Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

C-A Hederos 130918. OPTIFLOW ”Syrgasgrimma”- mjuk, bra och dyr Befuktare Ger 3-4 i CPAPtryck vid flöde = (kgvikt + 1) l Behöver ej kopplas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "C-A Hederos 130918. OPTIFLOW ”Syrgasgrimma”- mjuk, bra och dyr Befuktare Ger 3-4 i CPAPtryck vid flöde = (kgvikt + 1) l Behöver ej kopplas."— Presentationens avskrift:

1 C-A Hederos 130918

2

3

4

5

6

7

8

9 OPTIFLOW ”Syrgasgrimma”- mjuk, bra och dyr Befuktare Ger 3-4 i CPAPtryck vid flöde = (kgvikt + 1) l Behöver ej kopplas loss Indikationer: RS-bronkiolit – multihandikappade Skall sättas in tidigt Kostnad 400 euro

10 FeNO mätningar meningsfulla? Metaanalys av 6 studier: korrelation med antalet exacerbationer Significant minskning i FeNOgrupperna både i vuxen och barnstudier där behandlingen var baserad på FeNOmätningar jämfört med enbart kliniska parametrar FeNOmätningar endast vid påvisad allergi! Bra för diagnostik och för att belysa aktuell situation – inte minst följsamheten!

11 Astma - livskvalité ACQ jämfört med AKT och PAQLQ hos 204 barn Enligt AKT: 8,8% välkontrollerade, 60,3% partiellt och 30,9 ej kontrollerade Enligt ACQ: 70,1% välkontrollerade, 15,2% partiellt och 14,7% ej kontrollerade Medelvärde på PAQLQ= 5,9 (>6,0=ok) Av de 112 med bra QoL hade 15,2% repektive 91,9% angett detta i AKT respektive ACQ Överdriver svaren på AKTfrågorna hur många som har problem? Ska vi använda ACQ i stället?

12 Följsamhet Hjälper det att minska antalet doser av ICS? 81 barn 2-6 år – holländsk studie 2 dos kunde tas ner till endos när barnet var välreglerat Smartinhaler Medianadherence 87% 14 barn kunde gå ner till endos under 1 år varvid adherence ökade med 4% men samtidigt ökade antalet dagar helt utan medicinering från 3 till 11%.

13 Teofyllamin Billig medicin som används mycket i fattigare länder Serbisk studie: 30 skolbarn 8 veckor 125 mgx2 FEV1 ökade från 71 till 96% Symptomscore förbättrades p { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/40/11147305/slides/slide_13.jpg", "name": "Teofyllamin Billig medicin som används mycket i fattigare länder Serbisk studie: 30 skolbarn 8 veckor 125 mgx2 FEV1 ökade från 71 till 96% Symptomscore förbättrades p

14 Kortisonbehandling? Inte rutinmässigt vid akut astma! De med svåra symptom ska ha det Kortisol i saliv överensstämmer bra med blodkortisol Står barnet på höga ICSdoser (> 400 mikrogr ) som underhåll och får 5 perorala kortisondoser/år ökar risken för binjurebarkssvikt ! Hälften hade tecken på detta!

15 Okontrollerad astma 142 skolbarn remitterade för ”problematic asthma” 97 % hade underliggande orsaker: 37% dålig följsamhet, 28% exponerades för allergen, 20% hade komorbiditet, 8% dålig inhalationsteknik, 4% fel diagnos Endast 3% hade äkta terapi-resistent astma!

16

17 Asthma – the repressed cry Bruce Miller: Autonomic Dysregulation Model of emotional influence on asthma (1987) Familjestress ger tidig astmadebut o försämring av astma Depression hos föräldrar medför ökad risk för nedstämdhet hos barn Depression hos barn ger ökad vagal tonus och försämrad lungfunktion Studie på 171 skolbarn bekräftade denna hypotes via studie av hur de reagerade på ETfilmen

18 En annan bild av relationen psyke och astma Paul Brand : studie på 70 skolbarn med och 70 matchade utan astma Validerade frågeformulär visade inga skillnader när det gäller ångest, depression, låg självkänsla Små men signifikanta skillnader när det gäller uppförande och attityd (p<0,04) och ensamhet (p<0,017) – båda till astmabarnens nackdel Gällde barn som hade delvis eller helt kontrollerad astma!

19 Antikolinergika Flera stora studier angående tiotropium vid astma Enbart vuxenstudier Signifikanta effekter både vid moderata och svåra astmabesvär med endos Spiriva Respimat 5mikrogram Jämförbara resultat som med salmeterol

20 Diverse Paracetamol ej kausalt samband m astma – enbart association PBB = Protracted bacteriell bronkit - > 4 v m slemmig hosta : bronkoskopisk diagnos. Ej i respiratoriska delen – ej pneumoni Luftföroreningar ger försämring av funktionen först efter 1 vecka NY-u.s bekräftar luftföroreningarnas betydelse men också socioekonomiska faktorer och halten kakerlacksallergen! Mässling skyddar mot allergier – om man överlever (34%dödlighet i Afrika) Gambia 1975 inga barn med astma men höga IgE (maskinfektion) Lungfunktion nedsatt redan som nyfödd o 90% hade eksem vid 2års ålder hos de med persisterande astma Vit D lågt ger allergi/astma – fortsätta efter 2 år?

21 En jobspost Intralymfocytär immunoterapi (ILIT) Dubbelblindstudie: 45 vuxna gavs 1000SQ gräs före säsong Antingen 6 doser el 3 doser + 3 doser placebo el 6 doser placebo Inga skillnader kliniskt under första säsongen IgG4 upp hos de med aktiv beh 9% systemiska biverkningar

22 Budskap från Anders B AVENE !!!!! Erbjud alla med nydebuterad astma och riskkriterier föräldragrupp


Ladda ner ppt "C-A Hederos 130918. OPTIFLOW ”Syrgasgrimma”- mjuk, bra och dyr Befuktare Ger 3-4 i CPAPtryck vid flöde = (kgvikt + 1) l Behöver ej kopplas."

Liknande presentationer


Google-annonser