Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdraget är framtiden, barnen och eleverna. Information om ny organisation av förskolorna i Tyresö kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdraget är framtiden, barnen och eleverna. Information om ny organisation av förskolorna i Tyresö kommun."— Presentationens avskrift:

1 Uppdraget är framtiden, barnen och eleverna

2 Information om ny organisation av förskolorna i Tyresö kommun

3 Fr.o.m. 1 januari 2016 Genomfört 1 september 2015

4 Förskolechef Det pedagogiska arbetet vid en förskolenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef. Förskolechefen ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Ur Skollagen Kap 2 §9 Förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation. Ur Skollagen Kap 2 §10 Det unika med förskolechefens och rektorns uppdrag är att de har ett direkt uppdrag från staten i skollag och förordningar, samtidigt som den politiskt styrda kommunen är huvudman för de pedagogiska verksamheterna.

5 Utgångspunkter för arbetet har varit Pedagogiskt ledarskap Ökad likvärdighet Ekonomiskt hållbar organisation Antal barn vid nybyggnation: cirka 120 barn Antal medarbetarsamtal: max 30-40 stycken per chef

6 En pedagogisk ledare En pedagogisk ledare i vår framtida organisation ska medverka till att det pedagogiska arbetet på förskolan utvecklas, att man har inblick i, och kunskap om, det dagliga arbetet i förskolan och att man tydligt kommunicerar kring mål och visioner för verksamheten. Det ska vara ett aktivt och nära ledarskap som skapar goda förutsättningar för att utveckla verksamheten mot målen.

7 Ökad likvärdighet Enheternas storlek Förskolechefens uppdrag Ekonomiska förutsättningar Miljö/material Kompetens

8 Intervjuer/besök på samtliga förskolor Nyckeltal som diskussionsunderlag

9 Sammanfattning av verksamhetsbesök Engagerade och kompetenta pedagoger Stort intresse för att utveckla och förbättra verksamheten Man värnar om barnens rättigheter och delaktighet Alla barn ska ges förutsättningar för att lyckas Förskolgårdarna är ofta väldigt funktionella och stora, vilket gynnar uteverksamheten

10 En likvärdig förskola Närvarande chefer Gemensam policy enheten/BoU Behov av pedagogiska nätverk Fungerande IT Delaktighet och insyn Vinster med ny organisation Pedagogerna

11 Omorganisationen ska gynna förskolans utveckling! En förskola i fokus med hög kvalitet och likvärdiga förutsättningar Nätverk/förskolechefsgrupp Attraktiva förskolor i framtiden Tydlig organisation kring barn i behov av särskilt stöd Biträdande förskolecheferna

12 Tidplan TidpunktAktivitet 14 oktInformation till bitr. förskolechefer ang. ny organisation 14 oktInformation ny organisation av kommunens förskolor oktRiskanalys 21 okt11 § MBL ny organisation oktSamverkan kravprofil nov/decInterna samtal och extern rekrytering 1/1 2016Ny organisation

13 Förskolor i Tyresö kommun 22 förskolor i kommunal regi 16 fristående förskolor

14 Nuvarande organisation 22 förskolor i kommunal regi + en pedagogisk omsorg 8 förskolenheter 10 biträdande förskolechefer (8 årsarbetare)

15 11 förskolenheter 11 förskolechefer (11 årsarbetare) Förslag till ny organisation fr.o.m. 1/1 2016

16

17

18 Sammanfattning av ny organisation Förskolan i fokus - kvalitet Pedagogiskt ledarskap Ökad likvärdighet! Mindre enheter Ekonomiskt hållbar på sikt Ökad attraktivitet som arbetsgivare

19


Ladda ner ppt "Uppdraget är framtiden, barnen och eleverna. Information om ny organisation av förskolorna i Tyresö kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser