Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tussitaikurit video ja kuva KESKEN. VÄLKOMMEN TILL SKOLORNAS SKATTEDAG 2014 Skatteförvaltningen VÄLKOMMEN TILL SKOLORNAS SKATTEDAG.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tussitaikurit video ja kuva KESKEN. VÄLKOMMEN TILL SKOLORNAS SKATTEDAG 2014 Skatteförvaltningen VÄLKOMMEN TILL SKOLORNAS SKATTEDAG."— Presentationens avskrift:

1 Tussitaikurit video ja kuva KESKEN

2 VÄLKOMMEN TILL SKOLORNAS SKATTEDAG 2014 Skatteförvaltningen VÄLKOMMEN TILL SKOLORNAS SKATTEDAG

3 Tänker jag bli företagare? Jag kommer lättare undan när jag sköter saker på rätt sätt och i rätt tid Jag får ett gott rykte bland både kunder och andra företag Jag tryggar mina egna intressen att jag får pension och sjukdagpenning att verksamheten blir kontinuerlig att jag får finansiering Jag handlar rätt och hederligt från första början

4 Grunda ett bra företag – startråd Skaffa råd och information (via skatt.fi och yrityssuomi.fi)skatt.fi yrityssuomi.fi Gör en affärsplan och lönsamhetskalkyler (uusyrityskeskus.fi)uusyrityskeskus.fi Ta reda på om du kan få startpeng (te-palvelut.fi)te-palvelut.fi Välj företagsform Fyll i etableringsanmälan, dvs. en s.k. Y-blankett (ytj.fi)ytj.fi

5 Som företagare är du bokföringsskyldig ska du betala förskottsskatt på företagets vinst ska du lämna in en inkomstskattedeklaration och periodskattedeklarationer för mervärdesskatten Deklarera på nätet: skatt.fi/deklarerapånätet och skatt.fi/skattekontoskatt.fi/deklarerapånätetskatt.fi/skattekonto ska du alltid komma ihåg att ge kunden ett kvitto skatt.fi/komihågkvittot

6 Tänker jag bli löntagare? Jag tar reda på saker Jag väljer en arbetsgivare som handlar rätt Jag skaffar ett skattekort och ger det till arbetsgivaren När jag handlar rätt tryggar jag min utkomst kumuleras mina förmåner, t.ex. arbetslöshetspenningen, moder- eller faderskapspenningen och pensionen garanterar jag att mitt arbetarskydd är i ordning

7 Skaffa skattekortet behändigt på nätet Du kan skaffa ditt skattekort via skatt.fi/skattekort skatt.fi/skattekort Du kan logga in i tjänsten med dina nätbankskoder Be om hjälp i chatten Tveka inte att testa tjänsten!

8 Som löntagare får du på våren en förhandsifylld skattedeklaration kontrollera att dina inkomster och avdrag antecknats rätt i deklarationen korrigera eller komplettera uppgifterna vid behov: skatt.fi/skattedeklaration skatt.fi/skattedeklaration

9 Du hittar information på skatt.fiskatt.fi enligt din livssituation t.ex. studier, unga, värnplikt enligt kundgrupp t.ex. personkunder, företagskunder alla våra e-tjänster Chatten hjälper snabbt!

10 Till vad används skattemedlen? Socialskydd t.ex. studiestöd, moderskapspenning, barnbidrag Hälso- och sjukvård Allmän offentlig förvaltning Utbildning Utgifter som anknyter till näringslivet Allmän ordning, säkerhet och landets försvar Boende, samhällstjänster, rekreation, kultur och miljöskydd

11 Med skattepengar finansieras till exempel sjukvård dvs. sjukhus, hälsostationer, ålderdomshem utbildning, lärarlöner, skolmat, studiepenning dagvård sociala understöd och bidrag försvaret vägar, broar, gatuljus bibliotek idrottshallar och andra fritidslokaler

12 Grå ekonomi stjäl av oss alla Bekanta dig med följderna av grå ekonomi: mustatulevaisuus.fi Internetbedrägerier och förfalskade produkter är exempel på grå ekonomi

13 Agerar du hederligt som företagare? Arbetar du enbart med skattekortet? Ber du om kvitto för dina inköp? Du väljer, om du deltar i att bygga och upprätthålla ett fungerande samhälle!

14 Ge respons och vinn biljetter Svara senast 11.12.2015: Palautekysely Bland alla som svarar lottar vi ut 2 biljetters paket till Weekend-festivalen Vi meddelar vinnarna personligen senast i januari 2016. Med hjälp av responsen utvecklar vi nästa års Skattedag.

15 Tack för intresset!

16 Vilken är enligt dig Skatteförvaltningens bästa publikation och varför? @verouutiset Verohallinto @verohallinto verohallinto Verona-blogi

17 Skatteordförklaring- lätt SKATTEKORT SKATTEDEKLARATION SKATTEAVDRAG FÖRVÄRVSINKOMST MERVÄRDESSKATT SKATTEÅTERBÄRING

18 Förklaring av skatteorden SKATTEKORT Skattekortet är ett dokument, av vilket din skatteprocent framgår. Du behöver det för löneutbetalning. Du får det på adress skatt.fi/skattekort. SKATTEDEKLARATION Skattedeklarationen är en deklaration som årligen ges till Skatteförvaltningen över inkomster och avdrag som ska göras från den skattepliktiga inkomsten. Du får en förhandsifylld skattedeklaration i början av året och du kan komplettera den på adress skatt.fi/skattedeklaration. SKATTEAVDRAG Skatteavdraget minskar på skatterna. Det är ett penningbelopp, med vilket man antingen minskar på summan som ligger till grund för beskattningen eller minskar på själva skatten. Skatteavdragen är baserade på lagen och grunden är ofta utgifter för inkomstens förvärvande och bibehållande. FÖRVÄRVSINKOMST Övrig inkomst än kapitalinkomst. Förvärvsinkomster är t.ex. lön och pension. MERVÄRDESSKATT Konsumtionsskatt, som betalas då en vara eller tjänst skaffas. Alla som idkar rörelsemässig försäljning eller uthyrning av varor eller tjänster, eller verksamhet som kan jämföras med detta, är momsskyldiga. SKATTEÅTERBÄRING Om man betalat för mycket förskottsskatt under skatteåret återbärs den efter att beskattningen slutförts i december följande år.

19 Skatteordförklaring- utmanande PROGRESSIV BESKATTNING ÖVERLÅTELSE- VINST HUSHÅLLS- AVDRAG ARVSSKATT KOMMUNALSKATT

20 Förklaring av skatteorden PROGRESSIV BESKATTNING Skatten är progressiv, om dess procentuella andel växer allt eftersom inkomsterna ökar. Till exempel statsskatt på förvärvsinkomster är en progressiv skatt. ÖVERLÅTELSEVINST Den positiva skillnaden mellan inkomster av egendomsöverlåtelser och egendomens anskaffningsutgifter. Överlåtelsevinst uppkommer till exempel då egendomen säljs mot ett pris som är högre än inköpspriset. HUSHÅLLSAVDRAG Du kan beviljas hushållsavdrag om du låter utföra t.ex. hushålls- eller vårdarbete, underhållsarbete i en bostad eller installation av data- och informationstekniska apparater. ARVSSKATT Arvsskatt ska betalas för egendom som man fått genom arv eller testamente, om arvlåtaren eller arvingen eller testamentstagaren vid dödstillfället var bosatt i Finland. KOMMUNALSKATT Skatt som på basis av inkomsten ska betalas till kommunen. Kommunalskatten gäller endast för fysiska personer. Samfund betalar samfundens inkomstskatt (s.k. samfundsskatt).

21 Pröva på att beställa ett skattekort Du kommer att sommarjobba i tre månader och kommer att förtjäna 1200 euro i månaden. Dessutom får du 336,76 euro/mån i studiestöd under nio månader Pröva på att beställa skattekortet med demon: skatt.fi/skattekortskatt.fi/skattekort

22 Sök upp en intressant skattenyhet Beskattningen intresserar media. Vad anser du att under den senaste tiden varit den mest intressanta nyheten i ämnet beskattning i en tidning eller på nätet? Vad lärde du dig av den? Var artikeln positiv, negativ eller neutral? På vilket sätt påverkar nyhetsämnet ditt liv? Har du stött på ärendet tidigare? Vad tycker du om ämnet? Sök efter tilläggsuppgifter i ämnet på skatt.fi


Ladda ner ppt "Tussitaikurit video ja kuva KESKEN. VÄLKOMMEN TILL SKOLORNAS SKATTEDAG 2014 Skatteförvaltningen VÄLKOMMEN TILL SKOLORNAS SKATTEDAG."

Liknande presentationer


Google-annonser