolechef med val att ta ut högskolepoäng eller intyg 7.5 hp påbyggnadskurs för huvudhandledarna Tillbaka

22 Forskning/utvecklingsprojekt Beforska övningsskole- och övningsförskole- verksamheten så att dessa blir miljöer i vilka forskningsprojekt bedrivs i ett vidare perspektiv av skolanknuten/förskoleanknuten forskning. Tillbaka

23 Turordning/termin för start Våren 2015Nordanstig Ånge Örnsköldsvik Hösten 2015Sundsvall Våren 2016Hudiksvall Östersund Hösten 2016Kramfors Sollefteå Timrå Våren 2017Härnösand Krokom Ragunda Hösten 2017Berg Härjedalen Våren 2018Bräcke Strömsund

24 Övningsskolor – en möjlighet!


Ladda ner ppt "Övningsskolor och övningsförskolor Vfu i kommunerna Skola."

Liknande presentationer


Google-annonser