Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stiftelsen Östgötagården Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala Strategimöte 23 november 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stiftelsen Östgötagården Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala Strategimöte 23 november 2011."— Presentationens avskrift:

1 Stiftelsen Östgötagården Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala Strategimöte 23 november 2011

2 Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala Dagens möte Omvärld och marknadsförutsättningar Verksamheten idag – nyckeltal och NKI Framtida underhålls- och investeringsbehov Framtidsfrågor – organisation

3 Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala VÅR VISION Vi skall skapa det mest attraktiva studentboendet i Uppsala VÅR AFFÄRSIDÉ Stiftelsen skall tillhandahålla studentbostäder för Östgöta Nations medlemmar. Bostäderna skall vara centralt belägna, väl underhållna och anpassade efter marknadens och Östgöta Nations behov. Verksamheten skall bedrivas med sådant långsiktigt underhåll och ekonomisk hantering att fastighetsbeståndets värde behålls och utvecklas. Stiftelsen skall gentemot sina hyresgäster sträva mot bra service och ett prisvärt boende. Hela fastighetsbeståndet skall ses som en enhet med en solidarisk hyressättning. VÅRT ÖVERGRIPANDE MÅL Bedriva verksamheten så att varje år ger ett överskott som ger utrymme för avsättning till underhåll och utveckling av fastighetsbeståndet. Vision – Affärsidé – Mål

4 Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala Omvärld och marknadsförutsättningar Studenterna Bostäder Studentbostäder Byggande Studentbostadsbyggande Politik

5 Studenterna Fortsatt många studenter och högt söktryck Något färre antagna ht 2010 – men ökat antal helårsstudenter Ungdomskullarna ökar till och med 2013 Högt söktryck 2011 trots avgiftsbelagda studier 80 procent färre internationellt sökande Enbart 1250 betalande studenter i september 2011 Antal åringar

6 Bostäder Brist på bostäder i 43 procent av landets kommuner 80 procent uppger brist på hyresrätter Hälften tror på oförändrat läge eller ökad brist Störst brist storstadsområdena Balans i hela kommunen – men brist på centralorten Överskott i Norrland och östra Götaland

7 Studentbostäder Brist på studentbostäder i 20 högskolekommuner enligt Boverket Brist på sju orter enligt våra medlemmar Visby Växjö Sundsvall Piteå Norrtälje UppsalaNorköping StockholmMalmö ÖrebroLinköping LundKalmar LuleåHalmstad GöteborgEskilstunaFalun BristBalansÖverskott Samlat behov av ca studentbostäder

8 Byggande Ökat byggande under 2010 – påbörjade bostäder bostäder i flerbostadshus – hyresrätter Ökning första halvåret 2011 Färre bygglov och färdigställda bostäder

9 Studentbostadsbyggande Rekordlågt byggande 2010 – även 2011 och 2012 Boverket tror på under 2011 och 2012 Produktionskostnaderna största hindret De fortsätter dock att öka även 2011

10 Politik Lärosätenas utvidgade rätt hyra ut bostäder Ny plan- bygglag Förändrat hyressättningssystem En ändrad byggregel Ökat schablonavdrag för uthyrning i andrahand 2011 Höjt studiemedel

11 Politik Utredning om fastighetstaxering och fastighetsavgift Utredning om hyresrättens förutsättningar Utredning om studentbostäder Översyn av byggregler? Lärosätenas roll? 20? ?

12 Politik Regeringen är intresserade – på pappret Inventerar problemställningar och åtgärder ”Åtgärder som är genomförbara i rådande politiska läge” Samordning – stat-kommun-lärosäten-bostadsföretag Akademiska hus och lärosätenas roll Byggregler

13 Omvärld och marknadsförutsättningar Studenter Andel av studenterna som bor i studentbostad Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala

14 Kunder Nyinskrivna studenter vid Östgöta Nation och övriga nationer Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala

15 Nyckeltal, kunder och ekonomi

16 Sammanställning kr/m 2 Alla bostäder och lokaler (BOA + LOA) ÖstgötagårdenRiketSkillnad Intäkter per m 2 Debiterad årshyra Hyresbortfall (vakanser samt rabatter) Besiktingsrelaterade intäkter och andra intäkter relaterade till skador som debiterats kund 35-2 Nettointäkter garage o parkeringspl Räntebidrag Övriga intäkter Totala intäkter Kostnader per m 2 El Värme Vatten38335 Sophämtning Kabel-TV (driftskostnad inklusive basutbud)13 0 Bredband Fastighetsskötsel Städning Reparationer Bevakning853 Tomträttsavgäld Fastighetsavgift Försäkringar954 Administration Totala driftkostnader Kostnadsfört underhåll Totala Drift- och underhållskostnader Summa av underhåll, reparationer, fastighetsskötsel och städning Drift- och underhållskostnad (%) av totala intäkter74% 68% 6% Driftnetto Nyckeltal Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala Sammanställning kr/m 2 Alla bostäder och lokaler (BOA + LOA) ÖstgötagårdenGrupp 1Skillnad Intäkter per m 2 Debiterad årshyra Hyresbortfall (vakanser samt rabatter) Besiktingsrelaterade intäkter och andra intäkter relaterade till skador som debiterats kund 330 Nettointäkter garage o parkeringspl Räntebidrag Övriga intäkter Totala intäkter Kostnader per m 2 El Värme125 0 Vatten Sophämtning33285 Kabel-TV (driftskostnad inklusive basutbud) Bredband Fastighetsskötsel Städning38345 Reparationer Bevakning835 Tomträttsavgäld000 Fastighetsavgift Försäkringar912-3 Administration Totala driftkostnader Kostnadsfört underhåll Totala Drift- och underhållskostnader Summa av underhåll, reparationer, fastighetsskötsel och städning Drift- och underhållskostnad (%) av totala intäkter74% 52% 22% Driftnetto

17 Ö Spridning i hyra 2010

18 Spridning i hyra

19 Fyra företag är uteslutna ur diagrammet då de ej har korridorrum i sitt bestånd.

20 Spridning i hyra

21

22 Två företag är uteslutna ur diagrammet då de ej har lägenheter i sitt bestånd.

23 Spridning administration 2010

24 Spridning administration

25 Spridning i summan av fastighetsskötsel, reparation och städning 2010

26 Spridning i summan av fastighetsskötsel, reparation och städning

27 Spridning i summan av el, vatten, värme och sophämtning 2010

28 Spridning i summan av el, vatten, värme och sophämtning

29 Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala

30 Kunder Östgötagårdens NKI har återigen öka jämfört med tidigare mätningar och uppgår nu till 4,29 Resultatet är det högsta bland bostadsföretagen i undersökningen. Östgötagården har sedan mätningarna startade 2008 ökat sitt NKI med 26 enheter. Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala

31

32

33

34 Framtida underhålls- och investeringsbehov med en ekonomi i balans

35 Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala Idag gällande ekonomiska mål VÅRT ÖVERGRIPANDE MÅL Bedriva verksamheten så att varje år ger ett överskott som ger utrymme för avsättning till underhåll och utveckling av fastighetsbeståndet. VÅR AFFÄRSIDÉ Verksamheten skall bedrivas med sådant långsiktigt underhåll och ekonomisk hantering att fastighetsbeståndets värde behålls och utvecklas UR AFFÄRSPLANEN På lång sikt måste stiftelsen generera ett årligt resultat som medger avsättningar till underhållsfonden så att fastighetsvärdet kan vårdas och behållas. Det idag eftersatta underhållet kan åtgärdas genom att det egna kapitalet, med nuvarande övervärden tål en urholkning. Medlen i underhållsfonden är inte tillräckliga för att täcka det eftersatta underhållet.

36 Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala En ekonomi i balans – justerat eget kapital Stiftelsen Östgötagården Eget kapital Stiftelsekapital Rep. - och underhållsfond Balanserat kapital Årets resultat Marknadsvärde fastigheter (maj 2008 resp. april 10) Uppskattad värdeminskning maj 08- juli ca 6 % tom. kvartal 2 ca 4 %, totalt 10 % ? Bokförda värden byggnader och mark Övervärde Belåning per resp Marknadsvärde – belåning Uppskjuten skatt 26,3 % på MV – bokf.värde Övervärde fastigheter justerat för latent skatt Justerat eget kapital = SEK Justerat eget kapital = SEK Justerat eget kapital = SEK

37 Planerat underhåll och investeringar – 2012 Planerat underhåll enligt plan Kök NS 18 4 st Fönster Banérgatan Fönster Trädgårdsgatan Fuktskador ( OCAB –inventerat nov 09 ) Fjärdingen ytskiktsrenovering lgh / ettor PCB senast 2011 (lagkrav) ( =Nytt datasystem) Tvättstuga NS Tvättmaskiner / självdoserande Leasing Trapphus TG 17 B Summa__ Planerat underhåll enligt plan PCB senast 2012 Sturegatan (lagkrav) PCB NS ?? Nytt låssystem TG NS Mu Fjärdingen ytrenoveringar rum Fuktskador badrum (Ocab – inventerat) Övrigt Summa_________________________________________________ Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala

38 ÖVRIGT KOMMANDE 2014 – 2017 Fuktindikerade badrum / dusch NS (OCAB) / år Invändigt Fjärdingen ytskikt /år Invändigt Banérgatan /år Invändigt Stureg /år Köksmöbler till TG 17B lika NS Vitvaror TG 17B ( böjar ge upp… 10 x kyl /frys ) Kylar / frysar Stureg 12 st Renovering trapphus TG 17 A och C Målning korridorer NS TG 20 st Korridorpartier NS 12 st Trapphusmålning NS / TG Nya Frånluftfläktar Tak NS Nya garageportar Sturegården Postboxar i entreplan NS TG Ban oklart kring beslut Fasadlagning TG 17 ABC ÖVRIGT KOMMANDE

39 Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala Förändringar i affärsplanen

40 Så här jobbar vi med att följa upp NKI Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala

41 STUDBO 2013 i Uppsala Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala Vad bokmässan är för förlagsvärlden och Almedalen är för politikerna är StudBo för alla oss som arbetar med Studentbostäder. Här får man chansen att lyssna på intressanta föreläsningar, ta reda på vad som händer inom studentbostadsvärl­den i övriga Sverige och fram för allt; ett tillfälle att träffa och prata med byggföre­tag, bostadsföretag, politiker och andra som alla är intresserade av studentbostäder. Den senaste konferensen hölls i Göteborg 2011 och handlade om fram­tidens studentboende och gästades av både trendanalytiker, bostadsministerns politiskt sakkunniga och forskare. Nästa StudBo-konferens är planerad att gå av stapeln i 2013 Uppsala. Arrangörerna ska vara medlemmar i Studentbostadsföretagen SBF föreslår att Uppsalahem samt Östgötagården ( som samordnare av de 13 nationerna) som huvudpartners arrangerar STUDBO 2013 och därvid knyter medlemmarna Ultuna och Akademihotellet till sig. Om senaste STUDBO11 i Göteborg

42 Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala UFN ”Uppsala förenta nationer” Uppsalas 13 studentnationer Boyta ca m 2 Nationsyta ca m 2 Korridorrum inkl dubl2.272 Lgh ettor – fyror kontrakt ca: 3000 kontrakt Studentstaden Uppsala hem 51% ägande Rikshem (Fd Dombron) 49% ägande ca :4000 kontrakt Övriga Heimstaden Waldenstrrömska Uppsala hem( Ekeby mfl) Ultuna Eklundshof Majklockan Norrbyska Arken Ansgar Lilla Sunnersta ( Akad förv) Klangen mfl ca : 4000 Kontrakt Totalt antal studentkontrakt i Uppsala ca Kontrakt Antal boende

43 Organisation Organisation / Resurser Framtid Göran Kjulsten VD 61 år 100% Maud Lerner Intendent58 år 80% Härje Ling Bovärd 54 år 100% Arne Karlsson61 år 100% Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala


Ladda ner ppt "Stiftelsen Östgötagården Stiftelsen Östgötagården – det mest attraktiva studentboendet i Uppsala Strategimöte 23 november 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser