Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syror och Baser. Syror och baser är frätande, det viktigaste att komma ihåg då vi laborerar är….. Skyddsglasögon.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syror och Baser. Syror och baser är frätande, det viktigaste att komma ihåg då vi laborerar är….. Skyddsglasögon."— Presentationens avskrift:

1 Syror och Baser

2 Syror och baser är frätande, det viktigaste att komma ihåg då vi laborerar är….. Skyddsglasögon

3 Kärna Positiva Protoner Neutrala Neutroner Runt om Negativa Elektroner ATOMENS BYGGNAD I en atom är det lika många protoner som elektroner alltså tar laddningarna ut varandra.

4 Jon Om laddningarna inte tar ut varandra blir atomen laddad och kallas då för en jon. Alltså: laddad atom = jon En del blir + laddade andra - laddade Olika laddningar dras mot varandra och en jonförening bildas. Ex. NaCl (vanligt salt) Blir Na + Cl - Na + Cl -

5 Vätejon H + Järnjon Fe +3 Fe 2+ Aluminiumjon Al +3 Zinkjon Zn 2+ Sulfidjon S 2- Natriumjon Na + Oxidjon O 2- Kloridjon Cl - Magnesiumjon Mg 2+ Kopparjon Cu 2+ Kalciumjon Ca 2+ Sammansatta joner Nitratjon NO 3 - Sulfatjon SO 4 2- Hydroxidjonen OH - Joner

6 Jonreaktioner Exempel Na + + Cl -  NaCl Fe +2 + S 2-  FeS Zn +2 + 2 Cl -  ZnCl 2 2 H + + S 2-  H 2 S

7 Syror Syror = ”vätegivare” Alla syror innehåller väte H Alla sura lösningar innehåller vätejoner H + Motsatsen till surt är basiskt

8 Svaga syror Citronsyra Äppelsyra Vinsyra Mjölksyra ( i dina muskler) Ättiksyra ( inlagd sill, gurka..)

9 Indikator En indikator är ett ämne vars färg påverkas av sura eller basiska lösningar. Ex BTB ( Bromtymolblått), Vitkål pHsurneutraltbasiskt Färg GulGröntBlått

10 pH-värde pH-värdet mäter surhetsgraden hos vätskor. Sura lösningar (mycket H + ) – pH mindre än 7 Basiska lösningar (mycket OH - ) – pH större än 7 Neutrala lösningar (varken H + eller OH - ) – pH = 7

11 Starka syror Svavelsyra H 2 SO 4 innehåller jonerna H + och SO 4 2- Saltsyra HCl innehåller jonerna H + och Cl – Salpetersyra HNO 3 innehåller jonera H + och NO 3 -

12 Svavelsyra Formel H 2 SO 4 Innehåller jonerna H + och SO 4 2- Finns i bilbatterier Starkt frätande Färglös luktlös Trögflytande Förkolnar trä/socker http://www.youtube.com/watch?v=_gG0UAX3V7c http://www.youtube.com/watch?v=_gG0UAX3V7c

13 Saltsyra Formel HCl Innehåller jonerna H + och Cl – HCl är en gas, då den löser sig i vatten kallas det saltsyra Starkt frätande, färglös vätska, stickande lukt Saltsyra finns i magsyra i magsäcken

14 Salpetersyra Formel HNO 3 innehåller jonerna H + och NO 3 – Ofärgad Starkt frätande Stickande lukt Lämnar gula fläckar på händer Tillverkning konstgödsel, sprängämnen m.m

15 S.I.V Syran - I - Vattnet. Då du ska späda ut en syra. Annars kan det bli så varmt att det börjar koka.

16 Baser Motsats till syror = ” väte tjuv” Basiska lösningar innehåller hydroxidjoner OH - H H H H H H H H

17 Starka baser Ammoniak NH 3 (den som luktar så starkt) Tar en väte och NH 4 + bildas. Används i kylanläggningar, tillverka konstgödsel Natriumhydroxid ( lut ) NaOH Innehåller jonerna Na + och OH - OH - tar en H + och bildar vatten H 2 O Används till att ta bort gammal färg ( luta av ) Lösa upp proppar i avlopp, tillverka tvål m.m.

18 H + H + H + OH - OH - OH - Sur lösning Basisk lösning (innehåller vätejoner) (innehåller hydroxidjoner) Om de blandas H + + OH - = H 2 O Syra + Bas = neutral lösning (om nu det är lika många H + som OH - )

19 Försurning Då vi eldar olja så bildas gaser(ex SO 2) som då de träffar på fukt i moln bildar syra som regnar ned Det sura regnet löser upp metaller i marken och giftiga ämnen bildas : ( Kalkning hjälper på kort sikt.


Ladda ner ppt "Syror och Baser. Syror och baser är frätande, det viktigaste att komma ihåg då vi laborerar är….. Skyddsglasögon."

Liknande presentationer


Google-annonser