Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vem är Gud?. Jesaja 46:9 ”jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag.” Svenska Folkbibeln.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vem är Gud?. Jesaja 46:9 ”jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag.” Svenska Folkbibeln."— Presentationens avskrift:

1 Vem är Gud?

2 Jesaja 46:9 ”jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag.” Svenska Folkbibeln

3 2 Mosebok 3:14-15 ”"Jag är den Jag Är."… "Så skall du säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er."… Så skall du säga till Israels barn: HERREN, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt mig till er. Detta skall vara mitt namn för evigt och så skall man kalla mig från släkte till släkte.” Svenska Folkbibeln

4 Jesaja 44:24 ”Jag, HERREN, är den som har gjort allt, den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden. Vem var med mig?” Svenska Folkbibeln

5 1 Mosebok 1:26 ”Och Gud sade: ’Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika…’” GT-82

6 1 Mosebok 11:7 ”…låt oss stiga ned dit och förbistra deras tungomål.” GT-82

7 1 Mosebok 2:24 ”Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett.” Bibel 2000

8 Jesaja 9:6 ”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.” Svenska Folkbibeln

9 Mika 5:2 ”Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.” Svenska Folkbibeln

10 Johannesevangeliet 1:1-3 ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud… Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till.” Bibel 2000

11 Johannesevangeliet 10:30 ”Jag och Fadern är ett.” Bibel 2000

12 Johannesevangeliet 8:57-59 ”Judarna sade då till Jesus: ’Du är inte femtio år, och ändå har du sett Abraham.’ Han svarade: ’Sannerligen, jag säger er: jag är och var innan Abraham blev till.’ Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus försvann och lämnade templet.” Bibel 2000

13 Johannesevangeliet 10:30 ”Thomas svarade honom: "Min Herre och min Gud!" Jesus sade till honom: "Därför att du har sett mig, tror du.” Svenska Folkbibeln

14 Matteusevangeliet 1:23 ”Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss)” Bibel 2000

15 Hebréerbrevet 1:7-8 ”Om änglarna säger han [Gud Fadern]: Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor, om Sonen däremot: Gud, din tron står i evigheters evighet” Bibel 2000

16 Kolosserbrevet 2:9 ”Ty i honom [Kristus] har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning.” Bibel 2000

17 Johannesevangeliet 16:13 ”Men när han kommer, sanningens Ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske.” Bibel 2000

18 1 Korintierbrevet 12:11 ”Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.” Svenska Folkbibeln

19 Efesierbrevet 4:30 ”Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag.” Svenska Folkbibeln

20 2 Korintierbrevet 3:17-18 ”Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. … Det sker genom Herren, Anden.” Bibel 2000

21 Matteusevangeliet 28:19 ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn” Svenska Folkbibeln

22 1 Johannesbrevet 4:8 ”Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek.” Svenska Folkbibeln

23 Varför finns det lidande?


Ladda ner ppt "Vem är Gud?. Jesaja 46:9 ”jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag.” Svenska Folkbibeln."

Liknande presentationer


Google-annonser