Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Winnet Västernorrland – regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Winnet Västernorrland – regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt."— Presentationens avskrift:

1 Winnet Västernorrland – regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt

2 Fler livskraftiga företag som drivs av kvinnor och fler kvinnor på ledande nivå i Västernorrland.

3 Winnet Västernorrland – regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt Regler Stöd Nätverk Attityder Systemen som omgärdar företagare består av:

4 Winnet Västernorrland – regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt Vi bygger om systemen…

5 Winnet Västernorrland – regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt LRF Västernorrland Verksamhetsutvecklare PartnerskapetStyrgrupp Referensgruppen för jämställdhet inom de gröna näringarna Lokala resurscentra

6 Winnet Västernorrland – regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt Lokala resurscentra

7 Winnet Västernorrland – regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt Jämställdhet Kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att driva företag och ta ledande positioner i samhället.

8 Winnet Västernorrland – regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt Genus Föreställningar och förväntningar kopplade till kön oFöretagare/entreprenör = man oUng och oerfaren/ung och lovande Män och manlighet värderas ofta högre oLöner

9 Winnet Västernorrland – regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt Vad behöver kvinnor och män som företagare? En bra affärsidé med en god marknad Resurser Ett könsneutralt system (regler, stöd, attityder, nätverk) Enl. professor Carin Holmquist, Handelshögskolan Stockholm

10 Winnet Västernorrland – regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt Hur ser det ut i dag? Några exempel ur Winnet Västernorrlands analysarbete De regionala företagsstöden är ojämnt fördelade, till förmån för män. Företagsstödjare saknar ofta genuskunskap. Definitionen av innovation är snäv. RTP saknar åtgärdsmål vad gäller jämställdhet. RTP saknar genusanalyser. RTP definierar problemen hos gruppen kvinnor eller hos individer – inte i strukturerna.

11 Winnet Västernorrland – regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt Mål De regionala stöden ska nå en jämnare fördelning i överensstämmelse med de förhållanden som gäller för hur företagen leds, dvs av kvinnor, män eller båda könen. Fler företag känner till de företagsstöd som finns att söka. Öka ansökningar från kvinnors företag med 20%. Öka andelen stöd till kvinnors företag med 10%. Aktörer inom kapitalförsörjning ska delta i dialog och nå ökad kunskap om genus och system.

12 Winnet Västernorrland – regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt Åtgärder Informationsträffar om företagsstöd i varje kommun. o Företagande kvinnor och regionala aktörer för affärsutveckling. o Kunskapsutbyte: information och erfarenheter. o Analyser som underlag till fortsatt arbete.

13 Winnet Västernorrland – regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt www.vasternorrland.winnet.se www.facebook.com/winnetvasternorrland

14 Winnet Västernorrland – regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt Frågor för diskussion Har du sökt företagsstöd? oVarför/varför inte? Om du har sökt stöd: oVilka hinder har du stött på? oVilka positiva erfarenheter har du haft? Vilka förslag kan du ge som kan förbättra processen med att söka stöd? oFör att öka antalet sökande? oFör att göra det lättare att söka? Övrigt


Ladda ner ppt "Winnet Västernorrland – regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt."

Liknande presentationer


Google-annonser