Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referat Läkarstämman 2007 Erik Sandholm 1 Klamydia –varför är det så svårt att bemästra epidemin?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referat Läkarstämman 2007 Erik Sandholm 1 Klamydia –varför är det så svårt att bemästra epidemin?"— Presentationens avskrift:

1 Referat Läkarstämman 2007 Erik Sandholm 1 Klamydia –varför är det så svårt att bemästra epidemin?

2 Referat Läkarstämman 2007 Erik Sandholm2

3 3

4 4

5 5 Klamydia Peter Lidbrink Sex- och samlevnadskliniken KU Huddinge Oklart (men troligt) att oralsex smittar Enstaka samlag: sannolikt 50 % smittrisk 75% av ♀ och 50% ♂ symtomfria – och mycket vanligt med intermittenta symtom Okänt hur många som spontanläker Duration: flera år

6 Referat Läkarstämman 2007 Erik Sandholm6 Klamydia Peter Lidbrink Sex- och samlevnadskliniken KU Huddinge 50-60 000 ♀ i åldern 15-30 år antibiotikabehandlas varje år för bakteriell cystit att jämföra med att 22 000 ♀ per år diagnosticeras med klamydia Behandling doxycyklin azitromycin m.fl. makrolider ofloxacin Amoxicillin I Stockholm delegeras behandling av fast partner

7 Referat Läkarstämman 2007 Erik Sandholm7 Klamydia Carina Bjartling gynekolog MAS Komplikationsfrekvens av klamydia  Akut salpingit. Klamydia står för 40-50% av genesen, hos ♀< 25 år för mer än 75%  Ektopisk graviditet. 50 % av orsaken.  Konjunktivit Antal akuta salpingiter / antal anmälda klamydiafall  1989-1991: 2,6%  2001-2004: 0,4%Förklaring?

8 Referat Läkarstämman 2007 Erik Sandholm8 Klamydia Carina Bjartling gynekolog MAS Förklaring:  Rutiner följs sämre: dvs. betydligt färre laparoskopier  Diagnostiska kriterier anpassade för gc  Ökad antibiotikaanvändning generellt Tveksamt om komplikationsfrekvensen sjunkit. Samtidigt ser man en ökning av ektopiska graviditeter och konjunktiviter. ”Dessa går ju inte att missa”

9 Referat Läkarstämman 2007 Erik Sandholm9 Klamydia Problem med generell screening. Ojämn utbredning. Små subgrupper står för stor del av smittspridningen. Hemprovtagning. Svårt att få deltagande. PILOT Ct (Holland). 21000 prover. 41 % deltagande. 2 % positiva. Ej kostnadseffektivt. För många falskt positiva. Slutsats: Ej att rekommendera. ClaSS UK 20 000 inbjudna. 32 % deltog. 3,2 % positiva. Låg socioekonomisk klass = lågt deltagande. Identifierade riskgrupper: Unga - Storstad – låg socioek.klass – vissa miljöer (skolor, universitet, militärtjänst) Största riskgruppen är de som redan haft klamydia tidigare

10 Referat Läkarstämman 2007 Erik Sandholm10 Klamydia ”Opportunistisk screening” = passa på att ta klamydiaprov när pat söker för något annat. I omvärlden tror man att Sverige har generell screening. Ny taktik: Hitta högriskgrupper!  Själv poängsätta risk, t.ex. på Internet och testa om ett visst antal poäng – 7-10 % prevalens!  Skåne startar den första icke-kommersiella siten 2008

11 Referat Läkarstämman 2007 Erik Sandholm11 Klamydia Den nya varianten – nvCT Upptäcktes i Halland Missades av Abbotts och Roche tester 20-64 % (Dalarna) missades, totalt c:a 7000 fall 2005-2006. Stor spridning från 2004. Varför bara ett enda fall i Danmark, trots 25% i Skåne. Totalt 25 fall i Norge. 1 fall i Frankrike. ”Ett svenskt fenomen” Molekylärgenetik visar att det är en enda klon

12 Referat Läkarstämman 2007 Erik Sandholm12 Klamydia En alternativ (omdiskuterad) förklaring: - Minskad immunitet i befolkningen genom att varje individ bär sin klamydia under en kortare tid

13 Referat Läkarstämman 2007 Erik Sandholm13 Klamydia Margareta Forsberg Fil Dr Socialt arbete SoS Ett samhällsperspektiv  Gc ökade kraftigt på 1920-talet, efter kriget och på 1960-talet. Sammanfaller med perioder med högkonjunktur, expansiva perioder i samhällsutvecklingen.

14 Referat Läkarstämman 2007 Erik Sandholm14 Klamydia Margareta Forsberg Fil Dr Socialt arbete SoS Traditionellt samhälleModernt samhälle 1700-talet och framåt Senmodernt samhälle Familjeorienterat Äktenskapsparadigm. Praktiska skäl Individorienterat Romantiska kärleksidealet Reproduktion Heteronormativitet Plastisk sexualitet (bortkopplad från reproduktion) ”rena relationer” dvs avskalad från andra relationer t.ex. sex första kvällen Antal samlagspartners 1967 – 1996 ♀ 1,4 till 4,6 ♂ 4,7 till 7,4 Samlag första kvällen 1989 15 % och 2003 26 % av ♀, resp 20 % och 25 % ♂

15 Referat Läkarstämman 2007 Erik Sandholm15 Klamydia Ann Britt Thörn Socialstyrelsen Nationell handlingsplan mot klamydia kommer 2008 ”Innan landstingens budgetprocess” Hälso och sjukvården Kommunikation Skolan Rådgivning Smittspårning Tillgänglighet Utbildning/kunskap Återsmitta Obligatorisk kurs i sex- och samlevnad i all lärarutbildning


Ladda ner ppt "Referat Läkarstämman 2007 Erik Sandholm 1 Klamydia –varför är det så svårt att bemästra epidemin?"

Liknande presentationer


Google-annonser