Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedel vid sjukdom i luftvägarna Anna Asplund Persson Linnéuniversitetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedel vid sjukdom i luftvägarna Anna Asplund Persson Linnéuniversitetet."— Presentationens avskrift:

1 Läkemedel vid sjukdom i luftvägarna Anna Asplund Persson Linnéuniversitetet

2 Sjukdomar som lm-behandlas Hosta Astma Kronisk bronkit Emfysem KOL

3 Olika läkemedel Slemlösande medel Hostdämpande medel Glukokortikoider (oftast inhalation) Beta-2-stimulerande medel (oftast inhalation) Leukotrienantagonister Teofyllin Antikolinergika för inhalation Natriumkromoglikat Övrig adrenergika: efedrin och epinefrin (Adr)

4 Slemlösande läkemedel Gör slemmet mindre segt Ökar ciliär transport av slem ut ur luftvägarna –Segheten beror på mängden polysackarider, glykoproteiner, albumin och DNA från nekrotiska celler

5 Generiska namn och handelsnamn Acetylcystein –Acetylcystein, Viskoferm Bromhexin –Bromhexin, Mollipect

6 Hostdämpande medel, centralt dämpande Opioder –Dämpar hostreflexen genom att hindra afferenta impulser från slemhinnan till CNS –Har narkotiska egenskaper (alla utom Noskapin) och kan orska abstinenssymtom efter lång tids användning. –Ger dåsighet –Höga doser kan ge förstoppning och orsaka illamående

7 Generiska namn och handelsnamn: centralt verkande hostdämpande medel Etylmorfin –Cocillana-Etyfin Etylmorfin och efedrin –Lepheton Kodein –Kodein Noskapin –Noskapin, Nipaxon

8 Obstruktiv lungsjukdom Sjukdomar som hindrar luftflödet till lungorna Kronisk bronkit, emfysem, KOL, astma räknas hit.

9

10 Obstruktionen kan finnas på olika nivåer Glatta muskulaturen i i bronkerna kan kontrahera så att passagen för luftströmmen hindras (astma) Minskad slemtransport kan blockera luftströmmen (kronisk bronkit, ibland vid astma) Inflammation i slemhinnan kan leda till slemmhinneödem som i sin tur hindrar luftströmmen (astma, kronisk bronkit) Minskad elasticitet i lungvävnad kan göra att lungorna kollapsar och på så sätt hindrar luftströmmen (emfysem)

11

12 Läkemedel som används vid astma Beta-2-stimulerare, korttidsverkande Glukokortikoider (inhalation) Beta-2-stimulerare, långtidsverkande Leukotrienantagonist Antikolinergika (ihop med beta-2- stimulerar) vi akut astma Om inte inhalation fungerar kan teofyllin användas.

13 Behandl forts Omalizumab (antikropp mot IgE) används vid svår allergisk astma. Ges subkutant var 2-4:e vecka av specialister. Dyrt.

14 Läkemedel som används vid behandling av astma hos vuxna Källa: Läkemedelsboken, Apoteket farmaci

15 Beta-2-stimulerare (sympatomimetika) Binder till beta-2-receptorer i bronkernas glatta muskulatur  muskulaturen relaxeras och luftrören vidgas Mukociliär transport ökar Minskar mängden substanser som orsakar ödem.

16

17 Inhalation Man måste dra ett djupt andetag för att få ner partiklarna så långt ner som möjligt.

18 Biverkningar beta-2-agonister Hjärtklappning Tremor Perifer vasodilation med lätt blodtrycksfall Eftersom det är lätt att effekterna ”spiller över” till beta-1-receptorer som finns på hjärtat måste man vara försiktig med patienter som har högt BT och ischemisk hjärtsjukdom.

19 Generiska namn och handelsnamn Formoterol –Foradil, Oxis Salbutamol –Airomir, Buventol, Salbuamol,Ventoline Salmeterol –Serevent Terbutalin –Bricanyl

20 Kortisonbehandling Kortison = Glukokortikoid Används bl. a. vid –Astma –Eksem –Sepsis, septisk chock –Akuta allergiska reaktioner –Reumatiska sjukdomar –Inflammatoriska tarmsjukdomar –mm

21 Normal reglering av glukokortikoid- frisättning CRF frisätts från hypothalamus ACTH frisätts från hypofysen Glukokortikoider frisätts från binjurebarken

22

23 Effekter av kortisol i fysiologiska plasmakoncentrationer Påverkar metabolismen (mobiliserar energi till blodet) –Höjer blodsockerhalten och ökar fettnedbrytning –Ökar proteinnedbrytning –Minskar glukosupptag i muskler och fettceller Påverkar cirkulationen –Har permissiva effekter på katekolaminer (gör fler receptorer) Påverkar immunförsvaret –Dämpar immuncellerna

24 Effekter av för mycket kortison –Cushings syndrom –Förändring av kroppsformen –Atrofi av hud och bindväv –Osteoporos –Myopati –Nedsatt glukostolerans –GI-blödning –Ökad infektionsrisk –Hypofys/binjurebarkssvikt

25 Vad händer om man avslutar en kortisonbehandling för snabbt? Massor med symtom: –Stelhet i muskler och leder –Kroppsverk –Trötthet –Svaghet –Aptitlöshet –Illamående –Kräkning –Lågt blodtryck –Hjärtklappning –Buksmärtor –Diarré –Hypoglykemi –Hyperkalcemi –Hyperkalemi –Hyponatremi –Feber –Cirkulationskollaps mm VARFÖR HÄNDER DETTA?

26 Hur signalerar kortisol?

27 Glukokortkoider hämmar immunförsvaret Lipokortin bildas av ökad glukokortioidhalt Hämmar bildning av fosfolipas A2 –  minskad frisättning av arakidonsyra  minskad mängd prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener –  minskad inflammation –COX-2 hämmas också  minskad inflammation

28 Verkningsmekanismer

29 Glukokortikoider: behandling vid astma Glukokortikoider oftast via inhalator –Inflammationhämmande genom hämning av Leukotriener Prostaglandiner PAF (trombocytaktiverande faktor) Behandling leder till: Minskad mängd eosinofiler och minskad mängd histamin. Ödembildningen minskar eftersom kapillärpermeabiliteten minskar. Bronkialsekretet blir mindre segt

30 Generiska namn och handelsnamn Beklometason –Becotide, Beclomet Budesonid –Pulmicort Flutikason –Flutide Mometason –Asmanex

31 Biverkningar av glukokortikoider: Lokal adm via inhalation kan ge svampinfektion pga hämning av immunförsvaret lokalt i slemhinnan –Skölj munnen efter behandling Det finns dålig information om att lokalt verkande inhalationssteroider skulle ge binjurebarkssvikt.

32 Leukotrienantagonister Används om inte fullgod behandling uppnås med annan behandling. Då kan denna användas som komplement. Dosen av inhalationssteroider kan sänkas vid tillägg av leukotrienantagonist.

33 Verkningsmekanism: Leukotriener orsakar reaktioner i luftvägarna via CysLt1 rec (= leukotrienrec) som: –bronkkonstriktion, –sekretbildning –vaskulär permeabilitet –rekrytering av eosinofiler. Generiskt namn: montelukast (Singulair) Biverkningar: Huvudvärk och buksmärtor

34 Teofyllin Liknar koffein Används numera sparsamt vid astmabehandling. Vissa personer är hjälpta av det. Effekter

35 Hur den relaxerar bronkialmuskeln är inte fullständigt känd. Man tror att det är via en förhöjd cAMP halt  lägre Ca 2+ i glattmuskulaturen  dilatation

36 Andra effekter av teofyllin Mild diuretisk effekt Ökar effekt av beta-2-stim. Frisättning av substanser som stimulerar till inflammation hämmas.

37 Biverkningar av teofyllin VANLIGA: –Allmänna: Aptitlöshet, huvudvärk. –GI: Illamående, kräkningar. –Neurol.: Tremor. –Psyk.: Sömnstörningar, irritabilitet, nervositet. –Vid höga plasmakoncentrationer ökar risken för takyarytmier och CNS-utlösta krampanfall påtagligt. Om allvarliga biverkningar inträder ska behandlingen avbrytas omedelbart

38 Generiska namn och handelsnamn Teofyllinetylendiaminhydrat –Teofyllamin Kolinteofyllinat –Teovent Teofyllin –Theo-Dur I farmakologiboken står aminofyllin och i FASS finns inga godkända ämnen med aminofyllin. Istället är det Teofyllinetylendiaminhydrat.

39 Kromoner Kromoglicinsyra kallas i FASS för Natriumkromoglikat –Lomudal –Lecrolyn Används vid (men inte ofta) ansträngningsutlöst eller allergenutlöst astma Saknar effekt när astmaanfallet har börjat Biverkningar: Lokal irritation och känsla av torrhet i halsen

40 Antikolinergika Inhaleras Muskarinrecepto-antagonister Hämmar parasympatiska aktivitet  mindre kontraktion och minskad slemproduktion Biverkningar: vid lokal adm. muntorrhet, urinretention, obstipation

41 Generiskt namn och handelsnamn Ipratropiumbromid –Atrovent Tiotropiumbromid –Spiriva

42 Sympatomimetika: Stim både alfa-, beta-1- och Beta- 2-rec. Kärlkontraherande och slemhinne- avsvällande effekt  mycket effektiva på ödem i slemhinnan Har stor effekt på hjärtat och är kontraindicerande vid hypertoni eller ischemisk hjärtsjukdom. Barn svarar ofta bra på dessa läkemedel.

43 Vid KOL och emfysem Används –Beta-2-stimulerare –Antikolinergika –Steroider (bara vissa blir hjälpta av dem) När inte dessa ger tillräcklig hjälp behövs syrgas

44 Vid kronisk bronkit Slemlösande Antibiotikabehandling


Ladda ner ppt "Läkemedel vid sjukdom i luftvägarna Anna Asplund Persson Linnéuniversitetet."

Liknande presentationer


Google-annonser