Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fysisk aktivitet och FaR® vid cancersjukdom Andrea Porserud Specialistsjukgymnast Onkologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fysisk aktivitet och FaR® vid cancersjukdom Andrea Porserud Specialistsjukgymnast Onkologi."— Presentationens avskrift:

1 Fysisk aktivitet och FaR® vid cancersjukdom Andrea Porserud Specialistsjukgymnast Onkologi

2

3 Vad för fysisk aktivitet, hur ofta, intensitet, duration? Statens folkhälsoinstitut: FYsisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling http://FYSS: Innehåll/

4 Fysisk aktivitet – allmänna rekommendationer Regelbunden fysisk aktivitet av såväl aerob som muskelstärkande karaktär. Alla vuxna. Det finns ett dos - responssamband som innebär att ytterligare hälsovinster kan nås om man ökar mängden fysisk aktivitet utöver den lägsta rekommenderade dosen. Vinsterna med fysisk aktivitet överväger riskerna och gradvis ökning av tid och intensitet minskar riskerna. Längre perioder av stillasittande bör undvikas. FYSS, 2015

5 Fysisk aktivitet -minst 2,5 timme i veckan. - intensiteten bör vara minst måttlig. - vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Muskelstärkande fysisk aktivitet - minst 2 gånger per vecka för stora muskelgrupper. Äldre bör även träna balans. Långvarigt stillasittande bör undvikas. -regelbundna korta pauser (”bensträckare”) rekommenderas FYSS, 2015

6 Symptom Muskelatrofi Förändring av kroppsvikt Försämrad kondition Minskad muskelstyrka Försämrad rörlighet Illamående Trötthet Depression/Nedstämdhet Försämrad funktionell funktion Försämrad livskvalitet Ökad risk för: - andra cancerdiagnoser - osteoporos - diabetes - hjärt- och kärlsjukdom

7 Mål med fysisk aktivitet Förbättrad hälsorelaterad livskvalitet kondition muskelfunktion balans kroppskännedom möjlighet till viktstabilitet självständighet möjlighet till att bibehålla sociala nätverk Minskad smärta trötthet rörelserädsla vallningsproblematik illamående ångest och depression

8 Fysisk aktivitet – rekommendationer vid cancersjukdom Anpassa fysisk aktivitet individuellt Använd stora muskelgrupper: - aktiv transport: cykling eller promenader - friluftsliv - motion, fysisk träning - aktivitet i hemmet Bör utföras dagligen 15 – 60 minuter, medel till hög intensitet Statens folkhälsoinstitut: FYsisk aktivitet Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling

9 Fysisk aktivitet vid cancersjukdom Mindre fysiskt aktiva under och efter cancerbehandlingen än de var innan. Följer inte de rekommenderade nivåerna för fysisk aktivitet. Evidens för att patienter med cancer bör rekommenderas att vara fysiskt aktiva: - ökad livskvalitet - minska biverkningar - ev. minska risken för recidiv och ge förbättrad överlevnad.

10 “Exercise interventions on health-related quality of life for people with cancer during active treatment, 2012.” Review: Shiraz I Mishra, Roberta W Scherer et al. Syfte: Att utvärdera hälsorelaterad livskvalitet som effekt av fysisk träning, hos vuxna under aktiv cancerbehandling. 56 studier Cancerdiagnoser: bröst, prostata, gynekologi, hematologi m.fl. Träningsformer: promenader, cykling, styrketräning, yoga, Qigong. Träning jämfört med kontroll  ökad hälsorelaterad livskvalitet

11 “Exercise interventions on health- related quality of life for cancer survivors, 2012.” Review: Shiraz I Mishra, Roberta W Scherer et al. Syfte: Att utvärdera hälsorelaterad livskvalitet som effekt av fysisk träning, hos vuxna efter cancerbehandling. 40 studier Cancerdiagnoser: bröst, colorektal, huvud-hals, lymfom m.fl. Träningsformer: : promenader, cykling, styrketräning, yoga, Qigong, Tai Chi Träning jämfört med kontroll  ökad hälsorelaterad livskvalitet

12 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Informera och förbereda inför förändringen Följa upp erfarenheter inför förändringen och identifiera svårigheter. SBU Systematisk sammanställning år 2007: - recept på fysisk aktivitet - träningsdagbok - stegräknare - alltid skriftlig information Följa upp efter förändringen hur det gått.

13 Fysisk aktivitet på recept - FaR® I Sverige sedan år 2001: - evidensbaserad metod - individuellt anpassat - motiverande samtal - ett enkelt ”råd” eller en kombination av sätt att vara fysiskt aktiv på - uppföljning legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Egen aktivitet/organiserad aktivitet - ofta bra med kombination Stockholms Läns Landsting - FaR® ska användas som behandlingsalternativ för att förebygga och behandla sjukdom - sedan år 2007

14 FaR® – efter bukkirurgi Fysioterapikliniken, Karolinska, år 2011: Strukturerat arbete kring FaR Urologiska klinken, Karolinska, sedan 2012: - urinblåsecancer, stor bukoperation, information vid hemgång Syfte: - evidensbaserad information genom individuell ordination av fysisk aktivitet på recept - förstå vikten av fysisk aktivitet - uppnå optimal nivå av fysisk aktivitet - uppföljning på telefon i öppenvården

15 Praktiskt kring FaR® Receptet - i Take Care (journalsystemet på Karolinska) - på gult receptpapper (skriva in i Take Care) En eller två ordinationer? - promenader/ promenader och lätt styrkeövning - simning och stillsittande Hur länge ska receptet gälla/ antal recept ska utgå från patientens behov. Viktigast att receptet fungerar för patienten. Uppföljning/utvärdering - Broschyr med kontaktuppgifter till sjukgymnast - Ett uppföljande telefonsamtal från Fysioterapiklinikens öppenvård

16

17 Utvärdering? Visa för patienten att fysisk aktivitet och själva ordinationen är viktig. Om man sätter in en behandling måste man följa upp om den haft avsedd effekt. Doseringen av fysisk aktivitet måste liksom för de flesta läkemedel trappas upp successivt och detta bör följas upp. Den aktivitet som valdes till en början kan behöva modifieras.

18 18 Föreläsningens namn

19 Öppenvård Onkologiska Kliniken, Karolinska - Sektionen för Cancerrehabilitering Patienter med behandling på Onkologen. Påbörja träning  Primärvård  Friskvård Bassänggrupper dam/herr Individuell bassängträning Qi-gong bassäng – spridd sjukdom Individuell träning i gym Medicinsk yoga Lymfterapi

20 Akupunktur – vallningar, illamående Rådgivning om fysisk aktivitet ”Kom i gång”grupp, efter beh. bröstcancer: - 2 g/v under 6 veckor - fysioterapeut och psykosocial sjuksköterska - teori och fysisk aktivitet ”Leva med sjukdom”grupp, blandade diagnoser, spridd sjukdom - 1 g/v - fysioterapeut och psykosocial sjuksköterska - mindfulness och samtal ”Look good feel better”

21 Regionalt centrum för cancerrehabilitering Stockholm/Gotland Multiprofessionellt team Öppenvård för alla vuxna som har cancerdiagnos. Avancerade och Mycket avancerade behov av rehabilitering. Under uppbyggnad. Verksamhetschef precis utsedd.

22 Ingela Sjölin. Mail: traningstavlan@gmail.com

23 23 Föreläsningens namn Tack! andrea.porserud@karolinska.se


Ladda ner ppt "Fysisk aktivitet och FaR® vid cancersjukdom Andrea Porserud Specialistsjukgymnast Onkologi."

Liknande presentationer


Google-annonser