Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemikalier i förskolan Anna Nylander Kemikalieinspektionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemikalier i förskolan Anna Nylander Kemikalieinspektionen."— Presentationens avskrift:

1 Kemikalier i förskolan Anna Nylander Kemikalieinspektionen

2 Handlingsplan för en giftfri vardag Skydda barnen bättre Ett steg mot riksdagens miljömål Giftfri miljö Farliga ämnen i varor Sprida kunskap om hållbar användning av kemikalier Underlätta kommunernas arbete för giftfri vardag Underlätta för företag att stärka sitt kemikaliearbete Stärka EU:s kemikalielagstiftning Skydda livsmedel och dricksvatten

3 Barn beteende gör att de kan utsättas för mer kemikalier än vuxna Kryper Bröstmjölk Mycket inomhus Mycket utomhus På golvet Leker Undersöker med munnen Äter och dricker mer Andas mer

4 När barn växer och utvecklas kan de vara extra känsliga för kemikaliers hälsoeffekter Fosterutvecklingen Omvandling av främmande ämnen Pubertet Tillväxt Hjärnan, immunförsvaret och reproduktionssystemet utvecklas

5 Barns exponering för kemiska ämnen i förskolan Öka kunskapen och identifiera behov av insatser 1.Kunskapsöversikt om farliga ämnen i förskolemiljö 2.Undersökningar av inomhusmiljön i tre förskolor Underlag för KemIs arbete för en giftfri vardag Kunskapsstöd för kommuner http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport8-13.pdf www.kemi.se

6 Bromerade flamskyddsmedel Långlivade ämnen som kan skada hälsa och fortplantningsförmågan Nya flamskyddsmedel Ersätter farliga bromerade flamskyddsmedel. Vi vet lite om hur de används och eventuella hälsoeffekter FtalaterAnvänds i t.ex. plastgolv och produkter av mjuk plast. Vissa ftalater kan skada fortplantningsförmågan Perfluorerade ämnen (PFOS/PFOA) Långlivade ämnen som finns i många produkter. hälsofarligt, reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande Organofosfater Flamskyddsmedel, mjukgörare, polish. TCEP är cancerframkallande men vi vet lite om de flesta Bly Skadar hjärnans utveckling. Barn är extra känsliga och det är farligt även vid mycket låga nivåer Kadmium Lagras länge i kroppen, skadar njurar skelett och är cancerframkallande.

7 Studier i förskolor i Sverige www.kemi.se Tio förskolor i Stockholm, 2006-2007 Bromerade flamskyddsmedel, ftalater, organofosfater och perfluorerade ämnen i damm och luft Exponering via damm – viktigt för små barn Lika nivåer av kemikalier i förskolor och bostäder Högre halter av flamskyddsmedel i äldre byggnader Möbler och madrasser i skumgummi och elektronik är möjliga exponeringskällor för flamskyddsmedel

8 Studier i förskolor utanför Sverige www.kemi.se Inom EU är nivåerna av kemikalier förskolan lika, med undantag för Storbritannien Högre nivåer av flamskyddsmedel och bly i USA Mer ftalater i svenska förskolor än i danska Undersökningar i förskolemiljöer i Europa är troligtvis relevanta även för svenska förhållanden

9 Studier om barns exponering i hemmet www.kemi.se Flera studier om exponering och effekter av ftalater PVC-golv avger ftalater som hamnar i golvdamm Damm är en exponeringskälla för ftalater (små barn) Samband mellan exponering för ftalater och en ökad risk för astma och allergier hos barn Inte tillräckliga bevis för att kunna kunna fastställa att ftalater är en riskfaktor för astma och allergi

10 Vi behöver veta mer om… www.kemi.se Förekomsten av kemikalier i barns miljöer Var kommer kemikalierna från Hur påverkar kemikalier barns hälsa För att uppnå det behövs… Återkommade undersökningar om kemikalier i barns miljöer Mer forskning om kemikaliers effekter på barns hälsa

11 Besök och provtagningar i förskolan Nybyggd förskola - 2012 www.kemi.se Äldre förskola - 1985Lägenhetsförskola Inventering av inomhusmiljön XRF-analyser av leksaker, möbler och madrasser Analyser av kemikalier i damm och på barnens händer

12 Inventering av inomhusmiljön Miljö- & hälsoskyddsinspektörer undersökte lokalerna Äta, Sova, Leka, Städ, Ventilation, Ytskikt, Inredning Stora likheter men vissa tydliga skillnader mellan de äldre och den nybyggda förskolan Mängd leksaker etc., antal barn, golvmaterial www.kemi.se

13 XRF-analyser av leksaker och madrasser XRF-instrument för att göra snabba analyser på plats I den äldre förskolan och lägenhetsförskolan hittade vi: –Tio leksaker och fyra sovmadrasser som innehöll bly –Fyra leksaker som innehöll kadmium Över kemikalieinspektionens förslag till gränsvärde för bly Över EUs gränsvärde för kadmium i smycken och plast www.kemi.se

14 Analyser av kemikalier i damm och madrasser och på barnens händer Damm från golv, öppna ytor och mattor 10-15 prover per förskola från lekrum och/eller vilorum Avtorkningsprov med kompress på barnens händer 10-15 barn per förskola 3-5 år gamla www.kemi.se

15 Gamla och nya flamskyddsmedel www.kemi.se Oförändrade nivåer av äldre flamskyddsmedel Vi hittade nya sorters flamskyddsmedel i alla dammprov och i de flesta handavtorkningsprov. Den ökade användningen av nya flamskyddsmedel verkar avspeglas i barns exponering för kemikalier

16 Ftalater www.kemi.se Mer ftalater i de äldre förskolorna än i den nybyggda DINP, DEHP och DBP fanns i högst koncentrationer Tre madrassöverdrag innehöll mer DEHP än vad som är tillåtet i EU (0,1 %)

17 Organofosfater www.kemi.se  Mer organofosfater i de äldre förskolorna än den nya  Skummfyllningen i två madrasser innehöll mer TCEP än vad som är tillåtet inom EU

18 Bly och kadmium www.kemi.se Mycket låga nivåer av kadmium och bly i damm och på barnens händer Blyhalterna i ett madrassöverdrag var mer än fem gånger högre än Kemikalieinspektionens förslag till gränsvärde Innehållet av bly i madrassöverdraget verkar vara beroende av plastens färg och kanske madrassens ålder

19 Slutsatser Liten studie, ger vissa indikationer om miljön i förskolan Äldre förskolor verkar ha högre nivåer av de kemikalier vi undersökte än nybyggda Damm kan vara en exponeringskälla för små barn Om man tittar på ett ämne i taget finns inga tecken på hälsorisker, behöver se på den totala exponeringen Ftalater bör prioriteras i arbetet med att minska barns exponering för farliga kemikalier. DEHP stod för den största risken Vi behöver större och återkommande undersökningar av kemikalier i barns inomhusmiljöer www.kemi.se

20 Upphandlingskriterier för förskolan Förstudie av Miljöstyrningsrådet 2013 visade på goda förutsättningar för att ta fram upphandlingskriterier Konkurrensverket har nu fått i uppdrag att ta fram ett paket med upphandlingskriterier Underlätta arbetet för enskilda förskolor och upphandlare Gemensamt upphandling får stor genomslagskraft Kriterier, vägledning till upphandlare och guide till förskolepersonal ska presenteras 4 maj 2015 Kommunikationsinsatser under 2015 www.kemi.se

21 Upphandlingskriterier för förskolan

22 Utbildningssamarbete med Grön flagg Certifiering från Håll Sverige Rent Integrering av miljöfrågor pedagogisk verksamhet Nätverk med 2500 skolor och förskolor 1.Utbildnings och informationskampanj: Öka kunskapen om kemikaliefrågor och ge eleverna förmågan att göra hållbara val 2.Att få svenska förskolor och skolor giftfria utifrån ett verksamhets- eller driftsperspektiv

23 Andra aktiviteter Samarbete med SKL för att etablera ett kemikalienätverk bland kommunerna Satsningar på information till konsumenter Svenska myndigheter samarbetar för att utöka övervakningsprogrammen av hälsofarliga kemikalier

24 Några tips Rensa ut bland gammalt skräp Håll dammtussarna borta Tänk till när ni köper nytt och bygger om Håll er uppdaterade och haka på… –Upphandlingskriterier –Grön flagg –Lokala initiativ –Kemikalienätverk

25 Tack för er uppmärksamhet anna.nylander@kemi.se www.kemi.se


Ladda ner ppt "Kemikalier i förskolan Anna Nylander Kemikalieinspektionen."

Liknande presentationer


Google-annonser