Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönekriterier – ett stöd till chefer. Varför lönekriterier?  Att ha tydliga lönekriterier är en förutsättning i samband med lönesättning.  Kriterierna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönekriterier – ett stöd till chefer. Varför lönekriterier?  Att ha tydliga lönekriterier är en förutsättning i samband med lönesättning.  Kriterierna."— Presentationens avskrift:

1 Lönekriterier – ett stöd till chefer

2 Varför lönekriterier?  Att ha tydliga lönekriterier är en förutsättning i samband med lönesättning.  Kriterierna baseras på de parametrar som den anställde bedöms utifrån under medarbetarsamtalet.  Lönekriterier ska vara kända för medarbetarna och svara på frågan vad det är inom den egna verksamheten som generar belöning.  Ska vara ett styrmedel som motiverar medarbetare till bättre prestationer  Innan man påbörjar arbetet med lönekriterier är det viktigt att ha landat i en kompetensprofil som grundar sig på verksamhetens affärsidé, mål och vision

3 Vilka ska delta i arbetet med att ta fram lönekriterier?  Ska vara med:  Verksamhetschef  Rektorer  Representanter från arbetstagarorganisationer  Kan vara med:  Representant från HR  Med fördel ska man vara minst 50% kvinnliga deltagare.  Behåll gruppen relativt liten, max 5-6 deltagare men återkoppla till samtliga rektorer och arbetsledare för att ge dem möjlighet att ge feedback innan slutgiltiga lönekriterier sätts.

4 Lönekriterier ska aldrig baseras på följande grundkrav – dessa ska ses som en självklar del av arbetet  Utföra arbete  Följa ordningsregler  Följa arbetsmiljöregler  Samarbeta  Vara lojal

5 Arbetsgång och mål med respektive del i processen 6. Lönekriterier Slutligen är det dags att konkretisera det man har kommit fram till genom arbetsprocessen och forma ett fåtal lönekriterier som ska ligga till grund för den individuella lönesättningen i verksamheten. 5. Hur ska vi arbeta Därefter gäller det att landa i en gemensam syn på hur man ska komma fram till ovannämnda förbättringar i verksamheten. 4. Förbättrings-/förändringsarbete I nästa steg handlar det om att komma fram till vad som måste förbättras inom verksamheten för att man ska kunna möta de utmaningar som har kartlagts i det 3:e steget. 3. Utmaningar framöver (SWOT-analys) Här gäller det att komma underfund med vilka utmaningar man ser för verksamheten framöver? Såväl interna som externa. 2. Målgrupper – för vem? Nästa steg handlar om att göra klart för vem, eller vilka, som verksamheten bedriver sitt/sina uppdrag? 1. Gemensam syn på uppdraget Det första steget i arbetsprocessen är att tillsammans reda ut vilket eller vilka uppdrag verksamheten har och vilka gemensamma mål man strävar efter så att man har en gemensam syn på företagets uppdrag.

6 Lönekriterier kopplade till verksamhetsutvecklingen  Nedan följer förslag på frågor att besvara i samband med processen för att ta fram lönekriterier för sin verksamhet.  Steg 1 - Vad är vårt uppdrag?  Vilka tjänster erbjuder vi inom verksamheten?  Vem har definierat vårt uppdrag?  Om vi vore elever/deltagare och föräldrar hur skulle vi då definiera vårt erbjudande?

7 Lönekriterier – kopplade till verksamhetsutvecklingen (forts.)  Steg 2 – för vem?  Har vi en eller flera målgrupper?  Vilka målgrupper är viktigast respektive minst viktiga?  Steg 3 – vilka utmaningar står vi inför?  Påverkas vi av några politiska beslut?  Hur påverkas vi av den demografiska utvecklingen?  Finns det andra utmaningar, externa såväl som interna, som vi behöver ta hänsyn till?  Steg 4 - Vad ska förändras och/eller förbättras?  Vad ska vi göra för förändringar för att bättre kunna bemöta de utmaningar som väntar?

8 Lönekriterier – kopplade till verksamhetsutvecklingen (forts.)  Steg 5 – hur ska vi arbeta?  Hur ska vi på ett konkret sätt förbättra verksamheten utifrån den förbättringsförslag som har framkommit?  Steg 6 – lönekriterier (hur)?  Utifrån svaret på föregående frågor ska ni ta fram de viktigaste nyckelorden för hur ni ska arbeta. Här är det viktigt att inte använda för många begrepp utan att förslagsvis ta fram fem stycken.

9 Exempel på sammanställning av svar till respektive steg Steg 1 Exempel: Bedriva undervisning Steg 2 ElevernaDeltagare Steg 3 Föräldrar ställer större krav på delaktighet i skolan Steg 4 Vi ska skapa bättre möjlighet för föräldrarna att vara delaktiga Steg 5 Föräldrarna ska erbjudas delaktighet genom att vi: Ger bra information om verksamhete n Skapar möjligheter för föräldrarna att medverka i undervisning en Steg 6 Informations- arbete Föräldra- medverkan


Ladda ner ppt "Lönekriterier – ett stöd till chefer. Varför lönekriterier?  Att ha tydliga lönekriterier är en förutsättning i samband med lönesättning.  Kriterierna."

Liknande presentationer


Google-annonser